CZ I EN I DE

11 / leden / 2021

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO UK PO BREXITU

Od 1. 1. 2021 již není Velká Británie vázána legislativou Evropské unie, tedy ani GDPR. Co to znamená pro předávání osobních údajů do Velké Británie?

Prozatím se nic nemění. Z hlediska GDPR je sice Velká Británie třetí zemí, ale Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Velkou Británií, která byla uzavřena v samém závěru loňského roku, stanoví nové přechodné ustanovení (část sedmá, čl. 10A), dle něhož se předávání osobních údajů z Evropské unie do Velké Británie po přechodné období nepovažuje za předávání do třetí země. To však za předpokladu, že se použijí právní předpisy Velké Británie o ochraně údajů ze dne 31. prosince 2020. Tyto právní předpisy v zásadě kopírují GDPR, takže pro zpracování osobních údajů ve Velké Británii nedochází k žádným zásadním změnám.

Toto přechodné období bylo stanoveno na 4 měsíce s možností prodloužení o další 2 měsíce a jeho účelem je, aby Evropská komise do jeho skončení přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně dle čl. 45 GDPR ve vztahu k Velké Británii, na jehož základě by bylo možné další předávání osobních údajů do Velké Británie.

Byť se přijetí tohoto rozhodnutí Evropskou komisí předpokládá, je třeba postupovat obezřetně a včas se připravit i na variantu, že rozhodnutí vydáno nebude. V takovém případě by totiž bylo potřeba přistoupit k zavedení některého z opatření pro předávání osobních údajů do třetích zemí. Lze předpokládat, že v praxi by se nejvíce používaly tzv. standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí.

Pro úplnost dodáváme, že celý text Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Velkou Británií je dostupný pod tímto odkazem.