CZ I EN I DE

29 / říjen / 2014

Je zaměstnavatel oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr poté, co zaměstnance na závadné chování dlouhodobě upozorňoval?

Nejvyšší soud rozlišil mezi neúspěšnou snahu zaměstnavatele o nápravu zaměstnance na jedné straně a tolerováním jeho závadného chování na straně druhé. I v případě, že stejné chování se zaměstnavatel pokusil řešit nejprve výzvami k nápravě, může toto chování vést až k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Při rozhodování soudu vyvstala otázka, jestli po tom, co se zaměstnavatel snažil opakovaně působit na zaměstnance, aby svůj přístup k plnění pracovních povinností změnil, lze za stejné porušení přistoupil rovnou k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že intenzita jednání zaměstnance není zmírněna tím, že se tohoto jednání dopouští i přes výtky zaměstnavatele opakovaně a dlouhodobě. Naopak pokud se taková snaha ukáže bezúspěšná, nemění to nic na posouzení, jestli jednání zaměstnance bylo porušením jeho pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem.

 

(Rozsudek NS, sp. zn. 21 Cdo 1822/2013 ze dne 29. 10. 2014)