CZ I EN I DE

10 / červenec / 2019

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) a zákona o registru smluv (č. 340/2015 Sb.)

Byla schválena novela navržená poslanci Pirátské strany, která má za cíl rozšířit zavedené nástroje transparence veřejné správy, kterými jsou povinnost poskytovat informace a registr smluv, na ČEZ a další státem ovládané společnosti. Tyto společnosti získaly v minulém volebním období výjimku.   

Povinnými subjekty, kteří musí poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informací, jsou tak nově právnické osoby, v nichž je stát, územní samosprávný celek anebo jiný povinný subjekt většinovým společníkem nebo v nich mohou sami nebo s jinými povinnými subjekty přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Tato skutečnost se zapisuje do veřejného rejstříku. 

V registru smluv se nově uveřejňuje soukromoprávní smlouva, smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky rozhodující vliv, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. 

Platné znění novely je dostupné na webu poslanecké sněmovny ČR: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=50&CT1=0