CZ I EN I DE

24 / duben / 2019

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Dnes byl ve Sbírce listin pod č. 110/2019 uveřejněn zákon o zpracování osobních údajů, který zároveň nabyl účinnosti.

Zákon navazuje na evropskou legislativu (GDPR) a ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.). Zákon doplňuje GDPR, nebo se od něho dílčím způsobem odchyluje, například pokud jde o informačních povinnost správců, hlášení narušení bezpečnosti nebo způsobilost dítěte k udělení souhlasu se zpracováním údajů.

Text zákona je dostupný například pod následujícím odkazem: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38632