CZ I EN I DE

1 / prosinec / 2014

Soud není vázán tvrzením o důvodu zániku účasti tichého společníka na podnikání

Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že v případě kdy se žalobce domáhá vrácení vkladu poskytnutého podnikateli na základě smlouvy o tichém společenství, soud není vázán tvrzením o právní skutečnosti, na základě které mělo dojít k zániku účasti tichého společníka na podnikání, v tom ohledu, že by k zániku účasti z jiného než tvrzeného důvodu nemohl přihlédnout. Jedná se tu totiž o týž nárok na vrácení vkladu tichého společníka.

- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 32 Cdo 3135/2012, ze dne 12.8.2014, dostupný na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4DFDFFE000480635C1257D410034C185?openDocument&Highlight=0,l