CZ I EN I DE

10 / říjen / 2016

Používání (zneužívání) veřejné Wifi sítě

Směrnice 2000/31/ES v. rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 15.9.2016 ve věci Tobias Fadden v. Sonny Music Enternainment Germany GmbH, C-484/14

K Zemskému soudu v Mnichově se dostal spor poskytovatele veřejné WiFi sítě, kdy přes nezabezpečenou veřejnou WiFi síť žalovaného byl sdílen autorský obsah žalobce na Internet. Tuto veřejnou síť žalovaný poskytoval za účelem podnikání, tedy ji nabízel k dispozici svým zákazníkům ovšem jako doplňkovou službu (např. jako WiFi v obchodních centrech či v autoservisu).

Zemský soud položil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se výkladu čl. 12 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, který stanoví parametry „prostého přenosu“. Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí podal výklad, že poskytovatel veřejné WiFi sítě nenese odpovědnost za její zneužití třetí osobou. Takový poskytovatel není odpovědný za porušení autorských práv někým, kdo toto bezdrátové připojení použil. Osoba, jejíž autorská práva byla skrze veřejnou bezdrátovou síť poškozena, se nemůže domáhat náhrady škody tímto způsobené u toho, kdo tuto veřejnou WiFi síť poskytuje.

Poskytovateli však může být uloženo, aby poskytovaný přístup na Internet zabezpečil např. heslem či registrací uživatelů, aby tak zabránil jeho zneužití. Takové opatření však nemusí být přiměřené k významu poskytovaného připojení coby doplňkové služby svým zákazníkům mimo hlavní činnost poskytovatele.

Odkaz na celý článek zde: http://bit.ly/2dNPcln