CZ I EN I DE

11 / prosinec / 2014

Výzva k plnění může být současně i úkonem, jehož doručením se pohledávka stává splatnou

Dle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě nastávají účinky výzvy k plnění dle ust. § 142a odst. 1 Občanského soudního řádu (jde o výzvu na plnění, od které se odvíjí právo na náhradu nákladů řízení v případě úspěchu ve sporu) i v případě, když je táto výzva současně úkonem, jehož doručením se pohledávka teprve stává splatnou.

 

- Usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 75Co 25/2014, ze dne 4. 4. 2014