CZ I EN I DE

17 / prosinec / 2013

JAKÝM ZPŮSOBEM SE DÁ PODLE DAŇOVÉHO ŘÁDU BRÁNIT PROTI SOLÁRNÍMU ODVODU

Obrana proti solárnímu odvodu formou stížností k finančnímu úřadu, stejně tak jako posečkání, nebyla NSS shledána jako efektivní nástroj, kterým by se poplatník solárního odvodu mohl bránit proti jeho samotnému uložení. Jedinou reálnou cestu, jak zabránit možnému rdousícímu efektu daně, je podle NSS institut prominutí daně dle § 260 DŘ, pomocí něhož může ve zvláštních a výjimečných případech exekutiva (v tomto případě konkrétně ministr financí) od vybrání daně upustit. Zavedení solárního odvodu nebylo při přezkumu ÚS samo o sobě shledáno protiústavním, avšak s výhradou, že rdousící efekt odvodu na konkrétního výrobce, který by mohl vést k protiústavnosti, je nutno ve výjimečných a odůvodněných případech připustit. Za stávající zákonné úpravy je prominutí daně jediným institutem, jehož prostřednictvím výkonná moc dostojí tomuto pokynu ÚS a splní tak povinnost uplatnit individuální přístup k jednotlivým výrobcům.

(Usnesení rozšířeného senátu NSS sp. zn. 1 Afs 76/2013 ze 17. 12. 2013)