CZ I EN I DE

6 / leden / 2015

K výši škody způsobené trestním činem porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku

Nejvyšší soud se v dovolacím řízení v trestní věci zabýval způsobem určení rozsahu škody způsobené porušením autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku.

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 171/2014 uvedl, že výši škody nelze určit pouze jako součin počtu nelegálně stažených kopií audiovizuálních děl a obvyklé ceny originálního CD/DVD nosiče, jelikož nelze rozumně předpokládat, že každý, kdo si stáhnul nelegální kopii díla z internetu, by si jinak originální nosič CD/DVD koupil za běžnou kupní cenu. Určení výše škody v podobě ušlého zisku tímto způsobem je pouze hypotetické a tudíž v trestním řízení nemůže obstát.

Dle názoru Nejvyššího soudu je při určování výše škody způsobené nelegálním umístněním díla na filehostingový server nutné zabývat se skutečností, zda nelegální sdílení díla na internetu mělo vliv na prodejnost originálních CD/DVD nosičů, zda dílo bylo již v době spáchání trestného činu veřejně přístupné na jiných serverech (bez přičinění obviněného), a přihlédnout i k dalším specifikám internetu. Jelikož určení výše ušlého zisku v takovémto případě vyžaduje odborné znalosti, je vhodné, aby soud k určení podstatných skutečností přibral znalce a provedl znalecké dokazování.

 

Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 171/2014. Dostupné z:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/675636E6F4A8497FC1257DB6003698A6?openDocument&Highlight=0