CZ I EN I DE

1 / únor / 2015

NEWSLETTER 1/2015

Vážení obchodní přátelé,
s nahrazením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zok“) došlo též k zásadním změnám v požadavcích na vypracování zprávy o vztazích. Tyto požadavky najdete v ustanoveních § 82 až § 88 zok.
Nově jsou nároky na zprávu o vztazích mnohem detailnější a přísnější. Stručné informace Vám proto shrnujeme níže. Pokud byste požadovali naši asistenci při přípravě zprávy o vztazích nebo jste měli jakékoliv dotazy k jejímu obsahu, jsme Vám zcela k dispozici.

Více informací v příloze.