CZ I EN I DE

17 / prosinec / 2013

Rozhodčí doložky v doménových sporech podle pravidel CZ.NIC jsou neplatné

Pravidla správce CZ.NIC, obsahují tzv. „rozhodčí veřejnou nabídku“, kterou se držitel doménového jména „.cz“ podrobuje pravomoci rozhodčího soudu v případě, že se třetí osoba, domnívající se, že registrací doménového jména byla dotčena její práva, rozhodne řešit spor před rozhodčím soudem.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že se jedná o rozhodčí doložku neplatnou, neboť danou veřejnou rozhodčí nabídku nelze považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy. Pouhé veřejné prohlášení držitele doménového jména ve smlouvě s registrátorem vůči neurčitému počtu třetích osob totiž není adresným vyjádřením vůle rozhodčí smlouvu uzavřít. V rozporu se zákonem byla navíc neodvolatelnost rozhodčí veřejné nabídky. Dále je pro uzavření smlouvy na základě veřejné nabídky třeba potvrzení ze strany navrhovatele, které zde také absentovalo.

CZ.NIC reagoval na výše uvedené rozhodnutí představením změny pravidel alternativního řešení sporů. Nově bude spor řešen před tzv. expertem, přičemž se nebude jednat o rozhodčí řízení. I po skončení řízení se tak mohou strany domáhat soudního rozhodnutí, řízení před expertem tedy nemusí být finální.

 

(Rozsudek NS, sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 ze dne 17. 12. 2013)