CZ I EN I DE

21 / listopad / 2014

Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách

Ústavní soud koncem roku 2013 judikoval, že „…v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Výjimku představují specifické případy, kdy se z povahy věci uplatňuje specifický režim (např. smlouva o přepravě osob s ohledem na § 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, apod.).“  - nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11

 

Celý text nálezu http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=81612&pos=1&cnt=1&typ=result