CZ I EN I DE

5 / prosinec / 2014

Rozhodnutí ÚOHS

 

Nejvyšší správní soud v listopadu 2013 ve vztahu k zadávání veřejné zakázky na dodávky judikoval, že není přípustné, aby zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadoval předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem pouze za 12 měsíců, neboť zákon o veřejných zakázkách kogentně stanoví toto rozpětí na tři roky.

Rozsudek NSS ze 7. 11. 2013, sp. zn. 7 Afs 44/2013. Celý text rozhodnutí dostupný na:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0044_7Afs_130_20131113100123_prevedeno.pdf

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v prosinci 2014 rozhodnutí týkající se obdobného případu, v němž celou argumentaci zobecnil, když uvedl, že „Zadavatel si může zvolit určitý způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů, nesmí tak však učinit přísněji než zákon, pokud to není výhodnější pro uchazeče o zakázku.

 

Rozhodnutí ÚOHS sp. zn. R430/2013. Rozhodnutí dosud nebylo uveřejněno.