CZ I EN I DE

21 / březen / 2016

Jednostranné objektivní zvyšování cen za služby pro spotřebitele

Soudní dvůr Evropské unie se v rozhodnutí ze dne 26. listopadu 2015 ve věci ve Věc C-326/14, Verein für Konsumenteninformation v. A1 Telekom Austria AG zabýval otázkou, zda lze jednostranné objektivní zvýšení ceny služby pro spotřebitele považovat za změnu smlouvy, která spotřebitele opravňuje v odstoupení od smlouvy.

V daném případě se konečná cena pro uživatele telekomunikačních služeb rakouského poskytovatele odvíjela od indexu spotřebitelských cen vydávaných statistickým úřadem. Soudní dvůr vyšel ze skutečnosti, že úprava cenových sazeb byla založena na srozumitelné, přesné a veřejné metodě indexace, která nemůže spotřebitele stavět do nové smluvní situace, jež by byla odlišná od situace, ve které se nacházeli při uzavírání smlouvy. Taková změna konečné ceny proto nepředstavuje změnu smluvních podmínek a účastníkům tak nepřiznává nárok na odstoupení od smlouvy bez postihu.