CZ I EN I DE

29 / září / 2020

6 miliónů Kč - nejvyšší pokuta za spam v historii ÚOOÚ

6 miliónů Kč - nejvyšší pokuta za spam v historii ÚOOÚ

Společnosti zabývající se prodejem ojetých automobilů uložil Úřad pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši 6 miliónů Kč za to, že opakovaně rozesílala nevyžádaná obchodní sdělení.

Prodejce prostřednictvím prostředků elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, a to i příjemcům, kteří k tomu nedali souhlas, čímž porušil povinnost uloženou § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V projednávané věci Úřad mimo jiné prověřoval celou marketingovou kampaň prodejce, přičemž zjistil, že prodejce v rámci své obchodní kampaně obeslal téměř 500 tisíc adresátů. Úřad se zaměřil především na právní důvod, na základě kterého prodejce tato obchodní sdělení zasílal. V daném případě prodejce poukazoval pouze na zavedené postupy při získávání souhlasů, nicméně nebyl schopen prokázat konkrétně udělené souhlasy předmětných adresátů.

Úřad v rozhodnutí uvedl, že odesílatel obchodních sdělení musí být schopen náležitě doložit, že má k tomuto jednání souhlas předmětných adresátů. Přitom na skutečnost, že dotyčný odesílatel musí být schopen prokázat, že má souhlas příslušných adresátů k zasílání obchodních sdělení, upozorňuje Úřad dlouhodobě.

Kompletní rozhodnutí jsou dostupná na následujících odkazech:

Prvoinstanční rozhodnutí: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=45218

Druhoinstanční rozhodnutí: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=45219