CZ I EN I DE

2 / únor / 2014

K možnosti vyloučení odpovědnosti za vady předmětu koupě dle OBZ

Vyloučení odpovědnosti za vady předmětu koupě předchozí dohodu stran je neplatné.

Ujednání, kterým účastníci kupní smlouvy o převodu věci individuálně určené sjednali vyloučení odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu koupě, je dohodou, kterou se strana smlouvy vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, a tu pod sankcí neplatnosti zakazuje ustanovení § 574 odst. 2 obč. zák. Jde o případ bezvýjimečného vyloučení uplatnění práva z odpovědnosti za vady - vzdání se práva z odpovědnosti za vady jako celku; takové ujednání je ve smyslu § 574 odst. 2 obč. zák. neplatné. Celé rozhodnutí k dispozici na:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/88AF462EDB830F3FC1257C2300435476?openDocument&Highlight=0