CZ I EN I DE

20 / březen / 2016

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Od 28. 12. 2015 je účinná novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013, o  alternativním řešení spotřebitelských sporů a která souvisí s Nařízením č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů (ADR-ODR).

Tato novela zavádí právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, a to dle jednotlivých oblastí před Českým telekomunikačním úřadem, Energetickým regulačním úřadem, Finančním arbitrem nebo před Českou obchodní inspekcí, která má zbytkovou působnost.

Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o skutečnosti, který orgán je věcně příslušný pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení sporů je založeno na principu dobrovolného přístupu spotřebitele a povinné účasti podnikatele. Podnikatel však není povinen čekat, zda spotřebitel této možnosti fakticky využije. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo podnikatele domáhat se ochrany svých práv soudní cestou. Mimosoudní řešení sporu končí uzavřením dohody stran nebo uplynutím lhůty 90 dnů ode dne zahájení mimosoudního řešení sporu.