CZ I EN I DE

19 / únor / 2014

Předkládání návrhů a listin rejstříkovému soudu

Návrh na zápis do obchodního rejstříku, jakož i listiny prokazující skutečnosti v tomto návrhu uvedené, lze předkládat v listinné nebo elektronické podobě. Volba je na navrhovateli.

Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost účastníka předložit rejstříkovému soudu listinu prokazující skutečnosti uvedené v návrhu jak v písemné, tak i v elektronické podobě.

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2013, sp. zn. I. ÚS 1799/2013

 

Nález dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=80686&pos=1&cnt=1&typ=result