CZ I EN I DE

23 / únor / 2015

Prokázání kvalifikaci subdodavatelem, aneb kvalifikaci si nelze koupit

Uchazeč o realizaci veřejné zakázky nemusí prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů pouze sám, ale může využít také kvalifikace svědčící jinému subjektu. V tomto případě má na výběr ze dvou možností. K jejich upřesnění se vyjadřuje rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. října 2014 spis. zn. 62 Af 57/2013-90. Z rozsudku plyne, že první možností je prokázání reálné dispozice s prostředky subdodavatele a to například tak, že osoba subdodavatele je pod kontrolou uchazeče. Druhou volbou je prokázání kvalifikace prostřednictvím kvalifikačních předpokladů subdodavatele na základě subdodavatelské smlouvy. V rozsudku je dále zdůrazněno, že by nemělo jít pouze o formálně smluvně koupené služby, ale je důležité, aby uchazeč v nabídce upřesnil, v jakých ohledech, v jakých částech plnění zakázky a v jakém rozsahu se bude na zakázce podílet subdodavatel.

Z rozsudku tedy plyne, že při posuzování subdodavatelské smlouvy, či jakéhokoliv jiného prokazovaného vztahu mezi uchazečem a subdodavatelem, by měl být posuzován především jejich reálný vztah a možnost subdodavatele realizovat prokazovanou část veřejné zakázky samostatně. Krajský soud v Brně se tedy negativně vymezil vůči formálně „koupeným“ subdodavatelským službám a prostředkům, které ale uchazeč nemá reálně k dispozici. Takto prokázanou kvalifikaci by podle názoru Krajského soudu zadavatel neměl uznat jako dostatečnou.