CZ I EN I DE

12 / duben / 2019

Prezident podepsal návrh zákona o zpracování osobních údajů

Dne 10. 4. 2019 prezident České republiky podepsal Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů. Zákon navazuje na přímo použitelné Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a současně ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.). Zákon nabyde účinnosti jakmile dojde k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů Poslanecké sněmovny ČR.

Zákon zajišťuje soulad vnitrostátní právní úpravy s evropskou legislativou. V některých případech GDPR doplňuje, nebo se od něho dílčím způsobem odchyluje, například pokud jde o informačních povinnost správců, hlášení narušení bezpečnosti nebo způsobilost dítěte k udělení souhlasu se zpracováním údajů.