CZ I EN I DE

Pro spotřebitele

Cena za poskytované služby

Právní poradenství poskytujeme zpravidla za smluvní odměnu. Nabízíme vždy kvalifikovaný časový odhad, který nepřekročíme, pokud nedojde k nepředvídatelným okolnostem, na které klienta vždy upozorňujeme.

Odměnu je možné stanovit i dle advokátního tarifu. V případě pravidelné spolupráce obvykle nabízíme i pravidelnou zvýhodněnou měsíční odměnu.

Standardní hodinová sazba pro spotřebitele činí 2.000 - 2.800,- Kč za hodinu plus DPH. Celková výše odměny tak záleží na skutečné časové náročnosti konkrétní služby, přičemž ji účtujeme za každou započatou čtvrthodinu.

Práva z vadného plnění

V případě jakýchkoli výhrad k poskytnuté službě se prosím písemně obraťte na kteréhokoli partnera nebo pobočku advokátní kanceláře. Stanovisko advokátní kanceláře k uplatněné reklamaci obdržíte co nejdříve, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, přičemž tato lhůta nezahrnuje lhůty pro vydání rozhodnutí nebo učinění jiného úkonu správním nebo jiným orgánem ani čas do vydání konkrétního rozhodnutí nebo učinění jiného úkonu konkrétním orgánem, pokud se toho reklamace týká. V případě oprávněné reklamace má klient nárok na řádné poskytnutí služby, není-li to možné, pak na slevu ze zaplacené odměny.

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a spotřebitelem

Česká advokátní komora (ČAK) zprostředkovává jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat u ČAK nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Adresa ČAK:
Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd
www.cak.cz