CZ I EN I DE

16 / leden / 2018

Dopad Brexitu na předávání osobních údajů do GB

Velká Británie předpokládá, že 30. března 2019 dojde k jejímu vystoupení z Evropské unie. V této souvislosti Evropská komise ve svém oznámení ze dne 9. ledna 2018 upozorňuje na to, že počínaje dnem vystoupení se Spojené království stane klasickou třetí zemí, což bude mít významný vliv na předávání osobních údajů do této země.

V případě, že Evropská unie vydá rozhodnutí, dle něhož Velká Británie zajišťuje dostatečnou ochranu osobních údajů, bude možné osobní údaje do Spojeného království předávat volně, obdobně jako je tomu nyní. Pokud však takové rozhodnutí vydáno nebude, bude možné osobní údaje předávat do Velké Británie pouze za splnění podmínek stanovených v GDPR, zejména po přijetí vhodných záruk. Mezi tyto záruky patří například závazek dodržovat závazná podniková pravidla schválená dozorovým úřadem, nebo závazek dodržovat standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů. Nebude-li možné vhodné záruky přijmout, osobní údaje bude možné do Velké Británie předávat pouze za splnění dalších podmínek, například pokud k tomu subjekt údajů udělí specifický souhlas, nebo pokud je to nezbytné k plnění smlouvy.

Pokud tedy ve své praxi předáváte osobní údaje do Velké Británie, je třeba se na Brexit včas připravit a přijmout vhodná opatření k zajištění oprávněnosti takového postupu.

Celý text upozornění je volně přístupný zde.