CZ I EN I DE

28 / listopad / 2016

Nejistá budoucnost standardních smluvních doložek

Ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie C‑362/14 z 6. října 2015, kterým Soudní dvůr prohlásil za neplatný systém předávání osobních údajů do USA „Safe Harbour“, mnoho společností předávajících osobní údaje do USA k překonání absence tohoto systému přistoupilo k využívání tzv. standardních smluvních doložek. Na základě standardních smluvních doložek lze předávat osobní údaje mimo členské státy EU bez povolení příslušného národního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rovněž postavení těchto doložek je ale nejisté. Irský komisař pro ochranu osobních údajů předložil Irskému Vrchnímu soudu v červenci 2016 návrh na zahájení řízení a předložení předběžné otázky k Soudnímu dvoru Evropské unie ohledně platnosti standardních smluvních doložek. Důvody pro prohlášení neplatnosti jsou podobné jako v případě systému „Safe Harbour“, zejména sledovací činnost amerických tajných služeb, která ohrožuje osobní údaje občanů EU. Projednávání před Irským nejvyšším soudem započne 7. února. V řízení bude svou pozici jako vedlejší účastník hájit i vláda USA.

Vzhledem k tomu, že standardní smluvní položky poskytují ve své podstatě nejvýše stejnou úroveň ochrany, jako zneplatněný systém „Safe Harbour“, se zdá být pravděpodobnější variantou, že standardní smluvní doložky budou opravdu prohlášeny za neplatné.

Předávání osobních údajů mimo EU, a to nejen do USA, by pak bylo třeba realizovat jiným způsobem, například na základě závazných podnikových pravidel (BCR) nebo s povolením příslušné národní autority, a to za splnění dalších stanovených podmínek. V případě předávání do USA by bylo možné dále využít systém „Privacy Shield“, který nahradil systém „Safe Harbour“. Všechny tyto alternativy jsou však podstatně složitější než využití standardních smluvních doložek.

Do právní moci rozhodnutí Soudního dvora lze smluvní doložky samozřejmě bez obav využívat, nicméně je vhodné připravit se na možnost jejich zrušení.

Další informace je možné najít pod následujícími odkazy:

https://www.dataprotection.ie/docs/28-9-2016-Explanatory-memo-on-litigation-involving-Facebook-and-Maximilian-Schrems/1598.htm

https://epic.org/privacy/intl/schrems/

https://iapp.org/news/a/model-clauses-in-jeopardy-with-irish-dpa-referral-to-cjeu/