CZ I EN I DE

28 / květen / 2019

Úspěch před Nejvyšším správním soudem proti Finanční správě

Nejvyšší správní soud potvrdil naše stanovisko, že Finanční úřad neoprávněně vyměřil daň z nemovitostí převáděných po skončení finančního leasingu. Finanční úřad rozšířil podmínky, za nichž může daň vyměřit, a svůj postup hájil pozdější změnou zákona. Na základě naší žaloby shledal správní soud tento výklad protizákonným a rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství zrušil. Případ řešili Lucie Změlíková a Jiří Feichtinger.