CZ I EN I DE

11 / prosinec / 2014

Námitky týkající se původního závazku nemůžou být uplatněny na obranu proti platební směnce

Nejvyšší soud se zabýval okruhem kauzálních námitek přípustných na obranu směnečného dlužníka proti směnce dané jako placení. Nejvyšší soud rozhodl, že okruh kauzálních námitek je v tomhle případě už z povahy věci značně omezený, jelikož dohodou mezi věřitelem a dlužníkem o nahrazení původního závazku závazkem směnečným dochází k zániku dosavadního závazku. Směnka z tohoto pohledu vystupuje jako privátní platidlo a plní funkce podobné penězům.  Námitky týkající se původního kauzálního závazku tudíž nemůže dlužník použít na svoji obranu.

- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1363/2011, ze dne 27. 2. 2014, dostupný na:

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E83ED78FC7905DC2C1257D3B0034E0E8?openDocument&Highlight=0,