CZ I EN I DE

1 / prosinec / 2014

K platnosti rozhodčí smlouvy, v níž je vyjmenováno několik rozhodců Ad hoc

Rozhodčí smlouva, jíž se strany dohodly, že majetkový spor rozhodne jeden z osmi jednoznačně určených rozhodců s tím, že výběr jednoho z nich je na straně, která podá rozhodčí žalobu, je bez ohledu na to, že nebyla sjednána individuálně, platným právním úkonem; nejde o ujednání, které by mělo povahu nepřiměřené a zneužívající klausule.

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1616/2014, ze dne 29. 9. 2014

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/41BBB0BAD1ED88CBC1257D6A003527B5?openDocument&Highlight=0