CZ I EN I DE

25 / květen / 2015

NEWSLETTER 2/2015

Vážení obchodní přátelé,

vzhledem ke stále aktuální a často řešení otázce pozastávek upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 076/2007, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k povaze pozastávek.

Níže přikládáme newsletter ke stažení. 

uplatňování pohledávek z pozastávek