CZ I EN I DE

15 / květen / 2015

Obchodní rejstřík v Praze odmítl zapsat statutárního ředitele jakožto jediného člena správní rady akciové společnosti

Upozorňujeme na rozhodnutí Městského soudu v Praze, dle kterého nelze osobu, která byla zvolena statutárním ředitelem akciové společnosti s monistickou strukturou, zapsat jako jediného člena správní rady této společnosti. Městský soud zdůvodnil své rozhodnutí tak, že obecně je zakázáno, aby člen dozorčí rady byl současně členem statutárního orgánu. Z tohoto pravidla, které je nutné aplikovat i na akciovou společnost s monistickou strukturu, platí výjimka upravená § 463 odst. 3 ZOK, dle které může být statutárním ředitelem i předseda správní rady. Jelikož je pojmově vyloučeno, aby správní rada o jednom členu měla svého předsedu, je pak též vyloučeno, aby jediný člen správní rady byl i statutárním ředitelem, protože výjimka dle § 463 odst. 3 ZOK se aplikuje pouze na předsedu správní rady. Ačkoliv tento závěr odpovídá smyslu zavedení monistické úpravy, hlavní míru kritiky si dle nás zaslouží zákonodárce, který upravil monistický způsob řízení velmi nepřehledně, čímž jistě odradil mnohé zájemce o přijetí tohoto způsobu řízení.