CZ I EN I DE

23 / duben / 2019

Režim opt-out u telemarketingu?

Režim opt-out u telemarketingu?

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nový přehled často kladených otázek k zákonu o některých službách informační společnosti (ZIS), ve kterém uvedl, že ZIS se nevztahuje na klasické telefonické hovory, u kterých nedochází k uložení obsahu telefonátu na záznamovém zařízení, kdy tento je teprve následně uživatelem vyzvednut (přehrán). 

Dosud se přitom názory na to, zda se ZIS na takové telefonické hovory vztahuje, různily, čemuž přispívaly i do jisté míry rozporuplné dosavadní závěry Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nyní se tedy zdá, že úřad definitivně zaujal stanovisko, že ZIS se nepoužije.

To má zásadní dopad právě na přímý marketing prostřednictvím telefonických hovorů (telemarketing), neboť při aplikaci ZIS bylo dovozováno, že k telemarketingu je vždy nezbytný souhlas volaného (tzv. režim opt-in). Naproti tomu, pokud se ZIS nepoužije, jak uvádí Úřad pro ochranu osobních údajů, potom je v řadě případů možné provádět telemarketing bez souhlasu volaného, za předpokladu, že volaný má možnost telemarketing odmítnout (tzv. režim opt-out)

Přehled často kladených otázek k ZIS je dostupný pod následujícím odkazem: https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-k-zakonu-c-480-2004-sb/ds-5494/archiv=0&p1=1493