CZ I EN I DE

9 / prosinec / 2014

Zajištění bankovních záruk zástavním právem

Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které nepotěší především banky. Ve zkratce lze rozhodnutí shrnout takto: 

Banka vystaví záruční listinu ve prospěch třetí osoby na žádost svého klienta, který případnou budoucí pohledávku banky za ním z bankovní záruky zajistí zástavním právem k nemovitosti. Klient se dostane do insolvenčního řízení, třetí osoba poté čerpá z bankovní záruky a banka se chce zhojit ze zástavy. Dle tohoto rozhodnutí tak však učinit nemůže, neboť z hlediska insolvenčního zákona nabyla práva na uspokojení ze zajištění teprve vznikem pohledávky – a ta jí vznikla teprve po zahájení insolvenčního řízení s klientem.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4340/2011 ze dne 26. 8. 2014  

 

Celý rozsudek dostupný na: http://kraken.slv.cz/29Cdo4340/2011