CZ I EN I DE

5 / leden / 2016

Smlouvy se státem budou od léta veřejné

Vzniku registru smluv už nestojí nic v cestě. Smlouvy v něm bude muset zveřejňovat stát, kraje, města, obce a řada dalších veřejnoprávních institucí. Od poloviny roku 2017 bude zápis do registru smluv dokonce podmínkou jejich účinnosti.

14. prosince byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Na jeho základě musí od 1. 7. 2016 řada subjektů z veřejné sféry uveřejňovat v registru soukromoprávní a dotační smlouvy, stejně jako smlouvy o návratné finanční výpomoci. Povinnost se týká například státu, územních samosprávných celků (krajů, měst a obcí), veřejných vysokých škol, zdravotních pojišťoven a státních či samosprávných příspěvkových organizací a obchodních korporací. Výjimku budou mít například smlouvy s hodnotou plnění do padesáti tisíc korun bez DPH. Zveřejňovány naopak budou muset být i dodatky smluv uzavřených před 1. 7. 2016, a to dokonce spolu s původními smlouvami.

Na zaslání smlouvy do registru bude maximálně 30 dní od jejího uzavření. Povinně bude třeba v metadatech vyplnit také identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cenu a datum uzavření. Přístup do registru bude on-line a bezplatný.

Od 1. 7. 2017 zákon ještě přitvrdí. Zápis do registru se stane podmínkou účinnosti zveřejňovaných smluv. Pokud se taková smlouva v registru neobjeví do tří měsíců od jejího podpisu, bude automaticky zrušena.

Znění zákona o registru smluv naleznete zde.

Naše kancelář je Vám samozřejmě připravena poskytnout konzultace a další právní servis.