CZ I EN I DE

20 / duben / 2016

Parlament schválil nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 19. 4. 2016 přijala zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu České republiky.

Zákon o zadávání veřejných zakázek je zcela novým zákonem v této oblasti, který okamžikem svojí účinnosti zruší dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zákon o zadávání veřejných zakázek přináší některé významné změny zadávacího řízení. Zadavatelé budou mít nově možnost vyloučit nespolehlivé uchazeče pro nezpůsobilost, a to například tehdy, když se uchazeč dopustil pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu. Zadavatelé budou mít rovněž více kritérií k hodnocení kvality nabídek, například kritéria kvality a nákladů životního cyklu. Významnou změnou je zvýšení limitu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, jejichž rozsah nově nesmí ve svém součtu přesáhnout 50 % ceny původní veřejné zakázky. Celkově by dále mělo dojít ke zjednodušení administrativního postupu zadávání podlimitních zakázek. Zabránit zneužívání podnětů k zahájení správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by pak měl nově zavedený poplatek za zahájení řízení ve výši 10 000 Kč.

Pokud jde o finanční limity pro veřejné zakázky, ty zůstávají u zakázky malého rozsahu stejné jako doposud. Finanční limit nadlimitních veřejných zakázek bude stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné směrnice Evropské unie přijaté v roce 2014, které Česká republika do nového zákona transponovala.

Prezident České republiky má nyní právo vrátit přijatý zákon s odůvodněním do 15 dnů ode dne, kdy mu bude postoupen, v opačném případě bude zákon podepsán a vyhlášen. Zákon nabyde účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení. Účinnost zákona lze tak očekávat nejdříve v říjnu 2016 v závislosti na rychlosti jeho vyhlášení.

Všem obchodním partnerům v mezidobí doporučujeme důkladně se na příchod nového zákona připravit.