CZ I EN I DE

1 / červen / 2017

Martin Šubrt přichází do Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti

Martin Šubrt se stává čtvrtým partnerem advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. Specializuje se na bankovnictví a finanční regulaci, korporátní právo a sporovou agendu. Byl řadu let partnerem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, před tím pracoval v ABN AMRO Bank a v The Royal Bank of Scotland Plc.

Martin Šubrt se v advokacii rozhodl zaměřit na oblast bankovnictví a finančních trhů. Působil jako právník v mezinárodní bance ABN AMRO Bank N.V. a následně jako právní poradce v české i londýnské pobočce The Royal Bank of Scotland Plc. V praxi se specializoval především na úvěrování, finanční deriváty a regulaci finančního trhu. Následně 8 let jako partner v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL zastřešoval oblast financí a bankovnictví. Zabýval se také M&A a zastupováním klientů v rozhodčích řízeních. 

Martin je velmi zkušený advokát s vynikající reputací, opravdový odborník v oblastech své specializace. Pomůže nám dále rozvíjet právní poradenství na nejvyšší úrovni, které našim klientům poskytujeme. Týká se to také prohloubení naší expertízy v rámci finančního práva, v kterém se naše advokátní kancelář velmi úspěšně etablovala, ” říká David Fyrbach, partner advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o.

Kromě studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval Martin Šubrt magisterský program na právnické fakultě University College London v oboru International Banking and Finance. Hovoří tedy samozřejmě plynně anglicky.

Příchodem Martina Šubrta se významně prohlubuje odbornost advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. a posiluje směr, který si kancelář vytyčila. Tím je právní poradenství v obtížných vysoce odborných oblastech, které vedle bezvadné znalostí právních předpisů vyžaduje rozsáhlé zkušenosti s řešením specializovaných obchodních transakcí a sporů.