CZ I EN I DE

9 / září / 2014

ÚS zrušil likvidační dolní hranici pokuty za umožnění výkonu nelegální práce

Od začátku roku 2012 mohla být za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce uložena pokuta do 10 000 000 Kč, nejméně však 250 000 Kč. Nálezem Ústavního soudu byla tato minimální hranice zrušena. Podle ÚS šlo o zjevně nepřiměřenou výši, která mohla mít likvidační charakter. Zákonná úprava bránila řádné individualizaci konkrétního případu, neboť spodní hranice pokuty byla stanovena v takové výši, že omezovala rozhodující správní orgány přihlédnout k specifickým okolnostem různých případů, jakož i k osobám delikventů a jejich majetkovým poměrům. Ještě před rozhodnutím ÚS byla spodní hranice novelou změněna na 50 000 Kč, ovšem až s účinností od 1. 1. 2015.

 

(Nález ÚS, sp. zn. Pl.ÚS 52/13 ze dne 9. 9. 2014)