CZ I EN I DE

15 / prosinec / 2017

Ústavní soud zrušil některé části zákona o evidenci tržeb. Zrušena je i tzv. třetí a čtvrtá vlna EET

Dne 15. prosince 2017 Ústavní soud ČR svým nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 26/16, zrušil některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Především došlo ke zrušení tzv. třetí a čtvrté vlny EET, k nimž se měly připojit téměř všechny podnikatelské sektory a které měly být zahájeny 1. března 2018, resp. 1. června 2018. Podnikatelům, kteří měli začít evidovat tržby v těchto vlnách, povinnost evidence tržeb vůbec nevznikne. Povinnost evidovat tržby podle zákona o EET tak budou nadále mít pouze sektory spadající do první a druhé vlny EET, tzn. sektory „Ubytování“, „Stravování a pohostinství, „Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů“, „Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů“, „Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství“, „Velkoobchod (kromě motorových vozidel)" a "Maloobchod, kromě motorových vozidel". Povinnost evidovat tržby se nicméně může rozšířit i na ostatní podnikatelské sektory přijetím novely zákona o EET.

Vedle zrušení tzv. třetí a čtvrté vlny došlo také s účinností od 1. března 2018 ke zrušení povinnosti evidovat tržby plynoucích z bezhotovostních převodů. Důvodem byla skutečnost, že tento druh tržeb je dobře dohledatelný, a proto zde není dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci.

Ústavní soud také zrušil s účinností od 1. března 2018 povinnost poplatníků nebo osob pověřených poplatníkem evidováním jeho tržeb uvádět na účtence daňové identifikační číslo (DIČ). Důvodem je, že u fyzických osob je součástí DIČ také rodné číslo poplatníka představující osobní údaj, přičemž způsob evidování DIČ není šetrný k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů poplatníka.

V neposlední řadě je třeba uvést, že Ústavní soud se důrazně postavil proti těm ustanovením zákona o EET, která zmocňují vládu k tomu, aby nařízením vymezovala tržby, jež (i) mohou být evidovány ve zjednodušeném režimu, (ii) nemusejí být vůbec evidovány nebo (iii) mohou být dočasně neevidovány. Tato zmocnění vlády obsažená v zákoně o EET proto Ústavní soud zrušil s účinností od 1. ledna 2019. V souvislosti s tím Ústavní soud zrušil s účinností od 1. ledna 2019 nedávno přijaté nařízení č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Toto nařízení trvale vylučuje z evidence tržby u těžce zrakově postižených osob a dočasně vylučuje z evidence tržby z prodeje sladkovodních ryb, mj. vánočních kaprů.

Text úplného znění nálezu Ústavní soudu včetně disentních stanovisek některých ústavních soudců naleznete pod tímto odkazem:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US_26_16_na_web_vcetne_nekterych_disentu.pdf