CZ I EN I DE

10 / prosinec / 2014

Jaký je zákonný postup úhrady dluhů při předluženém dědictví?

Podle OZ je nově dědic povinen hradit dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Této situaci se lze vyvarovat uplatněním výhrady soupisu, což má za následek ručení pouze do výše hodnoty dědictví. V případě, že dědictví bude předlužené a v rámci dědického řízení nedojde k jeho likvidaci, je dědic po ukončení řízení povinen postupovat při úhradě dluhů obdobně jako při rozdělení výtěžku při likvidaci uvedených v zákoně, tedy zejména hradit dluhy postupně podle zákonných skupin a poté uvnitř skupin poměrně. Nezávisí tedy na uvážení dědice, které z věřitelů se rozhodne do výše dědictví uspokojit.