CZ I EN I DE

Právo nemovitostí a stavební právo

Oblast práva nemovitostí a stavebního práva je disciplínou zahrnující značné množství vztahů z různých oblastí práva. V téměř každé nemovitostní kauze, od koupě drobného pozemku, po výstavbu nákupní centra, se řeší otázky zahrnující od právní úpravy nabývání nemovitostí, jejich financování a zajištění po právní úpravu výstavby a stavební řízení.

Naše advokátní kancelář se věnuje celému spektru práva nemovitostí, se kterým mají členové advokátní kanceláře dlouholeté zkušenosti, ať už z praxe přímo v oboru nebo předchozího působení ve významných mezinárodních advokátních kancelářích. Práva nemovitostí se v podobě novel k jednotlivým právním předpisům významně dotkla i rekodifikace soukromého práva, která vstoupila v účinnost k začátku roku 2014. Našim klientům pomáháme s aplikací a interpretací nové právní úpravy zejména v oblastech úpravy nabývání a výstavby nemovitostí, zajištění a zástavních práv a nájemního práva.

Naše služby:

 • příprava smluv týkajících se nemovitostí, včetně správy nájemních portfolií
 • příprava smluv o dílo
 • stavební právo
 • zastupování ve stavebních sporech
 • zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady
 • zastupování klientů ve stavebním řízení
 • developerské projekty
 • transakční projekty týkající se nemovitostí v podobě, jak share deal, tak asset deal
 • nemovitostní fondy
 • restituce nemovitostí
 • prověrky vlastnických práv a jiných právních vztahů k nemovitostem (due diligence)
 • veřejné zakázky na stavební práce a projekty PPP

Vybrané projekty:

 • příprava vzorových smluv o dílo a všeobecných smluvních podmínek pro stavební společnosti
 • příprava nájemních smluv pro hotel
 • správa nájemního portfolia logistického centra
 • správa nájemního portfolia v obchodních centrech
 • vzorové leasingové smlouvy na leasing nemovitostí a strojních zařízení
 • zastupování v soudních řízeních a rozhodčích řízeních ze smluv o dílo s hodnotou převyšující stovky milionů korun českých
 • koupě společnosti vlastnící nemovitostní projekt za cenu převyšující 200 mil. Kč
 • vydělení nemovitostí z obchodní korporace v rámci rozdělení odštěpením sloučením

Kontakt

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D.
společník odpovědný za sekci
Právo nemovitostí a stavební právo
Adresa: Mariánské nám. 6,
Znojmo 669 02
Telefon: +420 530 512 280
E-mail: jiri.feichtinger@akfz.cz