CZ I EN I DE

25 / květen / 2017

Jeden rok do účinnosti GDPR

25. května 2018, tedy přesně za jeden rok, nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES, veřejnosti spíše známé pod anglickou zkratkou GDPR. Od nabytí účinnosti se bude GDPR vztahovat na v zásadě všechny osoby zpracovávající osobní údaje fyzických osob, usazené v EU.

GDPR výrazným způsobem mění podmínky, za nichž lze zpracovávat osobní údaje fyzických osob, a zároveň podstatně zvyšuje sankce hrozící za porušení těchto podmínek.

Je proto nejvyšší čas seznámit se s novou právní úpravou a vyhodnotit, jakým způsobem GDPR ovlivní právě Vaše podnikání.

Právními aspekty GDPR se již od jeho přijetí na jaře loňského roku intenzivně zabýváme a v případě potřeby jsme Vám proto připraveni poskytnout veškerou právní podporu.

Text GDPR je dostupný zde.