CZ I EN I DE

1 / duben / 2014

Neplatnost rozhodčí doložky

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 174/2014 ze dne 18.3.2014 se závěry o neplatnosti doložky pro nejednoznačné určení rozhodce uplatní také v případě, že sjednaná rozhodčí doložka neobsahuje určení rozhodce ad hoc, nýbrž určení rozhodce svěřuje fyzické osobě, tedy subjektu, který není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona a který tedy ani není povolán vydávat řád, podle něhož má rozhodčí řízení probíhat, ani vést seznam rozhodců, z něhož má být rozhodce vybrán.