CZ I EN I DE

24 / březen / 2017

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU ZAMÍTNUTÍM INSOLVENČNÍHO NÁVRHU

Zprostí-li se insolvenční navrhovatel odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou dlužnici zamítnutím insolvenčního návrhu (mimo jiné) i tehdy, byl-li insolvenční návrh zamítnut proto, že dlužnice po jeho podání splnila závazky, které osvědčovaly její úpadek (srov. ustanovení § 147 odst. 2 insolvenčního zákona), musí ke stejnému důsledku vést i stav, kdy insolvenční soud zamítne insolvenční návrh z důvodu, že dlužnice „je schopna“ tyto závazky splnit vzhledem k předpokládaným příjmům, kterých se jí má dostat v nejisté době budoucí.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5745 /2015, ze dne 5. 10. 2016. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/008374779BEACDD3C12580AC002AD482?openDocument&Highlight=0,