CZ I EN I DE

9 / listopad / 2022

Úspěšné transakci v hodnotě 200 milionů korun předcházelo 9 měsíců příprav a zevrubné strukturování nabídky. Díky sjednanému akvizičního úvěru, následnému přerozdělení akcií a také proměně managementu vstupuje GPD Holding do další byznysové éry.

Management buy-out je jedna z možností, jak i v rodinných firmách vyřešit následnictví a budoucnost byznysu

Manažerský odkup společnosti neboli Management Buy-out (MBO) je forma akvizice společnosti, kdy...

celý článek >>>

15 / červenec / 2022

Brněnské Kentico získává zahraniční kapitál a odděluje divizi Kontent.ai s miliardovou investicí, na M&A transakci se významnou měrou podíleli Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti 

Hned dva specializované týmy odborníků z advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach pod vedením partnerů Davida Fyrbacha a Petra Žídka kromě podílu na transakčním procesu zajišťovaly také odštěpení divize do samostatné společnosti a celou řadu souvisejících změn. Brněnská...

celý článek >>>

3 / květen / 2021

Pokračujeme v přípravě a aktualizaci vzorové smluvní dokumentace pro našeho dlouholetého klienta v oblasti IT, společnost Kentico 

Letos jsme připravili servisní smlouvu a smlouvu pro klientův partnerský program. V přechozích letech jsme pro Kentico vytvořili komplexní smluvní dokumentaci od licenčních smluv a obchodních podmínek až po pravidla programu technologického partnerství a informace o zpracování osobních údajů. Klient na jejím základě dodává...

celý článek >>>

19 / březen / 2021

V březnu jsme dokončili restrukturalizaci skupiny společností klienta z oblasti zpracovatelského průmyslu. Hodnota transakce činila cca 90 milionů korun. Restrukturalizace spočívala ve vyčlenění správy majetku a sdílených služeb do nově založených společností. Zvolenou formou restrukturalizace byly dva nepeněžité příplatky mimo základní kapitál, jejichž předmětem byly části klientova obchodního závodu. Transakci jsme provedli v úzké spolupráci s klientem,...

celý článek >>>

27 / leden / 2021

Náš dlouholetý klient z oblasti energetiky se rozhodl vydat korporátní dluhopisy ve výši 1 miliardy korun. Provedli jsme ho procesem přípravy základního prospektu, který byl letos v lednu úspěšně schválen Českou národní bankou. V současné době byly zahájeny prvé dvě emise ve výši 70 a 40 milionů korun.

Právní poradenství zastřešil David Fyrbach, advokát a vedoucí partner pražské pobočky zodpovědný za oblast kapitálových trhů, fúzí a akvizic.

 

Zvažujete...

celý článek >>>

11 / leden / 2021

Od 1. 1. 2021 již není Velká Británie vázána legislativou Evropské unie, tedy ani GDPR. Co to znamená pro předávání osobních údajů do Velké Británie?

Prozatím se nic nemění. Z hlediska GDPR je sice Velká Británie třetí zemí, ale Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Velkou Británií, která byla uzavřena v samém závěru loňského roku, stanoví nové přechodné ustanovení (část sedmá, čl. 10A), dle něhož se předávání osobních údajů z Evropské...

celý článek >>>

5 / říjen / 2020

Daň z nabytí nemovitých věcí je minulostí

Poslanci se v polovině září shodli na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Novela platí se zpětnou účinností. Daň tak zanikla již ke konci letošního března. Kupující, pro které platila lhůta k podání přiznání do 31. března, jsou daně zproštěni. Původní termín splatnosti byl navíc odložen do konce srpna. Novelu stvrdil podpisem dne 18. září 2020 prezident.

Pokud kupující podal návrh na vklad převodu...

celý článek >>>

29 / září / 2020

6 miliónů Kč - nejvyšší pokuta za spam v historii ÚOOÚ

Společnosti zabývající se prodejem ojetých automobilů uložil Úřad pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši 6 miliónů Kč za to, že opakovaně rozesílala nevyžádaná obchodní sdělení.

Prodejce prostřednictvím prostředků elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, a to i příjemcům, kteří k tomu nedali souhlas, čímž porušil povinnost uloženou § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,...

celý článek >>>

24 / červen / 2020

Dne 1. 7. 2020 nabude účinnosti novela občanského zákoníku na základě které dojde ke zrušení obecného předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci.

Dle aktuální právní úpravy občanského zákoníku je vlastník spoluvlastnického podílu na nemovité věci povinen podíl při převodu nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Tato povinnost se však od 1. 7. 2020 ruší a právní úprava se tak fakticky vrátí do stavu, ve kterém byla v období od 1. 1. 2014...

celý článek >>>

22 / červen / 2020

V dnešní době, kdy se většina komunikace mezi obchodními partnery odehrává prostřednictvím e-mailu, mohou e-mailové schránky zaměstnanců obsahovat celou řadu informací důležitých pro činnost zaměstnavatele. Proto dojde-li k ukončení pracovního poměru, vyvstává otázka, jak má zaměstnavatel s e-mailovou schránkou bývalého zaměstnance naložit a zda je oprávněn do ní nahlédnout, případně za jakých okolností.

Obecně platí, že zaměstnavatel nesmí vstupovat...

celý článek >>>

20 / duben / 2020

Již třetí rok po sobě byla naše advokátní kancelář zařazena v prestižním mezinárodním žebříčku Legal 500 mezi doporučované firmy v oblasti TMT (technologie, média a telekomunikace). Hodnotitelé kromě jiného vyzdvihli naši schopnost porozumět skutečným potřebám klienta a perfektní znalosti regulace ochrany osobních údajů.
Letos jsme se navíc dostali i do žebříčku Chambers Europe. Obě tato hodnocení se budeme snažit obhájit. Vážíme si zařazení do obou...

celý článek >>>

17 / březen / 2020

Naše advokátní kancelář byla v prestižním mezinárodním žebříčku Chambers Europe zařazena mezi uznávané právní firmy v oblasti TMT (technologie, média a telekomunikace). Jedná se už o druhé takové ocenění po žebříčku Legal500, ve kterém byla naše specializace na TMT uvedena hned dvakrát po sobě.

Věříme, že dvě ocenění nejsou náhoda, a děkujeme našim domácím i zahraničním klientům z řad IT firem za projevenou důvěru.

celý článek >>>

29 / leden / 2020

Brexit se po letech vyjednávání pomalu chýlí ke konci. Konečné znění tzv. brexitové dohody již bylo schváleno a podepsáno jak ze strany Evropské komise a Rady, tak ze strany Velké Británie. Posledním krokem k tomu, aby Velká Británie opustila o půlnoci 31. 1. 2020 Evropskou Unii je ratifikace dohody Evropským parlamentem, k čemuž má dojít dnes (29. 1. 2020). 

Od 1. 2. 2020 začne tzv. přechodného období, během kterého bude Velká Británie i nadále vázána legislativou...

celý článek >>>

28 / leden / 2020

Přesně před 39 lety, 28. ledna 1981, byla ve Štrasburku přijata Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. 28. leden je proto připomínán jako Den ochrany osobních údajů.

Vzhledem k neustále rostoucímu množství osobních údajů, které jsou celosvětově zpracovávány, je jejich ochrana velice důležitým a aktuálním tématem. Pro představu lze odkázat na statistiku přenosů dat na internetu za 60 sekund dostupnou pod následujícím...

celý článek >>>

20 / prosinec / 2019

Generální advokát při Soudním dvoru EU vydal očekávané stanovisko k případu C-311/18, známému jako Schrems II, který se týká předávání osobních údajů uživatelů sociální sítě Facebook do USA na základě standardních smluvních doložek přijatých rozhodnutím Komise 2010/87.

Tento případ navazuje na rozhodnutí Soudního dvora C-362/14, které zneplatnilo mechanismus předávání osobních údajů do USA na základě tzv. safe harbour principu. S ohledem na závěry,...

celý článek >>>

31 / říjen / 2019

Rozsudek Soudního dvora, Věc C-208/18, ze dne 3. října 2019.

V krátkosti si dovolím shrnout předmět a strany sporu. J. Petruchová s bydlištěm na území České republiky uzavřela rámcovou smlouvu s obchodníkem s cennými papíry, společností FIBO Group Holdings Limited založenou podle kyperského práva, za účelem uskutečňování transakcí na mezinárodním devizovém trhu FOREX zadáváním příkazů k nákupu a prodeji měny realizovaných na základě dílčích,...

celý článek >>>

17 / červenec / 2019

Dne 16. 7. 2019 byla pod číslem 179/2019 ve Sbírce listin vyhlášena novela zákona o ochraně spotřebitele, která zároveň nabyla účinnosti.

Novela navazuje na nařízení (EU) 2018/302 o zákazu zeměpisného blokování účinné od 3. 12. 2018. Novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele tak stanoví přestupky pro porušení nařízení (pokuta do výše 3 000 000 Kč) a určuje subjekty odpovědné za poskytování praktické pomoci spotřebitelům pro případ sporu mezi spotřebitelem...

celý článek >>>

12 / červenec / 2019

Dne 10. 7. 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí C-649/17, které se zabývá informační povinností obchodníků ve vztahu ke spotřebitelům při uzavírání smluv na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Podle čl. 6 směrnice 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, musí obchodník před uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory poskytnout spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem mimo jiné telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, pokud existují,...

celý článek >>>

10 / červenec / 2019

Letecké společnosti byly z webových stránek v důsledku hackerského útoku v létě roku 2018 odcizeny osobní údaje zhruba 500 tisíc zákazníků, mimo jiné včetně adres a údajů platebních karet. Britský úřad pro ochranu osobních údajů (ICO) při prošetřování tohoto incidentu zjistil, že společnost British Airways tyto osobní údaje v rozporu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) nedostatečně zabezpečila, za což ICO navrhuje uložení velmi vysoké...

celý článek >>>

9 / červenec / 2019

Dne 2. 7. 2019 přednesl generální advokát Michal Bobek stanovisko ve věci C‑240/18 P Constantin Film Produktion GmbH proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Společnost chtěla nechat zapsat u EUIPO slovní označení „Fack Ju Göhte“ jako ochrannou známku Evropské unie. Její přihláška byla zamítnuta, neboť slovní označení, které bylo předmětem přihlášky, bylo úřadem EUIPO posouzeno jako označení v rozporu s „dobrými mravy“ ve smyslu čl.

celý článek >>>

17 / červen / 2019

Od 1. 6. 2019 je oddlužení otevřeno pro množství dalších osob, které doposud nebyly schopny splnit podmínky pro jeho povolení. Osvobození od placení dluhů je tak např. otevřeno i pro ty, kteří nebudou schopni v 5 letech zaplatit 30% dluhů, jak tomu bylo doposud. Návrh na povolení oddlužení sepíšeme i pro Vás.

celý článek >>>

12 / červen / 2019

Zákon o elektronických komunikacích ukládá poskytovatelům telekomunikačních služeb, aby po dobu 6 měsíců uchovávali provozní a lokalizační údaje, které získávají při poskytování svých služeb (tzv. data retention). Těmito údaji se rozumí údaje vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání komunikace, nikoli však samotný obsah komunikace. Dle trestního řádu jsou poskytovatelé...

celý článek >>>

28 / květen / 2019

Nejvyšší správní soud potvrdil naše stanovisko, že Finanční úřad neoprávněně vyměřil daň z nemovitostí převáděných po skončení finančního leasingu. Finanční úřad rozšířil podmínky, za nichž může daň vyměřit, a svůj postup hájil pozdější změnou zákona. Na základě naší žaloby shledal správní soud tento výklad protizákonným a rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství zrušil. Případ řešili Lucie Změlíková a Jiří Feichtinger.

celý článek >>>

20 / květen / 2019

Naše advokátní kancelář byla v prestižním mezinárodním žebříčku Legal 500 druhý rok po sobě zařazena mezi doporučované firmy v oblasti TMT (technologie, média a telekomunikace). Hodnotitelé vyzdvihli množství IT společností, kterým partner kanceláře Petr Žídek v uplynulém roce poskytoval poradenství ve věcech smluvních a ochrany osobních údajů. Oslovení klienti ocenili vynikající znalosti našich právníků v oblasti IT a právní regulace. Vážíme si...

celý článek >>>

23 / duben / 2019

Režim opt-out u telemarketingu?

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nový přehled často kladených otázek k zákonu o některých službách informační společnosti (ZIS), ve kterém uvedl, že ZIS se nevztahuje na klasické telefonické hovory, u kterých nedochází k uložení obsahu telefonátu na záznamovém zařízení, kdy tento je teprve následně uživatelem vyzvednut (přehrán). 

Dosud se přitom názory na to, zda se ZIS na takové telefonické hovory vztahuje, různily,...

celý článek >>>

17 / duben / 2019

Dne 9.4.2019 se v Brně uskutečnil seminář před rozhodci – průběh a rozhodčí nálezy – a reflexe v rozhodovací praxi soudů seminář pro soudce a rozhodce, kterého se zúčastnil náš advokát a rozhodce Mgr. David Fyrbach LL.M.

celý článek >>>

17 / září / 2018

Do brněnské kanceláře dnes nastoupila nová koncipientka Mgr. Dominika Moťková. Dominika je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity s praxí koncipientky přes 1,5 roku a hovoří anglicky a španělsky

celý článek >>>

20 / srpen / 2018

Do brněnské kanceláře dnes nastoupili noví studenti, Gabriela Bučková a Adam Peštál.

Gabriela nastupuje v září do 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky.

Adam nastupuje v září do 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky.

celý článek >>>

10 / srpen / 2018

Do pražské kanceláře dnes nastoupila nová studentka Kristýna Veselková. Kristýna nastupuje v září do 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a hovoří anglicky.

celý článek >>>

23 / červenec / 2018

Naše advokátní kancelář Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. hledá do brněnského týmu nového kolegu nebo kolegyni na pozici ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA. Jsme rychle se rozvíjející advokátní kancelář s významnou tuzemskou i zahraniční klientelou. Soustředíme se na korporátní a finanční právo, fúze a akvizice, právo IT, veřejné investice, právo nemovitostí a soudní spory. Začínající právníci u nás mají příležitost pracovat v úzké spolupráci se...

celý článek >>>

29 / červen / 2018

David Fyrbach se jako zvláštní host a přednášející podílel na semináři na téma Achmea a jeho důsledky organizované společností Deloitte France v Paříži.

celý článek >>>

13 / červen / 2018

Naše kancelář, společně se společností Jelínek Investments s.r.o. úspěšně dokončila emisi korporátních dluhopisů.

celý článek >>>

13 / duben / 2018

Naše advokátní kancelář byla v prestižním mezinárodním žebříčku Legal 500 pro rok 2018 zařazena mezi doporučované firmy v oblasti TMT (technologie, média a telekomunikace). Partner kanceláře Petr Žídek se stal doporučovaným právníkem v této oblasti. Oslovení klienti ocenili zejména odborné znalosti a pragmatický a obchodní přístup našeho týmu v oblasti práva informačních technologií. Vážíme si tohoto hodnocení, které nás řadí do společnosti předních...

celý článek >>>

4 / duben / 2018

V čísle 4/2017 magazínu epravo.cz byl publikován článek Jakuba Zvolánka, advokáta působícího v kanceláři, na téma zpracování osobních údajů zaměstnanců z hlediska GDPR.
 
Celý článek je k dispozici v tištěné podobě magazínu epravo.cz, 4/2017, str. 38 a 39. Tato verze je dostupná zde.

celý článek >>>

7 / březen / 2018

We are happy to announce that David Fyrbach and Jiri Feichtinger have participated in formulation of argumentation which was yesterday accepted by Court of Justice of European Union (“CJEU”). CJEU issued the ruling that substantially affects the relationship between EU law and BITs concluded between individual Member States. In response to question referred for a preliminary ruling by the Federal German Court in case Slovak Republic v. Achmea BV, the CJEU has declared that Article 8 of the Agreement...

celý článek >>>

16 / únor / 2018

Partner naší kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M. byl zapsán na seznam odborníku v mezinárodním rozhodčím řízení u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC)

celý článek >>>

12 / únor / 2018

 

V roce 2014 podala španělská profesní organizace sdružující řidiče taxislužeb žalobu k obchodnímu soudu v Barceloně, jejímž prostřednictvím žalovala společnost Uber, neboť ta měla používat klamavé praktiky a provozovat nekalosoutěžní jednání. Společnost Uber ani neprofesionální řidiči dotyčných vozidel totiž neměli licence a povolení stanovené tamním zákonem o taxislužbách. Pro vyřešení této záležitosti považoval španělský soud považoval...

celý článek >>>

12 / únor / 2018

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. prosince 2017 zrušil plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb, týkajících se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu sama o sobě protiústavní, ale může začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek...

celý článek >>>

12 / únor / 2018

Dne 13.ledna 2018 nabyl účinnosti zákon 370/2017 Sb. o platebním styku, který do českého právního řádu implementuje evropskou směrnici 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu[1].

Jedním z cílů nové úpravy je omezit existující monopol bank. Změny, které v tomto ohledu úprava přináší, se týkají především zavedení nových platebních služeb. Jde o tzv. nepřímé dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Nově obě tyto služby...

celý článek >>>

12 / únor / 2018

Evropský parlament přijal v prvním čtení návrh Nařízení EP a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

Evropská komise předložila návrh znění tohoto Nařízení v květnu roku 2016 jako součást strategie Jednotného digitálního trhu. Nařízení o řešení zeměpisného blokování...

celý článek >>>

29 / leden / 2018

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 17. ledna 2018 ve věci společnosti CORPORATE COMPANIES s.r.o. proti Ministerstvu financí ČR o tom, že povinnostem uloženým tzv. AML směrnicí (o předcházení „praní špinavých peněz“ a financování terorismu) podléhá i osoba, jejíž činnost spočívá v zakládání a následném prodeji tzv. ready-made společností.

Podle Soudního dvora totiž povinnosti vyplývající z AML směrnice musejí plnit fyzické nebo právnické osoby,...

celý článek >>>

25 / leden / 2018

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vynesl dne 9. ledna 2018 poměrně zajímavý rozsudek ve věci López Ribalda and others v. SPAIN, jež se týká ochrany soukromí zaměstnanců a používání kamerového systému.

Zaměstnavatel provozující supermarket měl podezření, že jeho zaměstnanci v provozovně kradou, resp. napomáhají krádežím zákazníků. Z toho důvodu v provozovnách nainstaloval kamery, a to hned dvou druhů – viditelné a skryté. Účelem viditelných bylo...

celý článek >>>

25 / leden / 2018

Dne 25. ledna 2018 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozsudek ve věci Maximilian Schrems proti Facebook Ireland Limited (C‑498/16) týkající se zvláštní příslušnosti u spotřebitelských smluv (tj. určení u soudů, kterého členského státu EU může být spotřebitel žalován nebo kde může protistranu žalovat).

Spor v dané věci spočíval v tom, že Maximilian Schrems byl od roku 2008 uživatelem sociální sítě Facebook, kterou využíval pouze pro soukromé účely.

celý článek >>>

17 / leden / 2018

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon 370/2017 Sb. o platebním styku, který do českého právního řádu implementuje evropskou směrnici 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnici 2007/64/ES.

Jedním z cílů nové úpravy je omezit existující monopol bank na poskytování platebních služeb k jimi vedeným platebním účtům. Změny, které v tomto...

celý článek >>>

16 / leden / 2018

Velká Británie předpokládá, že 30. března 2019 dojde k jejímu vystoupení z Evropské unie. V této souvislosti Evropská komise ve svém oznámení ze dne 9. ledna 2018 upozorňuje na to, že počínaje dnem vystoupení se Spojené království stane klasickou třetí zemí, což bude mít významný vliv na předávání osobních údajů do této země.

V případě, že Evropská unie vydá rozhodnutí, dle něhož Velká Británie zajišťuje dostatečnou ochranu osobních údajů,...

celý článek >>>

9 / leden / 2018

Partner naší kanceláře Mgr. David Fyrbach LL.M. se stal rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

celý článek >>>

15 / prosinec / 2017

Dne 15. prosince 2017 Ústavní soud ČR svým nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 26/16, zrušil některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Především došlo ke zrušení tzv. třetí a čtvrté vlny EET, k nimž se měly připojit téměř všechny podnikatelské sektory a které měly být zahájeny 1. března 2018, resp. 1. června 2018. Podnikatelům, kteří měli začít evidovat tržby v těchto vlnách, povinnost evidence tržeb vůbec nevznikne. Povinnost evidovat tržby...

celý článek >>>

1 / listopad / 2017

Do znojemské kanceláře dnes nastoupil nový koncipient Mgr. Ing. Ondřej Procházka. Ondra je absolventem Právnické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky.

celý článek >>>

25 / říjen / 2017

Do pražské kanceláře včera nastoupila nová koncipientka, Mgr. Kateřina Večeřová. Katka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a hovoří anglicky a španělsky.

celý článek >>>

25 / říjen / 2017

Do brněnské kanceláře dnes nastoupila nová studentka Katka Krobová. Katka je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky.

celý článek >>>

16 / říjen / 2017

Do pražské kanceláře dnes nastoupil nový koncipient Mgr. Jakub Němec. Jakub vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a kromě němčiny hovoří anglicky a rusky.

celý článek >>>

16 / říjen / 2017

Ve dnech 12. až 14. října proběhl na pražském výstavišti 25. ročník mezinárodního dentálního veletrhu Pragodentu. Vzhledem k tomu, že aktuálně připravujeme právní modul pro stomatologický program XDENT (https://www.xdent.cz/), a že se dlouhodobě věnujeme právní podpoře stomatologů, nechyběla mezi vystavovateli ani naše advokátní kancelář.

Kolega Jakub Zvolánek, advokát spolupracující s naší advokátní kanceláří, navíc na této akci přednášel na téma...

celý článek >>>

9 / říjen / 2017

Do znojemské kanceláře v pátek nastoupil nový student Jan Biravský. Honza je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří německy a anglicky.

celý článek >>>

2 / říjen / 2017

Do pražské kanceláře dnes nastoupila nová studentka Klára Kocarová. Klára je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a hovoří anglicky.

celý článek >>>

1 / srpen / 2017

Do brněnské kanceláře dnes nastoupil nový koncipient, Mgr. Bc. Tomáš Kočař. Tomáš je absolventem Právnické fakulty a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, poté pracoval jeden rok jako advokátní koncipient ve Weinhold Legal. Hovoří anglicky a italsky.

celý článek >>>

6 / červen / 2017

Ústavní soud se v září loňského roku ostře postavil proti ustálené judikatuře Nejvyššího soudu, podle které pokud člen statutárního orgánu obchodní korporace (např. jednatel, člen představenstva) vykonává činnost statutárního orgánu, ovšem v pracovněprávního vztahu, jde vždy o nedovolený tzv. souběh funkcí a takový pracovní poměr je neplatný. Ústavní soud totiž zastává názor, že pokud si smluvní strany na základě jejich shodné vůle chtějí smlouvu...

celý článek >>>

1 / červen / 2017

Martin Šubrt se stává čtvrtým partnerem advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. Specializuje se na bankovnictví a finanční regulaci, korporátní právo a sporovou agendu. Byl řadu let partnerem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, před tím pracoval v ABN AMRO Bank a v The Royal Bank of Scotland Plc.

Martin Šubrt se v advokacii rozhodl zaměřit na oblast bankovnictví a finančních trhů. Působil jako právník v mezinárodní bance ABN AMRO Bank...

celý článek >>>

25 / květen / 2017

25. května 2018, tedy přesně za jeden rok, nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES, veřejnosti spíše známé pod anglickou zkratkou GDPR. Od nabytí účinnosti se bude GDPR vztahovat na v zásadě všechny osoby zpracovávající osobní údaje fyzických osob, usazené v EU.

GDPR výrazným...

celý článek >>>

24 / březen / 2017

Náklady, které poškození, důvodně předpokládající uzavření darovací smlouvy, vynaložili na nemovitost potenciálního dárce na základě dohody o rekonstrukci nemovitosti, představují skutečnou škodu (zbytečně vynaložené náklady), pokud k darování nedošlo. Poškození mají právo na náhradu škody ve výši vynaložených prostředků, jestliže si druhá strana darování bez opodstatněných důvodů rozmyslela, ač věděla, že poškození s jejím souhlasem a v dobré...

celý článek >>>

24 / březen / 2017

Původní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu na fyzickém nosiči a s ní související licence k neomezenému užívání je oprávněn tuto rozmnoženinu spolu s licencí prodat dalšímu nabyvateli. Pokud však fyzický nosič původně dodané rozmnoženiny počítačového programu je poškozen, zničen nebo ztracen, nesmí původní nabyvatel dodat novému nabyvateli svou záložní rozmnoženinu programu bez svolení nositele autorských práv.

SDEU ve svém rozhodnutí ve...

celý článek >>>

24 / březen / 2017

Článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem posouzení, zda umístění hypertextových odkazů na internetové stránce na chráněná díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce bez souhlasu nositele autorského práva, představuje „sdělování veřejnosti“ ve smyslu tohoto ustanovení, je třeba určit, zda...

celý článek >>>

24 / březen / 2017

Článek 11 věta třetí směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“ ve smyslu tohoto ustanovení, zahrnuje osobu, která má pronajatu tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnajímá trhovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými...

celý článek >>>

24 / březen / 2017

Zprostí-li se insolvenční navrhovatel odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou dlužnici zamítnutím insolvenčního návrhu (mimo jiné) i tehdy, byl-li insolvenční návrh zamítnut proto, že dlužnice po jeho podání splnila závazky, které osvědčovaly její úpadek (srov. ustanovení § 147 odst. 2 insolvenčního zákona), musí ke stejnému důsledku vést i stav, kdy insolvenční soud zamítne insolvenční návrh z důvodu, že dlužnice „je schopna“ tyto závazky...

celý článek >>>

24 / březen / 2017

Skutečnost, že jednatelka nenapadla platnost rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným, kterým byla z funkce jednatelky odvolána, a její odvolání z funkce tak nelze zpochybnit, neznamená, že by soud rozhodující o nároku jednatelky na odstupné podle smlouvy o výkonu funkce nemohl přezkoumat, zda důvod, pro který byla jednatelka z funkce odvolána, byl vskutku dán. I v tomto řízení je soud oprávněn posoudit si jako předběžnou otázku, zda deklarovaný...

celý článek >>>

1 / březen / 2017

Do pražské kanceláře dnes nastoupil nový student Šimon Šmíd. Šimon je studentem 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a hovoří anglicky.

celý článek >>>

17 / leden / 2017

Dne 28. února  2017 nabude účinnosti zákon č. 460/2016 Sb. – první novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Za nejvýznamnější změnu, kterou tato novela přináší, považujeme návrat k zákonnému předkupnímu právu spoluvlastníků nemovitosti
(§ 1124). Nově tak bude platit, že pokud se převádí spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.

Další významnou změnou je výslovné...

celý článek >>>

2 / leden / 2017

Do brněnské pobočky nastoupila nová studentka Kateřina Zabloudilová. Katka je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky a francouzsky.

celý článek >>>

6 / prosinec / 2016

Do brněnské pobočky nastoupil nový student Jakub Pohl. Jakub je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

celý článek >>>

28 / listopad / 2016

Ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie C‑362/14 z 6. října 2015, kterým Soudní dvůr prohlásil za neplatný systém předávání osobních údajů do USA „Safe Harbour“, mnoho společností předávajících osobní údaje do USA k překonání absence tohoto systému přistoupilo k využívání tzv. standardních smluvních doložek. Na základě standardních smluvních doložek lze předávat osobní údaje mimo členské státy EU bez povolení příslušného národního...

celý článek >>>

10 / listopad / 2016

Dne 1. 12. 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“). Touto novelou bude upravena koncepce vymezení okruhu trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit.

Zásadní změnu najedeme u výčtu trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit. Zatímco dnes se může právnická osoba dopustit pouze těch trestných činů, které jsou vyjmenovány v ust. § 7...

celý článek >>>

7 / listopad / 2016

V časopise Soukromé právo byl v čísle 10/2016 publikován článek Davida Fyrbacha, partnera kanceláře, a Veroniky Zhejbalové, toho času studentky Právnické fakulty MU Brno, na téma doručování písemností ve věcech občanských a obchodních v EU.

Celý článek je k dispozici v tištěné podobě časopisu Soukromé právo, 10/2016, str. 18,19.

celý článek >>>

2 / listopad / 2016

Partner naší advokátní kanceláře David Fyrbach právě úspěšně dokončil rozdělení akciové společnosti odštěpením sloučením s dvěma společnostmi s ručením omezeným v celkové hodnotě přibližně 200 mil Kč.

 

celý článek >>>

1 / listopad / 2016

Studenti brněnských práv Veronika Zhejbalová, Matúš Kovačič a Martin Nováček si z Hongkongu přivezli nejlepší umístění z neanglicky mluvících zemí při simulované arbitráži v celosvětové soutěži ADR Mooting Competition. Veronika v naší kanceláři získávala jako studentka zkušenosti do letošního léta, Matúš u nás pracuje jako koncipient.

„Příprava na mezinárodní obchodní arbitráž vyžaduje nadprůměrnou schopnost argumentace a hromadu práce. V naší...

celý článek >>>

27 / říjen / 2016

Dne 19. října 2016 vydal Soudní dvůr rozhodnutí ve věci C‑582/14, v němž posuzoval, zda dynamická IP adresa může být osobním údajem.

Soud dospěl k závěru, že dynamická IP adresa sama o sobě přímo neodhaluje totožnost fyzické osoby a nepředstavuje tedy osobní údaj. Nicméně pokud určitá osoba dynamické IP adresy uchovává a má k dispozici právní prostředky, které jí umožňují nechat identifikovat konkrétní uživatele uchovaných IP adres díky dalším...

celý článek >>>

26 / říjen / 2016

Partner naší kanceláře David Fyrbach se stal členem mezinárodní odborné asociace Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration). ICCA je světovou nevládní organizací, zabývající se podporou a vylepšováním rozhodčích řízení v mezinárodních obchodních sporech.

celý článek >>>

26 / říjen / 2016

Jak jsme již dříve informovali, právnickou literaturu nedávno obohatila nová publikace Společnost s ručením omezeným, kterou s Václavem Filipem napsal partner naší kanceláře David Fyrbach. Nyní přidáváme odkaz na hodnocení knihy od renomovaného autora JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. Celá recenze zde: http://bit.ly/2dJFRco

celý článek >>>

21 / říjen / 2016

Ke dni 1. 12. 2016 nabude účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který zejména zpřísňuje podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelských úvěrů. Nově bude možné vykonávat takovou činnost pouze na základě oprávnění od ČNB, které bude vydáváno na 5 let s možností prodloužení na dalších 60 měsíců. Pro udělení takového oprávnění bude muset nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru splnit několik podmínek, např.

celý článek >>>

17 / říjen / 2016

Do pražské pobočky nastoupila nová studentka, Eliška Benediktová. Eliška je studentkou 2. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a hovoří anglicky a německy.

Po pauze se vrací student Marek Plch, student 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Marek hovoří anglicky.

celý článek >>>

10 / říjen / 2016

Usnesení Vrchního soudu v Praze z 1.2.2016, sp. zn. 7 Cmo 203/2015

Prvoinstanční soud zamítl návrh na zápis společnosti s ručením omezeným, kdy jako obchodní firma bylo navrhováno jméno a příjmení fyzické osoby. Proti tomuto podal navrhovatel odvolání, ve kterém mimo jiné argumentoval tím, že obdobné firmy byly ve stejném období soudy zapisovány. Odvolací soud dal za pravdu soudu prvního stupně, když potvrdil, že pokud není dána věcná či logická souvislost...

celý článek >>>

10 / říjen / 2016

Směrnice 2000/31/ES v. rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 15.9.2016 ve věci Tobias Fadden v. Sonny Music Enternainment Germany GmbH, C-484/14

K Zemskému soudu v Mnichově se dostal spor poskytovatele veřejné WiFi sítě, kdy přes nezabezpečenou veřejnou WiFi síť žalovaného byl sdílen autorský obsah žalobce na Internet. Tuto veřejnou síť žalovaný poskytoval za účelem podnikání, tedy ji nabízel k dispozici svým zákazníkům ovšem jako doplňkovou službu...

celý článek >>>

29 / září / 2016

ÚS zpochybnil nepřípustnost souběhu pracovní smlouvy a výkonu funkce statutárního orgánu.

Ústavní soud se před několika dny v nálezu sp. zn. I. ÚS 190/15 vyjádřil k tzv. „souběhu funkcí“, tedy k situaci, kdy má člen statutárního orgánu obchodní společnosti uzavřenou s touto obchodní společností souběžný pracovní poměr na vedoucí manažerskou funkci.

Dle dosavadní judikatury Nejvyššího soudu České republiky byly uzavřené pracovní smlouvy v případě...

celý článek >>>

17 / srpen / 2016

Právnickou literaturu obohatila nová publikace Společnost s ručením omezeným, kterou s Václavem Filipem napsal David Fyrbach. Ten nyní působí v advokátní kanceláři Feichtinger Žídek Fyrbach, která se specializuje na korporátní právo. Publikace poslouží jako praktický rádce pro všechny právní otázky, které jsou se společností s ručením omezeným spojené.

Už rozsah 616 stran dává tušit, že právní problematika je v oblasti „eseróček“ velmi obsáhlá.

celý článek >>>

10 / srpen / 2016

Od 1. listopadu 2016 nabude účinnosti novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle které je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti. Za zaplacení daně pak prodávající neručí.

V případě směny nemovitých věcí se při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitost již nepřihlíží k ceně pozbývané nemovitosti, ale pouze k případnému doplatku či dalšímu poskytnutému...

celý článek >>>

21 / červenec / 2016

Do brněnské pobočky dnes nastoupila nová studentka Lucie Morkusová. Lucie je studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a má za sebou několik pracovních zahraničních pobytů v USA a Německu.

celý článek >>>

27 / červen / 2016

Partner naší advokátní kanceláře Petr Žídek se vyjádřil pro časopis FAKTOR S dne 23. června k myšlence vystoupení České republiky z EU, tzv. czexitu.

Celý text je k dispozici v tištěné podobě časopisu FAKTOR S, 23. 6. 2016, str. 6.

celý článek >>>

15 / červen / 2016

Do brněnské pobočky naší advokátní kanceláře byl přijat  na pozici advokátního koncipienta  Matěj Říčánek. Matěj je absolventem  Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a má za sebou studijní zahraniční pobyty v USA a Velké Británii. V roce 2013 zakončil titulem Bc. studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v oboru finance a účetnictví.

celý článek >>>

14 / červen / 2016

Partner naší advokátní kanceláře Petr Žídek se vyjádřil pro časopis TÝDEN dne 13. června pro rubriku Byznys k novému zákonu o spotřebitelském úvěru. Výtah z článku je dostupný k nahlédnutí pod následujícím odkazem: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/velka-uverova-revoluce-zmizi-vetsina-firem-i-obri-sankce_386878.html .

Celý text v tištěné podobě časopisu TÝDEN, 13. 6. 2016, str. 44, sekce Ekonomika.

celý článek >>>

27 / květen / 2016

Dne 4. 5. 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jedná se o významný předpis z balíčku týkajícího se ochrany údajů, který je v rámci legislativního procesu projednáván už od roku 2012.

celý článek >>>

11 / květen / 2016

Do pražské pobočky nastoupil nový koncipient, Mgr. Zbyněk Pochmon. Zbyněk před více než rokem ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a po roční zkušenosti na pozici firemního právníka ve stavební společnosti nastupuje k nám. Zbyněk má zkušenosti především se stavebním právem a veřejnými zakázkami, ale bude se věnovat generální praxi. Kromě angličtiny hovoří částečně německy.

celý článek >>>

20 / duben / 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 19. 4. 2016 přijala zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu České republiky.

Zákon o zadávání veřejných zakázek je zcela novým zákonem v této oblasti, který okamžikem svojí účinnosti zruší dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zákon o zadávání veřejných zakázek přináší některé významné změny zadávacího řízení. Zadavatelé...

celý článek >>>

15 / duben / 2016

Do znojemské pobočky naší kanceláře nastoupil nový student Martin Šufajzl. Martin je studentem čtvrtého ročníku Univerzity Palackého v Olomouci.

celý článek >>>

8 / duben / 2016

Do pražské pobočky naší kanceláře nastoupil nový student Matúš Kovačič. Matúš je studentem posledního ročníku Právnické fakulty v Brně. Má za sebou několik pracovních zahraničních pobytů a studijní pobyt na Helsinské univerzitě ve Finsku.

celý článek >>>

30 / březen / 2016

Evropská komise dokončila průvodce nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách, GBER). První část průvodce, obsahující výklad k článkům 1 až 35 nařízení, byla zveřejněna již v minulém roce. Nyní byl průvodce doplněn o výklad k čl. 36 až 58 nařízení. Komise však výslovně...

celý článek >>>

23 / březen / 2016

V průběhu července 2016 by se měla dle odhadů Ministerstva financí stát účinnou připravovaná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kterou bude transponována směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Tato směrnice nově ukládá členským státům povinnost vytvořit centrální...

celý článek >>>

23 / březen / 2016

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 30. září 2015, sp. zn. 29 Cdo 2842/2013, nastínil postup, jak postupovat při určení mezinárodní příslušnosti pro nároky ze smlouvy o převodu obchodního podílu.

Protože měl žalovaný sídlo v Rakousku, zabýval se soud především zvláštní příslušností stanovené v čl. 5 až 7 nařízení Brusel I. Jelikož nelze obchodní podíl považovat za „zboží“ ve smyslu daného ustanovení, dovodil soud, že se zvláštní příslušnost...

celý článek >>>

23 / březen / 2016

Nová pravidla týkající se platnosti právních jednání učiněných v písemné formě prostřednictvím elektronických prostředků (tedy zejména e-maily) zavede nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, a to s účinností od 1. 7. 2016.

Dle dosavadní judikatury nebylo možné považovat e-mailovou komunikaci za naplňující požadavek písemné formy (viz...

celý článek >>>

21 / březen / 2016

Soudní dvůr Evropské unie se v rozhodnutí ze dne 26. listopadu 2015 ve věci ve Věc C-326/14, Verein für Konsumenteninformation v. A1 Telekom Austria AG zabýval otázkou, zda lze jednostranné objektivní zvýšení ceny služby pro spotřebitele považovat za změnu smlouvy, která spotřebitele opravňuje v odstoupení od smlouvy.

V daném případě se konečná cena pro uživatele telekomunikačních služeb rakouského poskytovatele odvíjela od indexu spotřebitelských cen vydávaných...

celý článek >>>

20 / březen / 2016

Od 28. 12. 2015 je účinná novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013, o  alternativním řešení spotřebitelských sporů a která souvisí s Nařízením č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů (ADR-ODR).

Tato novela zavádí právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, a to dle jednotlivých...

celý článek >>>

26 / únor / 2016

Vážení obchodní přátelé,

věnujte prosím pozornost blížící se lhůtě, do které je nezbytné vytvořit zprávu o vztazích dle § 82 až 88 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“). Tuto zprávu je nutné vyhotovit nejpozději do 3 měsíců od dne skončení účetního období. Společnosti, které mají účetní období kalendářní rok, mají tedy povinnost vyhotovit zprávu o vztazích nejpozději do konce března 2016.

Newsletter naší advokátní kanceláře...

celý článek >>>

5 / leden / 2016

Vzniku registru smluv už nestojí nic v cestě. Smlouvy v něm bude muset zveřejňovat stát, kraje, města, obce a řada dalších veřejnoprávních institucí. Od poloviny roku 2017 bude zápis do registru smluv dokonce podmínkou jejich účinnosti.

14. prosince byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Na jeho základě musí od 1.

celý článek >>>

9 / listopad / 2015

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vydal dne 30. září 2015 rozsudek, ve kterém se zabýval mimo jiné aplikací § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel. Podle tohoto ustanovení se na rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

Podle rozšířeného senátu z doslovného výkladu uvedeného ustanovení vyplývá, že výluka ze soudního přezkumu se vztahuje...

celý článek >>>

30 / říjen / 2015

V čísle 9 a 10 měsíčníku Rekodifikace & praxe vyšel článek s názvem Nová pravidla střetu zájmů v obchodních korporacích, jehož spoluautorem je společník naší kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M.

celý článek >>>

30 / říjen / 2015

Do pražské pobočky naší advokátní kanceláře byl přijat  na pozici advokátního koncipienta  Ondřej Staněk. Ondřej je absolventem  Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má za sebou roční stáž na Univerzitě v Kodani. V naší kanceláři není žádným nováčkem, ale navazuje na svoji právní praxi, kterou u nás vykonával od března letošního roku.

celý článek >>>

30 / říjen / 2015

Finanční ombudsman ve Velké Británii vydal nedávno předběžné stanovisko ve věci stížnosti klientů společnosti CMC Markets na její postup dne 15. ledna 2015, kdy došlo k odstranění limitu pro kurz franku vůči euru Švýcarskou národní bankou. Společnost CMC Markets shodně jako např. dánská Saxo Bank nejprve zobchodovala transakce klientů za kurz blízký 1,2 CHF za 1 EUR. Následně, o den později, kurzy zpětně přecenila, čímž své klienty zásadně poškodila.

celý článek >>>

12 / říjen / 2015

Soudní dvůr Evropské unie vynesl dne 6. 10. 2015 přelomový rozsudek týkající se předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojených států. Jedná se o rozsudek ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner.

V tomto rozsudku označil Soudní dvůr za neplatné rozhodnutí Evropské komise 2000/520 ze dne 26. července 2000 týkající se tzv. programu „Safe Harbor“, podle kterého Spojené státy zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných do...

celý článek >>>

23 / září / 2015

  • Pořízení nahrávky v pracovněprávním vztahu

Podle názoru Ústavního soudu, vyjádřeného v rozhodnutí spis. zn. II. ÚS 1774/14 z 9. 12. 2014, není možné v civilním řízení a priori vyloučit provedení důkazu jen proto, že obsahuje skutečnosti osobní povahy protistrany a byl pořízen bez jejího souhlasu. Současně ovšem Ústavní soud vyslovil i limity přípustnosti pořízení takového důkazu. Je tak nutné posoudit střet zájmů na ochranu osobnosti se zájmem na ochraně toho, kdo...

celý článek >>>

17 / září / 2015

Zajištěný věřitel má nárok, aby byl (výlučně on) uspokojen z výtěžku zpeněžení zajištění, přičemž insolvenční zákon stanoví kvantitativní omezení v tom směru, jaké náklady (vedle odměny insolvenčního správce, srov. § 298 odst. 2) lze od výtěžku zpeněžení odečíst (§ 298 odst. 3). To však ještě neznamená, že v případě, kdy se ke dni rozhodnutí o vydání výtěžku zpeněžení již výtěžek (vůbec či v určitém rozsahu) v majetkové podstatě nenachází, lze bez dalšího...

celý článek >>>

17 / září / 2015

Žalobkyně, coby kolektivní správce ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona  (dále jen „autorský zákon“), se domáhala proti žalovanému zaplacení částky 15.264,- Kč za období od 1. ledna 2011 s příslušenstvím a vydání rozsudku, aby se zdržel zpřístupňování grafických uživatelských rozhraní třetím osobám. V žalobě specifikovaná uživatelská rozhraní, která jsou autorskými díly, měl žalovaný v rámci svého podnikání při provozování internetové...

celý článek >>>

15 / září / 2015

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva potvrdil rozsudkem ze dne 16. června 2015 závěry malého senátu, který ve sporu Delfi AS proti Estonsku (č. 64569/09) dovodil odpovědnost zpravodajského portálu provozovaného společností Delfi za komentáře čtenářů k publikovaným příspěvkům .

 V lednu 2006 byl na portálu Delfi publikován článek o účasti lodní společnosti Saaremaa na zničení plánů na tzv. ledovou cestu – vybudování veřejných silnic přes zamrzlé moře mezi estonskou...

celý článek >>>

15 / září / 2015

Z ustanovení § 76 odst. 5 zák. práce vyplývá, že podstatnými náležitostmi dohody o pracovní  činnosti jsou sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. Další ujednání, která si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají v dohodě o pracovní činnosti, se ponechávají na smluvních stranách, jejichž smluvní volnost je však omezena ustanoveními zákoníku práce, která upravují výkon práce v pracovním poměru, není-li jejich použití na práci konanou na základě...

celý článek >>>

28 / květen / 2015

V nedávném usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 7 Cmo 455/2014 se Vrchní soud zabýval přechodnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) a otázkou, zda se rozhodování nejvyššího orgánu společnosti, která se nepodřídila ZOK, bude řídit ustanoveními ZOK, či obchodním zákoníkem.

Přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích

ZOK v § 777 obsahuje základní pravidla pro právní režim obchodních korporací v přechodném období po...

celý článek >>>

28 / květen / 2015

Třebaže se nejedná o nové rozhodnutí, u všech sporů vyplývajících ze smluv o dílo, jejichž předmětem je stavba, je vhodné mít na paměti rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 2076/2007, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k povaze pozastávek ze smluv o dílo.

Institut pozastávek

Ačkoliv pozastávky nejsou v českém právním řádu výslovně upraveny, často se vyskytují ve smluvních ujednáních, neboť se jedná o funkční instrument ochrany a zajištění...

celý článek >>>

25 / květen / 2015

Vážení obchodní přátelé,

vzhledem ke stále aktuální a často řešení otázce pozastávek upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 076/2007, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k povaze pozastávek.

Níže přikládáme newsletter ke stažení. 

uplatňování pohledávek z pozastávek

celý článek >>>

18 / květen / 2015

Dne 8. 10. 2014 vydal Nejvyšší soud své rozhodnutí sp.zn. 5 Tdo 171/2014, ve kterém se zabýval otázkou vyčíslení ušlého zisku způsobeného nelegálním sdílením autorských děl.

V trestním řízení je nepřípustné, aby výše ušlého zisku, se kterou je nezbytné se zabývat, protože jde o skutečnost důležitou pro právní posouzení skutku, byla vyčíslena pouze odhadem.Je-li otázka zjištění výše škody složitá a současně je nezbytné se jí zabývat, bude zpravidla třeba přibrat znalce podle § 105 odst.

celý článek >>>

15 / květen / 2015

Upozorňujeme na rozhodnutí Městského soudu v Praze, dle kterého nelze osobu, která byla zvolena statutárním ředitelem akciové společnosti s monistickou strukturou, zapsat jako jediného člena správní rady této společnosti. Městský soud zdůvodnil své rozhodnutí tak, že obecně je zakázáno, aby člen dozorčí rady byl současně členem statutárního orgánu. Z tohoto pravidla, které je nutné aplikovat i na akciovou společnost s monistickou strukturu, platí výjimka upravená § 463 odst. 3 ZOK,...

celý článek >>>

20 / duben / 2015

Do pražské pobočky naší advokátní kanceláře nastoupila nová advokátní asistentka  Dominika Figelová. Dominika  je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má za sebou roční studentský pobyt v Austrálii.

celý článek >>>

31 / březen / 2015

Dnešní článek uveřejněný na webu aktualne.cz - Na růstu franku prodělali miliony. Zaplaťte, tlačí teď banka. Celý článek nalezenete na: http://bit.ly/1aej7Ah...

celý článek >>>

20 / březen / 2015

Do pražské pobočky naší advokátní kanceláře nastoupil nový advokátní asistent Ondřej Staněk. Ondřej je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má za sebou roční stáž na Univerzitě v Kodani.

celý článek >>>

9 / březen / 2015

Dne 23.5.2012 vydal Nejvyšší soud své rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 3399/2010, ve kterém se zabýval právní otázkou zastoupení vlastníka jednotky na shromáždění. Nejvyšší soud v předmětném rozhodnutí dospěl k závěru, že ze zákona neplyne oprávnění vlastníka jednotky nechat se na shromáždění vlastníků jednotek zastoupit. Takovéto oprávnění by mohly založit pouze stanovy společenství.

Více na: http://www.epravo.cz/top/clanky/moznost-vlastnika-jednotky-nechat-se-zastoupit-na-shromazdeni-vlastniku-97093.html 

celý článek >>>

24 / únor / 2015

Od února s námi začala spolupracovat advokátka Mgr. Hedvika Kvíčerová, LLM. Hedvika vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou právnické fakulty University of Technology v Sydney, kde získala titul LLM. Má za sebou praxi v mezinárodních advokátních kancelářích, její specializací je korporátní právo a rovněž je odborníkem v nemovitostech a stavebním právu. Nyní se vrací zpět po mateřské dovolené a k zastižení bude v pražské pobočce naší kanceláře.

celý článek >>>

23 / únor / 2015

Uchazeč o realizaci veřejné zakázky nemusí prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů pouze sám, ale může využít také kvalifikace svědčící jinému subjektu. V tomto případě má na výběr ze dvou možností. K jejich upřesnění se vyjadřuje rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. října 2014 spis. zn. 62 Af 57/2013-90. Z rozsudku plyne, že první možností je prokázání reálné dispozice s prostředky subdodavatele a to například tak, že osoba subdodavatele je pod kontrolou uchazeče.

celý článek >>>

23 / únor / 2015

Mnozí uchazeči veřejných zakázek se domnívají, že jim v případě neúspěchu vzniká právo na náhradu škody. Tito uchazeči se často snaží podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, od kterého si slibují zrušení rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení, či zrušení výběru nejvýhodnější nabídky, či snad, že eventuálně bude smlouva nakonec uzavřena s nimi. Dále se někteří uchazeči domnívají, že jim přísluší nárok na náhradu škody vzhledem ke skutečnosti, že jejich...

celý článek >>>

5 / únor / 2015

V souvislosti s převzetím právního zastoupení poškozených klientů SAXO bank se o nás píše nejen v tuzemském tisku, ale i v Dánsku a na Slovensku.

 http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/343971-saxo-bank-hrozi-stovkam-klientov-sudom/

http://www.jv.dk/artikel/1932809:Business--Saxo-Bank-kunder-angriber-fra-hele-Europa

http://byznys.ihned.cz/c1-63455360-saxo-bank-chce-po-stovkach-ceskych-klientu-milionove-nahrady

celý článek >>>

1 / únor / 2015

Vážení obchodní přátelé,
s nahrazením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zok“) došlo též k zásadním změnám v požadavcích na vypracování zprávy o vztazích. Tyto požadavky najdete v ustanoveních § 82 až § 88 zok.
Nově jsou nároky na zprávu o vztazích mnohem detailnější a přísnější. Stručné informace Vám proto shrnujeme níže. Pokud byste požadovali naši asistenci při přípravě...

celý článek >>>

29 / leden / 2015

Advokát Mgr. David Fyrbach, LL.M. převzal zastoupení některých poškozených klientů  SAXO BANK  a poskytuje jim odborné právní poradenství. Více se dočtete přímo na webu: http://www.hromadnezaloby.cz/detail-zaloby/33-saxo-bank...

celý článek >>>

6 / leden / 2015

Nejvyšší soud se v dovolacím řízení v trestní věci zabýval způsobem určení rozsahu škody způsobené porušením autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku.

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 171/2014 uvedl, že výši škody nelze určit pouze jako součin počtu nelegálně stažených kopií audiovizuálních děl a obvyklé ceny originálního CD/DVD nosiče, jelikož nelze rozumně předpokládat, že každý, kdo...

celý článek >>>

1 / leden / 2015

ZPRÁVA O VZTAZÍCH PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

Vážení obchodní přátelé,

s nahrazením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zok“) došlo též k zásadním změnám v požadavcích na vypracování zprávy o vztazích. Tyto požadavky najdete v ustanoveních § 82 až § 88 zok. 

Nově jsou nároky na zprávu o vztazích mnohem detailnější a přísnější. Stručné informace Vám proto shrnujeme níže. Pokud byste požadovali naši asistenci při...

celý článek >>>

18 / prosinec / 2014

Nejvyšší soud podal výklad § 441 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle uvedeného ustanovení musí být plná moc k právnímu jednání, pro něž zákon vyžaduje zvláštní formu, udělena v téže formě. Nejvyšší soud, vědom si obtíží a nejasností, jež uvedené ustanovení vyvolává, sjednotil doposud rozkolísanou praxi v otázce formy plné moci k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu.

V usnesení ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 Nejvyšší soud...

celý článek >>>

11 / prosinec / 2014

Ústavní soud má za to, že pokud obecné soudy při určování výše bezdůvodného obohacení, které vzniklo bezdůvodným užíváním prostor, vycházely pouze z toho, že předmětné prostory jsou bytem, aniž by přihlédly ke skutečnému stavu užívání (jako nebytového prostoru), posoudili věc v rozporu s principy spravedlivého procesu. Ústavní soud uvedl, že v takovémto případě je spravedlivé, aby obecné soudy vycházeli při stanovení výše plnění nikoliv z hodnoty nájemného k bytu, ale z hodnoty...

celý článek >>>

11 / prosinec / 2014

Nejvyšší soud se zabýval okruhem kauzálních námitek přípustných na obranu směnečného dlužníka proti směnce dané jako placení. Nejvyšší soud rozhodl, že okruh kauzálních námitek je v tomhle případě už z povahy věci značně omezený, jelikož dohodou mezi věřitelem a dlužníkem o nahrazení původního závazku závazkem směnečným dochází k zániku dosavadního závazku. Směnka z tohoto pohledu vystupuje jako privátní platidlo a plní funkce podobné penězům.  Námitky týkající se původního...

celý článek >>>

11 / prosinec / 2014

Ústavní soud rozhodl, že při uplatňování nároku na náhradu škody vůči státu běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Pokud škoda spočívá v nemožnosti realizovat vlastnické právo poškozeného třeba v důsledku příliš dlouhého vkladového řízení, nemůže promlčecí doba začít běžet dříve, než je vlastnické právo poškozeného vůbec konstituováno. Jiný závěr obecného soudu vede k porušení základního práva na náhradu škody způsobené...

celý článek >>>

11 / prosinec / 2014

Dle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě nastávají účinky výzvy k plnění dle ust. § 142a odst. 1 Občanského soudního řádu (jde o výzvu na plnění, od které se odvíjí právo na náhradu nákladů řízení v případě úspěchu ve sporu) i v případě, když je táto výzva současně úkonem, jehož doručením se pohledávka teprve stává splatnou.

 

- Usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 75Co 25/2014, ze dne 4. 4. 2014

celý článek >>>

10 / prosinec / 2014

Podle OZ je nově dědic povinen hradit dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Této situaci se lze vyvarovat uplatněním výhrady soupisu, což má za následek ručení pouze do výše hodnoty dědictví. V případě, že dědictví bude předlužené a v rámci dědického řízení nedojde k jeho likvidaci, je dědic po ukončení řízení povinen postupovat při úhradě dluhů obdobně jako při rozdělení výtěžku při likvidaci uvedených v zákoně, tedy zejména hradit dluhy postupně podle zákonných skupin...

celý článek >>>

9 / prosinec / 2014

Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které nepotěší především banky. Ve zkratce lze rozhodnutí shrnout takto: 

Banka vystaví záruční listinu ve prospěch třetí osoby na žádost svého klienta, který případnou budoucí pohledávku banky za ním z bankovní záruky zajistí zástavním právem k nemovitosti. Klient se dostane do insolvenčního řízení, třetí osoba poté čerpá z bankovní záruky a banka se chce zhojit ze zástavy. Dle tohoto rozhodnutí tak však učinit nemůže, neboť z hlediska insolvenčního...

celý článek >>>

8 / prosinec / 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj vydal v reakci na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-131/12 ze dne 13. 5. 2014. Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Mario Costeja González Doporučení úřadu pro ochranu osobních údajů a sdružení pro internetový rozvoj k právu být zapomenut v rámci internetových vyhledávačů. V Doporučení se mimo jiné uvádí:

Soudní dvůr EU došel k závěru, že činnost poskytovatele...

celý článek >>>

7 / prosinec / 2014

Smlouva o dílo představuje v závazkových vztazích historicky jeden z nejdůležitějších smluvních typů. Svůj význam si zachovává i v novém občanském zákoníku.  Novou úpravou dochází k zásadní změně v otázce nároků zhotovitele na zaplacení ceny díla, jestliže dílo bylo dokončeno a předáno jako vadné. Judikatura (např. 32 Odo 1326/2006, 29 Odo 11/2001, 29 Odo 416/2001), dosud dovozovala, že zhotovitel v takovém případě nárok na zaplacení ceny díla, nebylo-li mezi stranami dohodnuto něco...

celý článek >>>

6 / prosinec / 2014

Po dlouhých diskuzích přijal Evropský parlament zavádějící evropský příkaz k obstavení účtu. Byť toto nařízení vstoupí v účinnost až 18. ledna 2017, je vhodné shrnout základní principy a problematické pasáže tohoto nového institutu již nyní.

Aby mohl věřitel využít evropského příkazu, je třeba, aby se nejednalo o ryze vnitrostátní případ, kdy se věřitel a postihovaný bankovní účet nacházejí na území jednoho členského státu, nýbrž aby byl přítomen přeshraniční prvek. Přeshraniční...

celý článek >>>

5 / prosinec / 2014

 

Nejvyšší správní soud v listopadu 2013 ve vztahu k zadávání veřejné zakázky na dodávky judikoval, že není přípustné, aby zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadoval předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem pouze za 12 měsíců, neboť zákon o veřejných zakázkách kogentně stanoví toto rozpětí na tři roky.

Rozsudek NSS ze 7. 11. 2013, sp. zn. 7 Afs 44/2013. Celý text rozhodnutí dostupný na:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0044_7Afs_130_20131113100123_prevedeno.pdf

Úřad...

celý článek >>>

5 / prosinec / 2014

Novelou rozpočtových pravidel č. 465/2011 Sb. bylo zakotveno právo poskytovatele krátit dotaci. Dle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel platí, že poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, a to do výše, která je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně. Přitom přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu...

celý článek >>>

4 / prosinec / 2014

Podle předchozí právní úpravy, konkrétně dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona 40/1964 Sb., dále jen „občanský zákoník“, si účastníci občanskoprávních vztahů mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Z toho vyplývá, že i v případě zprostředkovatelské smlouvy je možné za splnění uvedených podmínek vzájemná práva a povinnosti upravit odchylně...

celý článek >>>

3 / prosinec / 2014

V případě dobrovolného vzdání se instančního přezkumu a ústního projednání v rozhodčí smlouvě k porušení článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nedochází. V kontextu řízení o spotřebitelské věci se však soud musí zabývat otázkou, zda bylo vzdání se práva skutečně svobodné a jednoznačné (české právo vyloučení ústního řízení i odvolání v rozhodčím řízení připouští i pro spotřebitele, takže požadavek „přípustnosti“ zde splněn je) a zda nepředstavovalo nepřiměřenou...

celý článek >>>

2 / prosinec / 2014

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky uzavření dohody o privativní novaci předpokládá existující dluh, který má být takovou dohodou nahrazen. Neexistuje-li závazek dlužníka, který by měl být takovou dohodou nahrazen závazkem ze směnky, nemůže ani uzavřená dohoda o placení směnkou vyvolat zamýšlené právní účinky. Nastane-li taková situace, je směnečný věřitel povinen směnku, kterou obdržel za účelem uspokojení neexistující pohledávky, vrátit zpět dlužníkovi.

- Rozsudek...

celý článek >>>

1 / prosinec / 2014

Rozhodčí smlouva, jíž se strany dohodly, že majetkový spor rozhodne jeden z osmi jednoznačně určených rozhodců s tím, že výběr jednoho z nich je na straně, která podá rozhodčí žalobu, je bez ohledu na to, že nebyla sjednána individuálně, platným právním úkonem; nejde o ujednání, které by mělo povahu nepřiměřené a zneužívající klausule.

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1616/2014, ze dne 29. 9. 2014

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/41BBB0BAD1ED88CBC1257D6A003527B5?openDocument&Highlight=0

celý článek >>>

1 / prosinec / 2014

Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že v případě kdy se žalobce domáhá vrácení vkladu poskytnutého podnikateli na základě smlouvy o tichém společenství, soud není vázán tvrzením o právní skutečnosti, na základě které mělo dojít k zániku účasti tichého společníka na podnikání, v tom ohledu, že by k zániku účasti z jiného než tvrzeného důvodu nemohl přihlédnout. Jedná se tu totiž o týž nárok na vrácení vkladu tichého společníka.

- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn.

celý článek >>>

21 / listopad / 2014

Ústavní soud koncem roku 2013 judikoval, že „…v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Výjimku představují specifické případy, kdy se z povahy věci uplatňuje specifický režim (např. smlouva o přepravě osob s ohledem na § 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním...

celý článek >>>

29 / říjen / 2014

Nejvyšší soud rozlišil mezi neúspěšnou snahu zaměstnavatele o nápravu zaměstnance na jedné straně a tolerováním jeho závadného chování na straně druhé. I v případě, že stejné chování se zaměstnavatel pokusil řešit nejprve výzvami k nápravě, může toto chování vést až k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Při rozhodování soudu vyvstala otázka, jestli po tom, co se zaměstnavatel snažil opakovaně působit na zaměstnance, aby svůj přístup k plnění pracovních povinností změnil,...

celý článek >>>

15 / září / 2014

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo pracovní návrh novely nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. S novelou se můžete seznámit na následujících odkazech (i)https://www.obczan.cz/clanky/pracovni-verze-novely-noz 
a
(ii) http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Navrh_zmen_NOZ-200814.pdf

celý článek >>>

9 / září / 2014

Od začátku roku 2012 mohla být za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce uložena pokuta do 10 000 000 Kč, nejméně však 250 000 Kč. Nálezem Ústavního soudu byla tato minimální hranice zrušena. Podle ÚS šlo o zjevně nepřiměřenou výši, která mohla mít likvidační charakter. Zákonná úprava bránila řádné individualizaci konkrétního případu, neboť spodní hranice pokuty byla stanovena v takové výši, že omezovala rozhodující správní orgány přihlédnout k specifickým okolnostem různých...

celý článek >>>

13 / červen / 2014

Zásada materiální publicity veřejných seznamů vyžaduje, aby vlastníci nemovitostí a oprávnění z dalších věcných práv aktivně sledovali, jestli je stav zapsaný v katastru nemovitostí v souladu s jejich skutečnými právy. Jinak v krajním případě hrozí, že svoje vlastnické nebo jiné věcné právo ztratí ve prospěch nabyvatele jednajícího v důvěře v zápis v katastru. K tomu, aby se oprávněné osoby včas dozvěděly o změnách údajů, které se jich týkají, slouží od 1. 1. 2014 dva nové nástroje.

celý článek >>>

22 / květen / 2014

Katastr nemovitostí představuje klíčovou databázi údajů o nemovitých věcech na území České republiky. Nový občanský zákoník a s ním související předpisy provedly řadu změn v pravidlech jeho vedení. Jednou z nejdůležitějších novinek je plnohodnotné zavedení tzv. zásady materiální publicity. Tato zásada za určitých okolností umožňuje nabýt vlastnické či jiné věcné právo k nemovité věci od osoby, které toto právo ve skutečnosti nenáleží, a to na úkor skutečného vlastníka...

celý článek >>>

14 / květen / 2014

Ústavní soud shodně s naším vyjádřením odmítl ústavní stížnost proti vydání rozsudku pro zmeškání. Ústavní soud se tím odchýlil od svého rozhodnutí I. ÚS 2656/12 ze dne 7.5.2013 a vyjádřil názor, že vydání kontumačního rozsudku je při splnění zákonných podmínek na místě bez ohledu na předcházející písemnou aktivitu žalovaného. 

celý článek >>>

7 / květen / 2014

Co dělat, pokud někdo začne na mém pozemku stavět, aniž by se se mnou dohodl? Z nového občanského zákoníku vyplývá, že otálet se zásahem proti neoprávněné stavbě se vlastníkovi pozemku nemusí vyplatit.

Nejprve si udělejme pořádek v pojmech. Právo zřídit na určitém pozemku stavbu má v prvé řadě jeho vlastník. Ten může toto právo udělit jiné osobě například pomocí již zmiňovaného práva stavby. Pokud ale jiná osoba zřídí na pozemku stavbu bez svolení vlastníka, jedná se o stavbu...

celý článek >>>

5 / květen / 2014

Do pražské pobočky naší advokátní kanceláře nastoupil nový advokátní asistent Martin Lehocký. Martin je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

celý článek >>>

24 / duben / 2014

Spolu se zásadou „povrch ustupuje půdě“, se do českého právního řádu po delší odmlce vrací také tzv. právo stavby. Nový občanský zákoník právo stavby charakterizuje jako právo určité osoby mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu. Znovuzavedení tohoto právního institutu reaguje na potřebu praxe v některých případech stavět na cizím pozemku.

V obchodním i občanském životě se nezřídka stává, že určitá osoba má v úmyslu zřídit pro svoji potřebu stavbu na pozemku,...

celý článek >>>

11 / duben / 2014

Od začátku dubna tohoto roku vedeme rubriku právních rad na internetovém portálu Archspace.cz, který se zaměřuje na moderní architekturu a stavebnictví. Cílem rubriky je informovat nejen odbornou veřejnost o aktuálních otázkách z oblasti stavebního práva a práva nemovitostí.

celý článek >>>

11 / duben / 2014

Více než šedesát let poté, co byla v souvislosti s kolektivizací zemědělství opuštěna, se s novým občanským zákoníkem do českého právního řádu vrací zásada povrch ustupuje půdě“. Jedná se o jeden ze základních principů, který uznávají právní řády většiny evropských zemí. V současném českém právu se však jedná o zásadní změnu v chápání vlastnictví pozemků a staveb.

 Nezvyklé slovní spojení „povrch ustupuje půdě“ vyjadřuje, že pozemek a na něm stojící stavba představují z právního...

celý článek >>>

1 / duben / 2014

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 174/2014 ze dne 18.3.2014 se závěry o neplatnosti doložky pro nejednoznačné určení rozhodce uplatní také v případě, že sjednaná rozhodčí doložka neobsahuje určení rozhodce ad hoc, nýbrž určení rozhodce svěřuje fyzické osobě, tedy subjektu, který není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona a který tedy ani není povolán vydávat řád, podle něhož má rozhodčí řízení probíhat, ani vést seznam rozhodců, z něhož má být...

celý článek >>>

1 / březen / 2014

Na pozici advokátního koncipienta v brněnské pobočce naší advokátní kanceláře nastoupil Mgr. Jakub Zvolánek. Jakub absolvoval pražskou právnickou fakultu a přišel k nám po čtyřech letech praxe v jedné z největších tuzemských právních firem. V minulosti se věnoval zejména právu veřejných zakázek a problematice veřejné dopravy.

celý článek >>>

19 / únor / 2014

V případě, kdy na straně směnečného dlužníka vystupuje osoba, která s největší pravděpodobností nemá hlubší povědomí o právu směnečném, dochází fakticky k nerovnému postavení zúčastněných stran, i když formálně jsou si směnečný dlužník a věřitel rovni. I přes  zásadu autonomie vůle v oblasti závazkových vztahů je potřebné zohlednit při posuzování vztahu směnečného věřitele a dlužníka jejich možné faktické nerovné postavení. Spotřebitel vystupuje jako slabší strana...

celý článek >>>

19 / únor / 2014

Návrh na zápis do obchodního rejstříku, jakož i listiny prokazující skutečnosti v tomto návrhu uvedené, lze předkládat v listinné nebo elektronické podobě. Volba je na navrhovateli.

Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost účastníka předložit rejstříkovému soudu listinu prokazující skutečnosti uvedené v návrhu jak v písemné, tak i v elektronické podobě.

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2013, sp. zn. I. ÚS 1799/2013

 

Nález dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=80686&pos=1&cnt=1&typ=result

celý článek >>>

19 / únor / 2014

Promlčecí doba ohledně obchodního závazku (pohledávky), u kterého nebyla doba splatnosti sjednána ani určena právním předpisem nebo rozhodnutím, začne běžet (v souladu s § 391 odst. 1 ObchZ) již dnem, kdy věřitel mohl dlužníka o plnění obchodního závazku poprvé požádat; okolnost, že věřitel dlužníka o toto plnění následně též požádal (§ 340 odst. 2 ObchZ), není důvodem ke změně jejího počátku (tedy k použití § 392 odst. 1 věty první ObchZ). Úprava obsažená v § 392 odst.

celý článek >>>

2 / únor / 2014

Vyloučení odpovědnosti za vady předmětu koupě předchozí dohodu stran je neplatné.

Ujednání, kterým účastníci kupní smlouvy o převodu věci individuálně určené sjednali vyloučení odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu koupě, je dohodou, kterou se strana smlouvy vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, a tu pod sankcí neplatnosti zakazuje ustanovení § 574 odst. 2 obč. zák. Jde o případ bezvýjimečného vyloučení uplatnění práva z odpovědnosti za vady - vzdání se...

celý článek >>>

2 / únor / 2014

Dle shodné smlouvy nelze podat nový návrh na vklad do KN, protože závazek stran z této smlouvy zanikl pro nemožnost plnění.

Po pravomocném rozhodnutí katastrálního úřadu, jímž byl zamítnut návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle převodní smlouvy, se nelze (z důvodu zániku závazku pro nemožnost plnění) podle téže smlouvy (opětovně) domáhat splnění závazku prodávajícího převést vlastnické právo na kupujícího. Nejvyšší soud, 32 Cdo 1470/2011, [SR 10/2013 str. 358]...

celý článek >>>

1 / únor / 2014

Od 1. 2. 2014 naše advokátní kancelář upevnila své působení v Praze otevřením stálé pobočky. Zřízení trvalého zastoupení v hlavním městě je dalším krokem k naplnění naší strategie poskytovat špičkové právní služby pro náročnou klientelu. Novou pobočku naleznete v blízkosti Václavského náměstí na adrese Římská 12. Vedením pobočky byl pověřen společník kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M.

celý článek >>>

1 / únor / 2014

Dle Nejvyššího osudu ČR se koncentrace řízení vztahuje pouze na skutečnosti, ohledně kterých nese dotčený účastník řízení břemeno tvrzení či důkazní břemeno

Poté, co nastaly účinky tzv. koncentrace řízení, nemohou účastníci (nejde-li o výjimky stanovené zákonem) uvádět jen takové rozhodné skutečnosti o věci samé, ohledně nichž mají povinnost tvrzení, a nemohou označovat jen takové důkazy, jimiž plní svou důkazní povinnost; účinky tzv. koncentrace řízení proto nebrání účastníkům...

celý článek >>>

20 / leden / 2014

Naše advokátní kancelář pověřila vedením agendy veřejných zakázek a PPP (public private partnership) Mgr. Jakuba Stránského. Jakub je expertem v oblasti veřejných investic a spoluautorem předního komentáře k aktuálnímu zákonu o veřejných zakázkách. Veřejným zakázkám se ve své praxi věnuje dlouhodobě a podílel se rovněž na realizaci významných PPP projektů. Jeho příchodem naše advokátní kancelář posílila svoji pozici mezi špičkovými poradenskými společnostmi v oblasti veřejného...

celý článek >>>

9 / leden / 2014

Společník advokátní kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M. byl zapsán do seznamu rozhodců London Court of International Arbitration. LCIA se sídlem v Londýně je jednou z předních mezinárodních institucí pro řešení obchodních sporů prostřednictvím arbitráže, mediace a dalších metod ADR (alternative dispute resolution).

celý článek >>>

1 / leden / 2014

Webová prezentace naší advokátní kanceláře získala novou podobu. Nyní naleznete na jednom místě informace o odborném zaměření kanceláře a našich právníků, naplánujete cestu do některé z našich poboček nebo se přihlásíte k odběru novinek. Stránky jsou optimalizovány i pro většinu mobilních zařízení.

celý článek >>>

1 / leden / 2014

Od Nového roku jsme brněnskou pobočku naší advokátní kanceláře přestěhovali na novou adresu na tř. Kpt. Jaroše 13. Nové prostory naleznete v centru města v sousedství Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naším cílem je vytvořit reprezentativní prostor, který poskytne zázemí pro jednání s klienty i pro rostoucí tým našich právníků. Adresa brněnské pobočky se zároveň stala novým zapsaným sídlem advokátní kanceláře.

celý článek >>>

1 / leden / 2014

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 4684/12 dne 20.11.2013 rozhodl, že názor NS, že je-li některá ze smluv v řetězci převodů vlastnického práva absolutně neplatná, činí to absolutně neplatnými i všechny následující dispozice s předmětnou věcí, nemůže z hlediska ústavněprávního obstát.

celý článek >>>

17 / prosinec / 2013

Pravidla správce CZ.NIC, obsahují tzv. „rozhodčí veřejnou nabídku“, kterou se držitel doménového jména „.cz“ podrobuje pravomoci rozhodčího soudu v případě, že se třetí osoba, domnívající se, že registrací doménového jména byla dotčena její práva, rozhodne řešit spor před rozhodčím soudem.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že se jedná o rozhodčí doložku neplatnou, neboť danou veřejnou rozhodčí nabídku nelze považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy. Pouhé veřejné prohlášení...

celý článek >>>

17 / prosinec / 2013

Obrana proti solárnímu odvodu formou stížností k finančnímu úřadu, stejně tak jako posečkání, nebyla NSS shledána jako efektivní nástroj, kterým by se poplatník solárního odvodu mohl bránit proti jeho samotnému uložení. Jedinou reálnou cestu, jak zabránit možnému rdousícímu efektu daně, je podle NSS institut prominutí daně dle § 260 DŘ, pomocí něhož může ve zvláštních a výjimečných případech exekutiva (v tomto případě konkrétně ministr financí) od vybrání daně upustit. Zavedení...

celý článek >>>