Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. http://www.akfz.cz/ cs info@prointernet.cz (PROINTERNET s.r.o.) © Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. 2014 Sun, 01 Oct 2023 20:16:00 +0200 Sun, 01 Oct 2023 20:16:00 +0200 Novinky Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. http://www.akfz.cz/images/logo_s.png http://www.akfz.cz/ 90 Dokončili jsme management buy-out pro GPD a.s., předního distributora pneumatik v ČR a SR http://www.akfz.cz/aktuality/dokoncili-jsme-management-buy-out-pro-gpd-a-s-predniho-distributora-pneumatik-v-cr-a-sr/ Úspěšné transakci v hodnotě 200 milionů korun předcházelo 9 měsíců příprav a zevrubné strukturování nabídky. Díky sjednanému akvizičního úvěru, následnému přerozdělení akcií a také proměně managementu vstupuje GPD Holding do další byznysové éry. Management buy-out je jedna z možností, jak i v rodinných firmách vyřešit následnictví a budoucnost byznysu Manažerský odkup společnosti neboli Management Buy-out (MBO) je forma akvizice společnosti, kdy stávající management společnosti odkoupí kontrolní majetkový podíl od stávajícího vlastníka či vlastníků. Metoda, která nabyla na popularitě v 80. letech 20. století, představuje i dnes atraktivní M&A transakci – jak pro vlastníky, tak pro motivované manažerské týmy.  Ve většině případů je důvodem pro takovou operaci stanovisko managementu společnosti, že dokáže díky svým znalostem a zkušenostem rozvíjet společnost lépe, pokud ji bude vlastnicky kontrolovat. MBO může být zlatou střední cestou i v momentu, kdy vedení firmy nechce nebo nemá možnost předat úspěšný byznys dál do rodiny a prodej do rukou strategického investora je příliš ultimativní.  Zakladatel společnosti Jaroslav Lochman se distribucí pneumatik začal zabývat v roce 1993, kdy pod společnou hlavičkou firmy LOCHMAN s.r.o. provozoval v Jílovém u Děčína kromě maloobchodního prodeje automobilů koncernu VW také pneuservis. O pár let později vznikla společnost GPD s.r.o., která se profilovala jako velkoobchod s pneumatikami. V roce 2004 pan Lochman přenechal svůj podíl tehdejším spolupracovníkům a obchodním partnerům. Vedení společnosti se ujala čtveřice manažerů – Michal Babička, Libor Zelenka, Jan Hašek a Eva Nechvátalová, které v následujících letech doplnili další členové představenstva a minoritní akcionáři – Petr Chvojka a Libor Pernica. Specifika manažerského odkupu? Vysoký podíl bankovního úvěru, detailní příprava a multioborové znalosti Jak už název transakce napovídá, na straně kupujícího jsou manažeři a minoritní akcionáři spolu s jednáním z původních akcionářů, kteří dosud společnost řídili. Z pozice zaměstnance – respektive člena představenstva, kteří jednají za svého zaměstnavatele, se přesouvají do pozice vlastníka, který jedná sám za sebe a svůj byznys.  V případě klienta GPD a.s. jsme od prvopočátku nastavovali a vyjednávali transakci se sedmičlenným týmem. Čtveřice manažerů se dostala do zmiňované role kupujících, ti ostatní ze společnosti po letech z nejrůznějších důvodů odcházeli.  Podíl bankovních úvěrů na financování tohoto typu transakce může dosahovat nad hranici 90 % kupní ceny. Dalším zdrojem pak často bývá private equity investor, který výměnou za svou investici získává v cílové společnosti podíl či akcie. Role investora a výše investice se odvíjí také od možností vlastních zdrojů managementu a schopnosti generovat volné peněžní prostředky na splácení dluhu. V případě této transakce financování zajistila Česká spořitelna, výše úvěru odpovídala ceně 51 % akcií společnosti. Odkup se zároveň díky pečlivému strukturování podařilo vyjednat i bez volného kapitálu kupujících a koupě byla fakticky byla financována vlastním zdroji cílové společnosti a neprovozními nemovitostmi společnosti a následně úvěrem cílové společnosti, který již bude splácen z provozního kapitálu společností. U manažerského odkupu je potřeba sladit proces hned v několika rovinách – ve vztahu k prodávajícímu, bance a případným private equity investorem. Strukturování tohoto typu M&A transakce s sebou nese zejména složitější koordinaci a plánování jednotlivých kroků v transakční dokumentaci. Cílem je vždy vytvořit právně a daňově optimální strukturu zamýšlené transakce – zhodnotit dopad jednotlivých variant řešení, zvážit potenciální rizika a navrhnou optimální řešení, které bude v souladu se strategickými záměry klienta. Dokumentace k projektu GPD má 1 500 stran. A troufám si říct, že pořadí jednotlivých aktivit i jejich obsah byl zásadní pro celkový výsledek. Kromě sjednání akvizičního úvěru a odkupu akcií akviziční společností jsme zajišťovali také sjednání úvěru na výplatu dividendy a nerozděleného zisku minulých let, které se použijí právě na splacení pohledávek, a odštěpení nemovitostí s nabýváním vlastních akcií a následné snížení základního kapitálu společnosti o vlastní akcie. Věnovali jsme se také revizi akcionářské struktury a celé řadě dalších aktivit, které společnosti přinesou konsolidaci řízení a s tím spojený hladší budoucí rozvoj.  V tuto chvíli GPD Holding zastřešuje na území ČR a Slovenska aktivity multiznačkového velkoobchodu GPD, síť auto-pneu center Vianor s více než 50 provozovnami a další dealerské sítě pro značky Kumho (KPC), Uniroyal (URP) a General Tire (GT POINT). Příští rok v únoru oslaví společnost již 25 let na trhu. “Na celém principu exitu 3 původních akcionářů jsme pracovali celkem 4,5 roku a mnohdy se dostali do slepých uliček. Model MBO se nám nejdříve nezdál jako správný typ transakce pro naši společnost a potřeby. Také jsme do této doby nebyli zvyklí tak hluboce pracovat s právním týmem. Složitost transakce si však žádala větší asistenci, které se nám dostalo nejen v profesionálním, ale i lidském pojetí.” Petr Chvojka, GPD Holding Tento článek vznikl i proto, abych jednoduše popsal mechanismus manažerského odkupu jako jedné z M&A metod. Věřím, že doplnění o příklady z reálné transakce našeho klienta jen potvrzují, že i korporátní právo může být velmi kreativní disciplínou. Budu rád, když se zapojíte do diskuze a případně mi tady přistane konstruktivní zpětná vazba.  Máte zkušenosti s management buy-out transakcí v českém prostředí? Wed, 09 Nov 2022 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/dokoncili-jsme-management-buy-out-pro-gpd-a-s-predniho-distributora-pneumatik-v-cr-a-sr/ Kentico získává zahraniční kapitál ve výši 1,5 mld., na transakci se podílely 2 týmy kanceláře http://www.akfz.cz/aktuality/kentico-ziskava-zahranicni-kapital-ve-vysi-1-5-mld-na-transakci-se-podilely-2-tymy-kancelare/ Brněnské Kentico získává zahraniční kapitál a odděluje divizi Kontent.ai s miliardovou investicí, na M&A transakci se významnou měrou podíleli Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti  Hned dva specializované týmy odborníků z advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach pod vedením partnerů Davida Fyrbacha a Petra Žídka kromě podílu na transakčním procesu zajišťovaly také odštěpení divize do samostatné společnosti a celou řadu souvisejících změn. Brněnská společnost Kentico, která se specializuje na vývoj softwaru pro správu obsahu (CMS), obdrží zahraniční kapitál ve výši až 1,5 miliardy korun od britské investiční skupiny Expedition Growth Capital.  Miliardu korun získá nově oddělená společnost Kontent.ai, další půl miliardu korun může zahraniční investor v průběhu následujícího roku poskytnout i pro stávající Kentico. Kentico se věnuje vývoji řešení pro správu obsahu a digitální marketing od roku 2004. Společnost v čele s Petrem Palasem vypracoval na globálního hráče na CMS (Content Management System) a DXP (Digital Experience Platform) trhu. I přes veškerý úspěch společnost od počátku sídlí v Brně, advokátní kancelář s klientem systematicky spolupracuje již od roku 2012 – během transakčního procesu tak zúročila veškeré oborové zkušenosti a důkladnou znalost problematiky. Vzhledem ke komplexnosti se na transakci podílely dva týmy zároveň – korporátní tým pod vedením Davida Fyrbacha a IT tým pod vedením Petra Žídka. „Příprava transakce nám zabrala několik měsíců. Oceňuji, s jak vysokým nasazením a odpovědností k ní týmy po celou dobu přistupovaly. David Fyrbach je člověk na svém místě – dokázal se na problematiku vždy zaměřit i optikou byznysu,  jeho překlady a interpretace složitých právních textů do srozumitelné řeči nám byly skutečnou oporou,“ popisuje spolupráci s kanceláří Petr Palas, dosud majoritní vlastník a CEO Kentico. Transakce předpokládala promítnutí britských investorských konceptů do poměrů českého práva prostřednictvím vícero SPA, SHA a zakladatelských dokumentů. Paralelně však proces zahrnoval kromě investice také odštěpení jedné z divizí. „Transakční proces zahrnoval investici do Kentico, odštěpení části investice a divize Kontent.ai do samostatné společnosti. To předpokládalo vyřešení mnoha doposud nedořešených a nediskutovaných právních, daňových a účetních otázek – přerozdělení podílů společníků ve výsledných společnostech, stanovení nerovnoměrných výměnných podílů, nabývání vlastních podílů a také snížení základního kapitálu o takto nabyté podíly,“ komentuje klíčové úkoly kanceláře David Fyrbach, partner AKFŽF.             Doposud Kentico fungovalo jako jedna společnost se dvěma divizemi, kdy každá divize rozvíjela svůj vlastní produkt. Rozdělení na dvě samostatné firmy se neobešlo bez proměny organizační struktury a nově jmenovaných CEO. Zakladatel Petr Palas se přesunul do role Chairman of the Board pro obě společnosti. Podrobnosti doplňuje Petr Žídek, který během transakce zastřešoval právě tyto oblasti: „Před vstupem investora bylo potřeba formalizovat celou řadu výzev, které společnost do té doby nemusela řešit. Od odštěpení části duševního vlastnictví do nově vytvořené společnosti až po rozdělení distribučního řetězce. Náš dík patří klientovi a ostatním poradcům za perfektní spolupráci, která umožnila tyto nelehké úkoly úspěšně a v dohodnutém termínu dokončit.“ Pro kancelář to byla jedna z největších a také nejkomplexnějších M&A transakcí, které od svého založení kdy řešila. Náročnost a složitost celého procesu potvrzuje i fakt, že klientům na té či oné straně poskytovala služby celá řada poradců — včetně mezinárodních advokátních kanceláří a daňových poradců a znalců z Velké čtyřky.  „Při organizaci takto složité transakce bychom se neobešli bez podpory špičkových právních, daňových a finančních poradců. Cením si toho, že Petr Žídek a David Fyrbach z AKFŽF nám byli během její přípravy kdykoliv k dispozici. I přesto, že řešili související právní otázky v řadě oblastí, nikdy nezanedbali kontext jednotlivých kroků a nahlíželi na transakci jako celek,“ shrnuje spolupráci Gabriela Jakabová, Chief Operations Officer Kentico.  Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti  Advokátní kancelář AKFŽF byla založena trojicí společníků – Jiřím Feichtingerem, Petrem Žídkem a Davidem Fyrbachem, kteří předtím sbírali zkušenosti v předních českých i mezinárodních kancelářích. Kancelář se specializuje na korporátní právo, fúze a akvizice, právo IT, veřejné zakázky, nemovitosti a spory. Právní služby staví na vysoké úrovni odborných znalostí, porozumění byznysu klienta a proaktivitě a osobní angažovanosti celého týmu. V minulosti kancelář poskytovala poradenství například při prodeji softwarových společností CHAPS a SONET a restrukturalizaci SW společnosti AURA. Pobočky naleznete v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Znojmě a Třebíči. Fri, 15 Jul 2022 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/kentico-ziskava-zahranicni-kapital-ve-vysi-1-5-mld-na-transakci-se-podilely-2-tymy-kancelare/ Připravili jsme vzorovou smluvní dokumentaci pro Kentico http://www.akfz.cz/aktuality/pripravili-jsme-vzorovou-smluvni-dokumentaci-pro-kentico/ Pokračujeme v přípravě a aktualizaci vzorové smluvní dokumentace pro našeho dlouholetého klienta v oblasti IT, společnost Kentico.   Letos jsme připravili servisní smlouvu a smlouvu pro klientův partnerský program. V přechozích letech jsme pro Kentico vytvořili komplexní smluvní dokumentaci od licenčních smluv a obchodních podmínek až po pravidla programu technologického partnerství a informace o zpracování osobních údajů. Klient na jejím základě dodává softwarové produkty a služby zákazníkům na celém světě.  Právní poradenství pro Kentico poskytují Jakub Zvolánek a Petr Žídek, vedoucí partner brněnské pobočky zodpovědný za oblast práva IT a duševního vlastnictví.   Uvítali byste aktualizaci vzorové smluvní dokumentace? Rádi se toho ujmeme.  Pro více informací kontaktujte některou z našich poboček.  Mon, 03 May 2021 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/pripravili-jsme-vzorovou-smluvni-dokumentaci-pro-kentico/ Úspěšně jsme dokončili restrukturalizaci skupiny společností klienta http://www.akfz.cz/aktuality/uspesne-jsme-dokoncili-restrukturalizaci-skupiny-spolecnosti-klienta/ V březnu jsme dokončili restrukturalizaci skupiny společností klienta z oblasti zpracovatelského průmyslu. Hodnota transakce činila cca 90 milionů korun. Restrukturalizace spočívala ve vyčlenění správy majetku a sdílených služeb do nově založených společností. Zvolenou formou restrukturalizace byly dva nepeněžité příplatky mimo základní kapitál, jejichž předmětem byly části klientova obchodního závodu. Transakci jsme provedli v úzké spolupráci s klientem, jeho daňovými poradci a znaleckým ústavem.  Právní poradenství zastřešil David Fyrbach, advokát a vedoucí partner pražské pobočky zodpovědný za oblast kapitálových trhů, fúzí a akvizic.    Zvažujete restrukturalizaci Vašich společností? Celým procesem Vás provedeme.  Pro více informací kontaktujte některou z našich poboček.  Fri, 19 Mar 2021 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/uspesne-jsme-dokoncili-restrukturalizaci-skupiny-spolecnosti-klienta/ Prospekt dluhopisů v hodnotě 1 mld. Kč schválila ČNB http://www.akfz.cz/aktuality/prospekt-dluhopisu-v-hodnote-1-mld-kc-schvalila-cnb/ Náš dlouholetý klient z oblasti energetiky se rozhodl vydat korporátní dluhopisy ve výši 1 miliardy korun. Provedli jsme ho procesem přípravy základního prospektu, který byl letos v lednu úspěšně schválen Českou národní bankou. V současné době byly zahájeny prvé dvě emise ve výši 70 a 40 milionů korun. Právní poradenství zastřešil David Fyrbach, advokát a vedoucí partner pražské pobočky zodpovědný za oblast kapitálových trhů, fúzí a akvizic.   Zvažujete vydání prospektu? Pusťme se do toho společně. Pro více informací kontaktujte některou z našich poboček. Wed, 27 Jan 2021 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/prospekt-dluhopisu-v-hodnote-1-mld-kc-schvalila-cnb/ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO UK PO BREXITU http://www.akfz.cz/aktuality/predavani-osobnich-udaju-do-uk-po-brexitu/ Od 1. 1. 2021 již není Velká Británie vázána legislativou Evropské unie, tedy ani GDPR. Co to znamená pro předávání osobních údajů do Velké Británie? Prozatím se nic nemění. Z hlediska GDPR je sice Velká Británie třetí zemí, ale Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Velkou Británií, která byla uzavřena v samém závěru loňského roku, stanoví nové přechodné ustanovení (část sedmá, čl. 10A), dle něhož se předávání osobních údajů z Evropské unie do Velké Británie po přechodné období nepovažuje za předávání do třetí země. To však za předpokladu, že se použijí právní předpisy Velké Británie o ochraně údajů ze dne 31. prosince 2020. Tyto právní předpisy v zásadě kopírují GDPR, takže pro zpracování osobních údajů ve Velké Británii nedochází k žádným zásadním změnám. Toto přechodné období bylo stanoveno na 4 měsíce s možností prodloužení o další 2 měsíce a jeho účelem je, aby Evropská komise do jeho skončení přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně dle čl. 45 GDPR ve vztahu k Velké Británii, na jehož základě by bylo možné další předávání osobních údajů do Velké Británie. Byť se přijetí tohoto rozhodnutí Evropskou komisí předpokládá, je třeba postupovat obezřetně a včas se připravit i na variantu, že rozhodnutí vydáno nebude. V takovém případě by totiž bylo potřeba přistoupit k zavedení některého z opatření pro předávání osobních údajů do třetích zemí. Lze předpokládat, že v praxi by se nejvíce používaly tzv. standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí. Pro úplnost dodáváme, že celý text Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Velkou Británií je dostupný pod tímto odkazem. Mon, 11 Jan 2021 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/predavani-osobnich-udaju-do-uk-po-brexitu/ Daň z nabytí nemovitých věcí je minulostí http://www.akfz.cz/aktuality/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-je-minulosti/ Daň z nabytí nemovitých věcí je minulostí Poslanci se v polovině září shodli na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Novela platí se zpětnou účinností. Daň tak zanikla již ke konci letošního března. Kupující, pro které platila lhůta k podání přiznání do 31. března, jsou daně zproštěni. Původní termín splatnosti byl navíc odložen do konce srpna. Novelu stvrdil podpisem dne 18. září 2020 prezident. Pokud kupující podal návrh na vklad převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy do katastrálního úřadu v loňském roce a vklad byl povolen v prosinci 2019, daň hradit nemusí. Pokud tak již učinil, bude mu na žádost vrácena. Daň z nabytí nemovitých věcí byla doposud upravena zákonným opatřením č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitosti. Mezi další změny, které byly schváleny novelou, patří snížení nejvyššího možného odpočtu úhrnné částky úroků hypoték ze současných 300.000 korun na 150.000 korun, a to od začátku příštího roku. A dále prodloužení tzv. časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení na deset let. I v tomto případě nabude změna účinnosti 1. ledna 2021. Mon, 05 Oct 2020 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-je-minulosti/ 6 miliónů Kč - nejvyšší pokuta za spam v historii ÚOOÚ http://www.akfz.cz/aktuality/6-milionu-kc-nejvyssi-pokuta-za-spam-v-historii-uoou/ 6 miliónů Kč - nejvyšší pokuta za spam v historii ÚOOÚ Společnosti zabývající se prodejem ojetých automobilů uložil Úřad pro ochranu osobních údajů pokutu ve výši 6 miliónů Kč za to, že opakovaně rozesílala nevyžádaná obchodní sdělení. Prodejce prostřednictvím prostředků elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, a to i příjemcům, kteří k tomu nedali souhlas, čímž porušil povinnost uloženou § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. V projednávané věci Úřad mimo jiné prověřoval celou marketingovou kampaň prodejce, přičemž zjistil, že prodejce v rámci své obchodní kampaně obeslal téměř 500 tisíc adresátů. Úřad se zaměřil především na právní důvod, na základě kterého prodejce tato obchodní sdělení zasílal. V daném případě prodejce poukazoval pouze na zavedené postupy při získávání souhlasů, nicméně nebyl schopen prokázat konkrétně udělené souhlasy předmětných adresátů. Úřad v rozhodnutí uvedl, že odesílatel obchodních sdělení musí být schopen náležitě doložit, že má k tomuto jednání souhlas předmětných adresátů. Přitom na skutečnost, že dotyčný odesílatel musí být schopen prokázat, že má souhlas příslušných adresátů k zasílání obchodních sdělení, upozorňuje Úřad dlouhodobě. Kompletní rozhodnutí jsou dostupná na následujících odkazech: Prvoinstanční rozhodnutí: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=45218 Druhoinstanční rozhodnutí: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=45219 Tue, 29 Sep 2020 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/6-milionu-kc-nejvyssi-pokuta-za-spam-v-historii-uoou/ OPĚTOVNÉ ZRUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA SPOLUVLASTNÍKŮ http://www.akfz.cz/aktuality/opetovne-zruseni-predkupniho-prava-spoluvlastniku/ Dne 1. 7. 2020 nabude účinnosti novela občanského zákoníku na základě které dojde ke zrušení obecného předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci. Dle aktuální právní úpravy občanského zákoníku je vlastník spoluvlastnického podílu na nemovité věci povinen podíl při převodu nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Tato povinnost se však od 1. 7. 2020 ruší a právní úprava se tak fakticky vrátí do stavu, ve kterém byla v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017. Staronově tak bude zákonné předkupní právo u spoluvlastníků nemovité věci existovat jen v případech, kdy spoluvlastnictví vzniklo na základě takové právní skutečnosti, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, typicky v případech dědictví. Navíc předkupní právo nebude trvat neomezeně dlouho, ale jen po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Dle přechodného ustanovení se bude nová právní úprava předkupního práva vztahovat na všechny převody spoluvlastnických podílů, ke kterým budou uzavřeny smlouvy od 1. 7. 2020 včetně, a to bez ohledu na to, za účinnosti které právní úpravy spoluvlastnictví vzniklo. U smluv uzavřených po 1. 7. 2020 (vyjma případů, kdy předkupní právo vzniklo bez vůle spoluvlastníků) již tedy nebude existovat zákonná povinnost nabídnout spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům. Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/opetovne-zruseni-predkupniho-prava-spoluvlastniku/ Může si zaměstnavatel přečíst e-maily bývalého zaměstnance? http://www.akfz.cz/aktuality/muze-si-zamestnavatel-precist-e-maily-byvaleho-zamestnance/ V dnešní době, kdy se většina komunikace mezi obchodními partnery odehrává prostřednictvím e-mailu, mohou e-mailové schránky zaměstnanců obsahovat celou řadu informací důležitých pro činnost zaměstnavatele. Proto dojde-li k ukončení pracovního poměru, vyvstává otázka, jak má zaměstnavatel s e-mailovou schránkou bývalého zaměstnance naložit a zda je oprávněn do ní nahlédnout, případně za jakých okolností. Obecně platí, že zaměstnavatel nesmí vstupovat do soukromé e-mailové schránky svého zaměstnance a seznamovat se s e-maily v ní obsaženými, jelikož by takovým jednáním porušil právo zaměstnance na soukromí (resp. listovní tajemství). Je přitom třeba mít na paměti, že za soukromou e-mailovou schránku se nepovažuje pouze zaměstnancem zřízená e-mailová schránka pro jeho osobní účely, ale i e-mailová schránka zřízená pro zaměstnance zaměstnavatelem za účelem výkonu pracovních činností, pokud obsahuje zaměstnancovo jméno, např. jan.novak@firma.cz. Taková e-mailová schránka tedy není „majetkem“ zaměstnavatele, jak se někteří zaměstnavatelé mylně domnívají. Vstupovat do soukromé e-mailové schránky bývalého zaměstnance a kontrolovat e-maily v ní obsažené (ať již původní, či nově doručené) lze jen v případě, kdy zájmy zaměstnavatele převáží nad právem na ochranu soukromí bývalého zaměstnance a není možné využít jiného, méně invazivního postupu. Konkrétně by se mohlo jednat např. o situaci, kdy do e-mailové schránky bývalého zaměstnance přicházejí automatické e-maily ohledně jím provedených registrací (například licencí), na které zaměstnavatel potřebuje reagovat, ale automatická odpověď je s ohledem na jejich automatické generování neúčinná, a zároveň zaměstnavatel není schopen sám aktivně dohledat a změnit provedené registrace. Za splnění výše uvedených podmínek bude možné kontrolu soukromé e-mailové schránky vykonat, nicméně musí být provedena způsobem, který co možná nejméně zasahuje do soukromí bývalého zaměstnance. Především mohou být kontrolovány pouze hlavičky e-mailů, nikoli jejich obsah. Teprve, pokud z hlavičky e-mailu vyplývá, že se jedná o e-mail pracovní povahy, se kterým se zaměstnavatel objektivně potřebuje seznámit, je možné přistoupit k seznámení se s obsahem takového e-mailu. S obsahem e-mailů soukromé povahy se zaměstnavatel nesmí seznamovat v žádném případě. Pro úplnost je potřeba doplnit, že je zcela nepřípustné aktivně odpovídat na došlé e-maily jakékoli povahy přímo z dotčené soukromé e-mailové adresy. Tato pravidla nelze obejít ani přesměrováním nově příchozích e-mailů do soukromé e-mailové schránky bývalého zaměstnance na jinou e-mailovou adresu. V případě ukončení pracovního poměru je tedy především vhodné ve vztahu k soukromé e-mailové adrese bývalého zaměstnance nastavit automatickou odpověď, která bude odesilatele e-mailů informovat o tom, že adresát již není k dispozici a je možné se obrátit na jiného zaměstnance. Dále je vhodné požadovat, aby odcházející zaměstnanec sám prošel svou e-mailovou schránku a předal zaměstnavateli pracovní e-maily, které mohou být pro další činnost zaměstnavatele významné. Následně je potřeba e-mailovou schránku buď archivovat a určit přiměřenou dobu, po které bude odstraněna (pokud existují objektivní důvody, pro které se zaměstnavatel domnívá, že v ní obsažené e-maily mohou být pro zaměstnavatele významné), nebo ji ihned po ukončení pracovního poměru odstranit. Výše uvedená pravidla platí pro soukromé e-mailové schránky zaměstnanců. Pokud jde o pracovní emailové schránky, těmi jsou schránky s věcně konstruovanou e-mailovou adresou bez identifikačních údajů zaměstnance, tedy např. info@firma.cz, přičemž této pracovní povaze nepřekáží ani skutečnost, že ji spravuje pouze jeden konkrétní zaměstnanec. Na tyto pracovní e-mailové schránky se ochrana soukromí nevztahuje a po skončení pracovního poměru jejího správce je lze dát bez dalšího do správy jiného zaměstnance. Výše uvedené postupy by měly být v podrobnostech upraveny v interních předpisech. Tím bude mimo jiné zajištěno, že zaměstnanci budou předem a transparentním způsobem informováni o tom, jak bude s jejich e-mailovými schránkami zacházeno. Interní předpisy přitom mohou určit i to, zda zaměstnanci mohou používat e-mailové adresy k soukromým účelům. V této souvislosti poukazujeme na závěr jedné z kontrol provedených Úřadem pro ochranu osobních údajů v loňském roce ve společnosti, kde dle vnitřních předpisů mohli zaměstnanci využívat IT zařízení společnosti (včetně pracovní e-mailové schránky) pouze pro pracovní účely a po ukončení pracovního poměru byla e-mailová schránka zaměstnance, včetně v ní obsažených e-mailů zachována po dobu 3 měsíců (přičemž přístup bývalému zaměstnanci byl zamezen změnou hesla). Úřad konstatoval, že takovýto postup je v pořádku zejména proto, že zaměstnanci nejsou podle vnitřních předpisů oprávněni využívat služební e-mailové schránky pro soukromé účely. Je tedy zřejmé, že pokud je zaměstnancům výslovně zakázáno používat pracovní e-mailové schránky k soukromým účelům, budou takové e-mailové schránky požívat nižší míru ochrany soukromí.   Mgr. Jakub Zvolánek, advokát Dominika Malatincová, právní asistentka Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/muze-si-zamestnavatel-precist-e-maily-byvaleho-zamestnance/ Hattrick v mezinárodním žebříčku Legal 500 http://www.akfz.cz/aktuality/hattrick-v-mezinarodnim-zebricku-legal-500/ Již třetí rok po sobě byla naše advokátní kancelář zařazena v prestižním mezinárodním žebříčku Legal 500 mezi doporučované firmy v oblasti TMT (technologie, média a telekomunikace). Hodnotitelé kromě jiného vyzdvihli naši schopnost porozumět skutečným potřebám klienta a perfektní znalosti regulace ochrany osobních údajů. Letos jsme se navíc dostali i do žebříčku Chambers Europe. Obě tato hodnocení se budeme snažit obhájit. Vážíme si zařazení do obou žebříčků, které potvrzuje naše stabilní postavení na trhu právních služeb poskytovaných domácí i zahraniční IT klientele. Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/hattrick-v-mezinarodnim-zebricku-legal-500/ Byli jsme oceněni v žebříčku Chambers Europe http://www.akfz.cz/aktuality/byli-jsme-oceneni-v-zebricku-chambers-europe/ Naše advokátní kancelář byla v prestižním mezinárodním žebříčku Chambers Europe zařazena mezi uznávané právní firmy v oblasti TMT (technologie, média a telekomunikace). Jedná se už o druhé takové ocenění po žebříčku Legal500, ve kterém byla naše specializace na TMT uvedena hned dvakrát po sobě. Věříme, že dvě ocenění nejsou náhoda, a děkujeme našim domácím i zahraničním klientům z řad IT firem za projevenou důvěru. Tue, 17 Mar 2020 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/byli-jsme-oceneni-v-zebricku-chambers-europe/ Brexit – aktuální stav a budoucí vývoj http://www.akfz.cz/aktuality/brexit-aktualni-stav-a-budouci-vyvoj/ Brexit se po letech vyjednávání pomalu chýlí ke konci. Konečné znění tzv. brexitové dohody již bylo schváleno a podepsáno jak ze strany Evropské komise a Rady, tak ze strany Velké Británie. Posledním krokem k tomu, aby Velká Británie opustila o půlnoci 31. 1. 2020 Evropskou Unii je ratifikace dohody Evropským parlamentem, k čemuž má dojít dnes (29. 1. 2020).  Od 1. 2. 2020 začne tzv. přechodného období, během kterého bude Velká Británie i nadále vázána legislativou EU a fakticky tak setrvá i v celní unii a na jednotném trhu. Pro obchodníky a občany Evropské unie se tedy odchodem Velké Británie z Evropské unie fakticky nic nemění, a to přinejmenším až do konce přechodného období. Velká Británii však již nebude členem politických institucí EU, a to včetně Evropského parlamentu.  Přechodné období bude trvat do konce roku 2020 s možností jeho prodloužení, a to až o dva roky. Přechodné období si klade za cíl jednak umožnit pozvolný odchod Velké Británie z EU, jednak poskytnout prostor pro vyjednání podoby budoucích vztahů mezi stranami. Stěžejním pro Velkou Británii bude vyjednání obchodní dohody s EU, aby její výrobky a služby měly co největší přístup na unijní trh. Vedle obchodní dohody bude třeba vyjednat formy spolupráce mezi Velkou Británií a EU zejména pro oblasti bezpečnosti a práva.  Pokud budou vyjednávání mezi Evropskou unií a Velkou Británií v přechodném období úspěšná a dohoda o budoucím partnerství s EU bude schválena a ratifikována do konce roku 2020, začnou se od 1. 1. 2021 vztahy mezi stranami řídit sjednanými pravidly. Pokud ke sjednání pravidel nedojde a Velká Británie zároveň nepožádá o prodloužení přechodného období, nastane pro Velkou Británii obávaný scénář tvrdého brexitu. Obchod mezi stranami by se v takovém případě začal řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a mohlo by tak dojít mimo jiné i k zavedení dovozních cel do Evropské unie.  Jedním z podstatných aspektů vystoupení Velké Británie z EU je i problematika ochrany osobních údajů. V průběhu přechodného období bude ve Velké Británii i nadále platit GDPR a související předpisy a předávání osobních údajů do Velké Británie tedy nebude problematické. Po skončení přechodného období brexitová dohoda předpokládá, že Velká Británie zajistí úroveň ochrany osobních údajů, která je v zásadě rovnocenná úrovni ochrany poskytované podle práva EU, což Evropská komise konstatuje formálním rozhodnutím o odpovídající ochraně dle čl. 45 GDPR. I po skončení přechodného období by tedy mělo být možné předávat osobní údaje do Velké Británie bez zvláštních opatření.  Text brexitové dohody je dostupný pod tímto odkazem. Zároveň Evropská komise publikovala na svých stránkách QaAs, kde shrnuje postup po 31. 1. 2020. Odkaz na QaAs naleznete zde.    Wed, 29 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/brexit-aktualni-stav-a-budouci-vyvoj/ Den ochrany osobních údajů http://www.akfz.cz/aktuality/den-ochrany-osobnich-udaju/ Přesně před 39 lety, 28. ledna 1981, byla ve Štrasburku přijata Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. 28. leden je proto připomínán jako Den ochrany osobních údajů. Vzhledem k neustále rostoucímu množství osobních údajů, které jsou celosvětově zpracovávány, je jejich ochrana velice důležitým a aktuálním tématem. Pro představu lze odkázat na statistiku přenosů dat na internetu za 60 sekund dostupnou pod následujícím odkazem https://www.visualcapitalist.com/what-happens-in-an-internet-minute-in-2019/. Celosvětově vyvolává velkou pozornost pokračující rozvoj Systémů pro rozpoznávání tváře (Facial recognition systems) a jejich citelný dopad na soukromí sledovaných osob, viz například nová aplikace společnosti Clearview AI (https://www.nytimes.com/2020/01/18/technology/clearview-privacy-facial-recognition.html). Přinejmenším v Evropě pak patří mezi aktuální témata Brexit a jeho dopad na předávání osobních údajů do Velké Británie (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/brexit_en). Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/den-ochrany-osobnich-udaju/ Standardní smluvní doložky zachráněny? http://www.akfz.cz/aktuality/standardni-smluvni-dolozky-zachraneny/ Generální advokát při Soudním dvoru EU vydal očekávané stanovisko k případu C-311/18, známému jako Schrems II, který se týká předávání osobních údajů uživatelů sociální sítě Facebook do USA na základě standardních smluvních doložek přijatých rozhodnutím Komise 2010/87. Tento případ navazuje na rozhodnutí Soudního dvora C-362/14, které zneplatnilo mechanismus předávání osobních údajů do USA na základě tzv. safe harbour principu. S ohledem na závěry, ke kterým Soudní dvůr v tomto rozhodnutí dospěl panovala obava, že pokud neobstál princip safe harbour, nemohou obstát ani standardní smluvní doložky. Doložky jsou přitom široce rozšířeným mechanismem pro předávání osobních údajů mimo Evropskou unii. Generální advokát však ve svém stanovisku dospěl k závěru, že pro zneplatnění standardních smluvních doložek není důvod. Zajímavé je navíc to, že Generální advokát do jisté míry polemizuje se závěry Soudního dvora ve zmíněném rozhodnutí C-362/14. Stanovisko Generálního advokáta sice není závazné, ale může indikovat, jakým způsobem se bude rozhodování Soudního dvora v této věci ubírat. V každém případě bude zajímavé sledovat, jak se Soudní dvůr s argumenty Generálního advokáta vypořádá a jaký bude nakonec osud standardních smluvních doložek. Netřeba dodávat, že jejich zneplatnění bez urychleného přijetí odpovídající náhrady by mělo zásadní dopad na předávání osobních údajů mimo EU, a to nejen do USA. Celé stanovisko Generálního advokáta je dostupné pod následujícím odkazem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221826&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=29855 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/standardni-smluvni-dolozky-zachraneny/ Předběžná otázka: Spotřebitel jako fyzická osoba obchodující na mezinárodním devizovém trhu prostřednictvím brokerské společnosti http://www.akfz.cz/aktuality/predbezna-otazka-spotrebitel-jako-fyzicka-osoba-obchodujici-na-mezinarodnim-devizovem-trhu-prostrednictvim-brokerske-spolecnosti/ Rozsudek Soudního dvora, Věc C-208/18, ze dne 3. října 2019. V krátkosti si dovolím shrnout předmět a strany sporu. J. Petruchová s bydlištěm na území České republiky uzavřela rámcovou smlouvu s obchodníkem s cennými papíry, společností FIBO Group Holdings Limited založenou podle kyperského práva, za účelem uskutečňování transakcí na mezinárodním devizovém trhu FOREX zadáváním příkazů k nákupu a prodeji měny realizovaných na základě dílčích, tzv. rozdílových smluv.   Jeden ze zadaných příkazů společnost FIBO provedla s časovou prodlevou 16 sekund, v důsledku čehož byl tento příkaz proveden při jiném kurzu, než který J. Petruchová akceptovala při jeho potvrzení. J. Petruchová se domnívá, že tak byla na svém zisku zkrácena a na straně společnosti FIBO došlo k bezdůvodnému obohacení. Ačkoliv rámcová smlouva obsahovala dohodu o příslušnosti kyperských soudů, J. Petruchová podala žalobu k soudu místa svého bydliště. Jednající krajský soud ale řízení zastavil a Vrchní soud usnesení krajského soudu potvrdil. Po dovolání J. Petruchové k Nejvyššímu soudu tento přerušil řízení a položil Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku. „Musí být čl. 17 odst. 1 [nařízení č. 1215/2012] vykládán v tom smyslu, že za spotřebitele podle uvedeného ustanovení je třeba považovat i osobu, o jakou se jedná v původním řízení, která se účastní obchodu na [trhu FOREX] na základě vlastních aktivně činěných příkazů, avšak prostřednictvím třetí osoby, která je podnikatelem?“ V části Právní rámec jsou akcentovány následující předpisy: nařízení č. 1215/2012 (Brusel I bis), nařízení č. 593/2008 (Řím I) a směrnice č. 2004/39. Soudní dvůr se v řízení o předběžné otázce věnuje primárně výkladu pojmu spotřebitel ve smyslu nařízení Brusel I bis v kontextu fyzických osob obchodujících na mezinárodním devizovém trhu prostřednictvím brokerské společnosti. Tento porovnává s pojmem neprofesionálního klienta ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 12 směrnice 2004/39 a specifikuje jejich rozdíly. Rovněž se věnuje otázce, zda je pojem spotřebitel ve smyslu nařízení Brusel I bis vykládat ve světle čl. 6 odst. 1 nařízení Řím I. Soudní dvůr dospěl k závěru, že dotčený čl. 17 musí být vykládán následovně: fyzická osoba, která na základě rozdílové smlouvy uzavřené s brokerskou společností provádí transakce na mezinárodním devizovém trhu FOREX, je kvalifikována jako spotřebitel ve smyslu tohoto ustanovení, pokud uzavření této smlouvy nespadá do profesionální nebo podnikatelské činnosti této osoby. Faktory, jako je hodnota transakcí, velikost rizika finančních ztrát, znalosti a odbornost osoby či její aktivní jednání v rámci takových transakcí jsou pro tyto účely nerozhodné. Na tuto kvalifikaci nemá v zásadě vliv ani skutečnost, že je osoba „neprofesionálním klientem“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 12 směrnice 2004/39 či že se úprava ochrany spotřebitele dle nařízení Řím I nevztahuje na finanční nástroje. Odkaz na celý rozsudek zde. Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/predbezna-otazka-spotrebitel-jako-fyzicka-osoba-obchodujici-na-mezinarodnim-devizovem-trhu-prostrednictvim-brokerske-spolecnosti/ Novela zákona o ochraně spotřebitele – zákaz geoblockingu http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-o-ochrane-spotrebitele-zakaz-geoblockingu/ Dne 16. 7. 2019 byla pod číslem 179/2019 ve Sbírce listin vyhlášena novela zákona o ochraně spotřebitele, která zároveň nabyla účinnosti. Novela navazuje na nařízení (EU) 2018/302 o zákazu zeměpisného blokování účinné od 3. 12. 2018. Novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele tak stanoví přestupky pro porušení nařízení (pokuta do výše 3 000 000 Kč) a určuje subjekty odpovědné za poskytování praktické pomoci spotřebitelům pro případ sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem (Evropské spotřebitelské centrum) a subjekty odpovědné za přiměřené a účinné vymáhání nařízení (Česká obchodní inspekce a další). Podstatnou samotného evropské nařízení je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to objektivně opodstatněno z důvodů, jako je DPH nebo určité právní předpisy na ochranu veřejného zájmu (např. právní řád omezuje či přímo zakazuje přístup k nějakému zboží či službám). Nařízení konkrétně zakazuje blokování přístupu na webové rozhraní poskytovatele, automatické přesměrování zákazníků z verze určené pro určitou zemi na jinou verzi webového rozhraní (například proto, že se zákazník připojuje ze zahraniční IP adresy nebo zadá odlišný jazyk), odmítnutí prodeje zboží či uplatňování odlišných podmínek (za předpokladu, že kupované zboží nemá být doručováno do členského státu zákazníka), odmítnutí poskytnutí služby či uplatňování odlišných podmínek u služeb s elektronickým obsahem (např. cloudové služby), nebo odmítnutí poskytnutí služby či uplatňování odlišných podmínek, je-li služba poskytována v provozovně obchodníka či v místě, kde obchodník působí (např. půjčování aut, hotelové služby, vstupenky). Na druhou stranu nařízení nestanoví povinnost doručovat do všech členských států EU. Zákazník si sice může za stejných podmínek zboží objednat a nechat si ho doručit, ale pouze tam, kam obchodník doručení nabízí. Novelu zákona o ochraně spotřebitele je dostupná pod následujícím odkazem: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=369 Nařízení (EU) 2018/302 je k dispozici pod následujícím odkazem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0302&from=CS     Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-o-ochrane-spotrebitele-zakaz-geoblockingu/ Rozhodnutí Soudního dvora ve věci informační povinnosti obchodníků ve vztahu ke spotřebitelům http://www.akfz.cz/aktuality/rozhodnuti-soudniho-dvora-ve-veci-informacni-povinnosti-obchodniku-ve-vztahu-ke-spotrebitelum/ Dne 10. 7. 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí C-649/17, které se zabývá informační povinností obchodníků ve vztahu ke spotřebitelům při uzavírání smluv na dálku nebo mimo obchodní prostory. Podle čl. 6 směrnice 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, musí obchodník před uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory poskytnout spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem mimo jiné telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, pokud existují, které spotřebiteli umožňují urychleně obchodníka kontaktovat a efektivně s ním komunikovat. Soudní dvůr se zabýval otázkou, zda dle uvedeného ustanovení musí obchodník poskytnout spotřebiteli všechny uvedené údaje, i když některé komunikační prostředky vůbec nevyužívá (nebo je nevyužívá ke komunikaci se spotřebiteli), a dále, zda může obchodník za tímto účelem používat i jiné komunikační kanály. Soudní dvůr dospěl k závěru, že uvedené ustanovení směrnice je potřeba vykládat tak, že obchodník je povinen poskytnout spotřebiteli pouze ty komunikační prostředky, které skutečně používá při komunikaci se spotřebiteli. Tedy, pokud obchodníka například vůbec nemá fax (nebo ho používá výhradně pro komunikaci s dodavateli), nemusí ho zřizovat, aby tento komunikační kanál nabídl spotřebitelům, za předpokladu, že pro spotřebitele bude zajištěn jiný přímý a efektivní způsob komunikace s obchodníkem. Obchodník navíc může využívat i jiné formy komunikace (např. chat nebo zpětné volání) k zajištění přímé a efektivní komunikace se spotřebitelem. Celé rozhodnutí C-649/17 je k dispozici pod následujícím odkazem http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216039&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1864619 Fri, 12 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/rozhodnuti-soudniho-dvora-ve-veci-informacni-povinnosti-obchodniku-ve-vztahu-ke-spotrebitelum/ Letecké společnosti British Airways hrozí velmi vysoká pokuta za porušení GDPR http://www.akfz.cz/aktuality/letecke-spolecnosti-british-airways-hrozi-velmi-vysoka-pokuta-za-poruseni-gdpr/ Letecké společnosti byly z webových stránek v důsledku hackerského útoku v létě roku 2018 odcizeny osobní údaje zhruba 500 tisíc zákazníků, mimo jiné včetně adres a údajů platebních karet. Britský úřad pro ochranu osobních údajů (ICO) při prošetřování tohoto incidentu zjistil, že společnost British Airways tyto osobní údaje v rozporu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) nedostatečně zabezpečila, za což ICO navrhuje uložení velmi vysoké pokuty ve výši v přepočtu přibližně 5 miliard korun. Pokud by byla pokuta v této výši skutečně uložena, jednalo by se o zatím nejvyšší pokutu uloženou dle GDPR. Podrobnosti jsou dostupné na webu ICO pod následujícím odkazem https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/statement-ico-announces-intention-to-fine-british-airways/ Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/letecke-spolecnosti-british-airways-hrozi-velmi-vysoka-pokuta-za-poruseni-gdpr/ Novela zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) a zákona o registru smluv (č. 340/2015 Sb.) http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-c-106-1999-sb-a-zakona-o-registru-smluv-c-340-2015-sb/ Byla schválena novela navržená poslanci Pirátské strany, která má za cíl rozšířit zavedené nástroje transparence veřejné správy, kterými jsou povinnost poskytovat informace a registr smluv, na ČEZ a další státem ovládané společnosti. Tyto společnosti získaly v minulém volebním období výjimku.    Povinnými subjekty, kteří musí poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informací, jsou tak nově právnické osoby, v nichž je stát, územní samosprávný celek anebo jiný povinný subjekt většinovým společníkem nebo v nich mohou sami nebo s jinými povinnými subjekty přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Tato skutečnost se zapisuje do veřejného rejstříku.  V registru smluv se nově uveřejňuje soukromoprávní smlouva, smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky rozhodující vliv, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.  Platné znění novely je dostupné na webu poslanecké sněmovny ČR: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=50&CT1=0  Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-c-106-1999-sb-a-zakona-o-registru-smluv-c-340-2015-sb/ Porušuje ochranná známka „Fack ju Göhte“ dobré mravy? http://www.akfz.cz/aktuality/porusuje-ochranna-znamka-fack-ju-göhte-dobre-mravy/ Dne 2. 7. 2019 přednesl generální advokát Michal Bobek stanovisko ve věci C‑240/18 P Constantin Film Produktion GmbH proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Společnost chtěla nechat zapsat u EUIPO slovní označení „Fack Ju Göhte“ jako ochrannou známku Evropské unie. Její přihláška byla zamítnuta, neboť slovní označení, které bylo předmětem přihlášky, bylo úřadem EUIPO posouzeno jako označení v rozporu s „dobrými mravy“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie. Generální advokát se tedy ve svém stanovisku věnoval výkladu pojmů „veřejný pořádek“ a „dobré mravy“. Ačkoliv se oba pojmy podle generálního advokáta částečně překrývají, je nutné mezi nimi rozlišovat a při jejich posuzování mají být zohledněny různé skutečnosti. Veřejný pořádek je normativní představa hodnot a cílů definovaná příslušným veřejnoprávním orgánem, kterou je potřeba nyní i do budoucna, tj. prospektivně, respektovat, zatímco dobré mravy se podle názoru generálního advokáta vztahují k hodnotám a přesvědčením, které jsou aktuálně danou společností dodržovány a které jsou stanoveny a vymáhány převažujícím sociálním konsensem v dané společnosti a v dané době. Na rozdíl od veřejného pořádku, který je uplatňován směrem shora dolů, dobré mravy se vyvíjejí směrem zespoda nahoru. Klíčový rozdíl mezi oběma pojmy spočívá v tom, jak jsou nastaveny, a tedy zjišťovány. Soudní dvůr ESVO se zmínil o podobném rozlišování v kontextu směrnice 2008/95, když uvedl, že „zamítnutí z důvodů „veřejného pořádku“ musí vycházet z posouzení objektivních kritérií, zatímco námitka vůči ochranné známce na základě „dobrých mravů“ se týká posouzení subjektivních hodnot“. Pokud se chce v daném případě EUIPO odvolávat na (absolutní) důvod pro zamítnutí spočívající v dobrých mravech, musí s poukazem na převažující vnímání dotčené veřejnosti doložit, proč se domnívá, že by dané označení bylo s těmito dobrými mravy v rozporu, přičemž musí vycházet ze specifického sociálního kontextu a nemůže ignorovat skutkové důkazy, které buď potvrzují, nebo případně zpochybňují náhled EUIPO na to, co v dané době a v dané společnosti je či není v souladu s dobrými mravy. EUIPO by měl zohlednit například skutečnost, že v Německu bylo povoleno promítání stejnojmenného filmu „Fack Ju Göhte“ a dokonce nebyla stanovena žádná omezení přístupnosti pro mladé diváky. Úplné znění stanoviska je k dispozici zde: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215701&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1355319 Tue, 09 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/porusuje-ochranna-znamka-fack-ju-göhte-dobre-mravy/ Využijte rozšířeného oddlužení http://www.akfz.cz/aktuality/vyuzijte-rozsireneho-oddluzeni/ Od 1. 6. 2019 je oddlužení otevřeno pro množství dalších osob, které doposud nebyly schopny splnit podmínky pro jeho povolení. Osvobození od placení dluhů je tak např. otevřeno i pro ty, kteří nebudou schopni v 5 letech zaplatit 30% dluhů, jak tomu bylo doposud. Návrh na povolení oddlužení sepíšeme i pro Vás. Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/vyuzijte-rozsireneho-oddluzeni/ Nález Ústavního soudu ve věci data retention http://www.akfz.cz/aktuality/nalez-ustavniho-soudu-ve-veci-data-retention/ Zákon o elektronických komunikacích ukládá poskytovatelům telekomunikačních služeb, aby po dobu 6 měsíců uchovávali provozní a lokalizační údaje, které získávají při poskytování svých služeb (tzv. data retention). Těmito údaji se rozumí údaje vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání komunikace, nikoli však samotný obsah komunikace. Dle trestního řádu jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb povinny na příkaz soudu vydat tyto údaje orgánům činným v trestním řízení. V této souvislosti lze zmínit, že povinnost uchovávat údaje se nevztahuje na poskytovatele tzv. OTT služeb (např. Facebook, WhatsApp, Skype). Tato právní úprava byla před Ústavním soudem napadena skupinou poslanců, kteří se domáhali jejího zrušení, protože takto plošné shromažďování údajů po tak dlouhou dobu nepřiměřeně zasahuje do soukromí. Ústavní soud napadenou úpravu přezkoumal a neshledal důvody k jejímu zrušení. Dle Ústavního soudu jsou doba uchování údajů a stanovené podmínky, za kterých lze uvedené údaje vydat, přiměřené, a napadená právní úprava obsahuje dostatečné procesní záruky proti jejímu případnému zneužití. Dotčený nálezu Ústavního soudu (Pl. ÚS 45/17 ze dne 14. 5. 2019) je k dispozici pod následujícím odkazem: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_disentu.pdf Nutno však podotknout, že tento nález není odbornou veřejností přijímán bezvýhradně. Například Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil poměrně kritické vyjádření https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=34217 Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/nalez-ustavniho-soudu-ve-veci-data-retention/ Úspěch před Nejvyšším správním soudem proti Finanční správě http://www.akfz.cz/aktuality/uspech-pred-nejvyssim-spravnim-soudem-proti-financni-sprave/ Nejvyšší správní soud potvrdil naše stanovisko, že Finanční úřad neoprávněně vyměřil daň z nemovitostí převáděných po skončení finančního leasingu. Finanční úřad rozšířil podmínky, za nichž může daň vyměřit, a svůj postup hájil pozdější změnou zákona. Na základě naší žaloby shledal správní soud tento výklad protizákonným a rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství zrušil. Případ řešili Lucie Změlíková a Jiří Feichtinger. Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/uspech-pred-nejvyssim-spravnim-soudem-proti-financni-sprave/ Obhájili jsme ocenění v mezinárodním žebříčku http://www.akfz.cz/aktuality/obhajili-jsme-oceneni-v-mezinarodnim-zebricku/ Naše advokátní kancelář byla v prestižním mezinárodním žebříčku Legal 500 druhý rok po sobě zařazena mezi doporučované firmy v oblasti TMT (technologie, média a telekomunikace). Hodnotitelé vyzdvihli množství IT společností, kterým partner kanceláře Petr Žídek v uplynulém roce poskytoval poradenství ve věcech smluvních a ochrany osobních údajů. Oslovení klienti ocenili vynikající znalosti našich právníků v oblasti IT a právní regulace. Vážíme si tohoto hodnocení, které potvrzuje naše stabilní postavení na trhu právních služeb poskytovaných domácí i zahraniční IT klientele. Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/obhajili-jsme-oceneni-v-mezinarodnim-zebricku/ Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů http://www.akfz.cz/aktuality/zakon-c-110-2019-sb-o-zpracovani-osobnich-udaju/ Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Dnes byl ve Sbírce listin pod č. 110/2019 uveřejněn zákon o zpracování osobních údajů, který zároveň nabyl účinnosti. Zákon navazuje na evropskou legislativu (GDPR) a ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.). Zákon doplňuje GDPR, nebo se od něho dílčím způsobem odchyluje, například pokud jde o informačních povinnost správců, hlášení narušení bezpečnosti nebo způsobilost dítěte k udělení souhlasu se zpracováním údajů. Text zákona je dostupný například pod následujícím odkazem: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38632 Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/zakon-c-110-2019-sb-o-zpracovani-osobnich-udaju/ Režim opt-out u telemarketingu? http://www.akfz.cz/aktuality/rezim-opt-out-u-telemarketingu/ Režim opt-out u telemarketingu? Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nový přehled často kladených otázek k zákonu o některých službách informační společnosti (ZIS), ve kterém uvedl, že ZIS se nevztahuje na klasické telefonické hovory, u kterých nedochází k uložení obsahu telefonátu na záznamovém zařízení, kdy tento je teprve následně uživatelem vyzvednut (přehrán).  Dosud se přitom názory na to, zda se ZIS na takové telefonické hovory vztahuje, různily, čemuž přispívaly i do jisté míry rozporuplné dosavadní závěry Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nyní se tedy zdá, že úřad definitivně zaujal stanovisko, že ZIS se nepoužije. To má zásadní dopad právě na přímý marketing prostřednictvím telefonických hovorů (telemarketing), neboť při aplikaci ZIS bylo dovozováno, že k telemarketingu je vždy nezbytný souhlas volaného (tzv. režim opt-in). Naproti tomu, pokud se ZIS nepoužije, jak uvádí Úřad pro ochranu osobních údajů, potom je v řadě případů možné provádět telemarketing bez souhlasu volaného, za předpokladu, že volaný má možnost telemarketing odmítnout (tzv. režim opt-out) Přehled často kladených otázek k ZIS je dostupný pod následujícím odkazem: https://www.uoou.cz/casto-kladene-otazky-k-zakonu-c-480-2004-sb/ds-5494/archiv=0&p1=1493 Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/rezim-opt-out-u-telemarketingu/ Mgr. David Fyrbach se zúčastnil semináře http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-se-zucastnil-seminare/ Dne 9.4.2019 se v Brně uskutečnil seminář před rozhodci – průběh a rozhodčí nálezy – a reflexe v rozhodovací praxi soudů seminář pro soudce a rozhodce, kterého se zúčastnil náš advokát a rozhodce Mgr. David Fyrbach LL.M. Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-se-zucastnil-seminare/ Prezident podepsal návrh zákona o zpracování osobních údajů http://www.akfz.cz/aktuality/prezident-podepsal-navrh-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju/ Dne 10. 4. 2019 prezident České republiky podepsal Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů. Zákon navazuje na přímo použitelné Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a současně ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.). Zákon nabyde účinnosti jakmile dojde k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů Poslanecké sněmovny ČR. Zákon zajišťuje soulad vnitrostátní právní úpravy s evropskou legislativou. V některých případech GDPR doplňuje, nebo se od něho dílčím způsobem odchyluje, například pokud jde o informačních povinnost správců, hlášení narušení bezpečnosti nebo způsobilost dítěte k udělení souhlasu se zpracováním údajů. Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/prezident-podepsal-navrh-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju/ Brněnská pobočka má novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-ma-novou-posilu-3/ Do brněnské kanceláře dnes nastoupila nová koncipientka Mgr. Dominika Moťková. Dominika je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity s praxí koncipientky přes 1,5 roku a hovoří anglicky a španělsky Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-ma-novou-posilu-3/ Brněnská pobočka má nové posily http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-ma-nove-posily/ Do brněnské kanceláře dnes nastoupili noví studenti, Gabriela Bučková a Adam Peštál. Gabriela nastupuje v září do 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky. Adam nastupuje v září do 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky. Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-ma-nove-posily/ Pražská kancelář má novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/prazska-kancelar-ma-novou-posilu/ Do pražské kanceláře dnes nastoupila nová studentka Kristýna Veselková. Kristýna nastupuje v září do 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a hovoří anglicky. Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/prazska-kancelar-ma-novou-posilu/ Advokátní koncipient/ka– Brno http://www.akfz.cz/aktuality/advokatni-koncipient-ka-brno/ Naše advokátní kancelář Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. hledá do brněnského týmu nového kolegu nebo kolegyni na pozici ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA. Jsme rychle se rozvíjející advokátní kancelář s významnou tuzemskou i zahraniční klientelou. Soustředíme se na korporátní a finanční právo, fúze a akvizice, právo IT, veřejné investice, právo nemovitostí a soudní spory. Začínající právníci u nás mají příležitost pracovat v úzké spolupráci se zkušenými advokáty na zajímavých kauzách v různých právních oblastech. Co Vám můžeme nabídnout: různorodou praxi v progresivních právních odvětvích vedení zkušených advokátů s praxí v mezinárodních právních firmách a korporacích přátelské pracovní prostředí v mladém kolektivu individuální a flexibilní přístup k potřebám zaměstnanců rozumnou pracovní dobu motivující finanční ohodnocení (až 40.000 Kč pro začínající koncipienty) nástup je možný ihned Co od Vás čekáme: zájem o právo dobrou orientaci v právním řádu a znalost jeho základních institutů a principů kreativní právní myšlení a schopnost učit se rychle novým věcem znalost anglického jazyka (němčina výhodou) počítačovou gramotnost flexibilní přístup k potřebám zaměstnavatele V případě Vašeho zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj profesní životopis na e-mailovou adresu: zezulova@akfz.cz Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/advokatni-koncipient-ka-brno/ Mgr. David Fyrbach LL.M http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m-2/ David Fyrbach se jako zvláštní host a přednášející podílel na semináři na téma Achmea a jeho důsledky organizované společností Deloitte France v Paříži. Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m-2/ Úspěšné dokončení korporátních dluhopisů http://www.akfz.cz/aktuality/uspesne-dokonceni-korporatnich-dluhopisu/ Naše kancelář, společně se společností Jelínek Investments s.r.o. úspěšně dokončila emisi korporátních dluhopisů. Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/uspesne-dokonceni-korporatnich-dluhopisu/ Ocenění pro naši advokátní kancelář http://www.akfz.cz/aktuality/oceneni-pro-nasi-advokatni-kancelar/ Naše advokátní kancelář byla v prestižním mezinárodním žebříčku Legal 500 pro rok 2018 zařazena mezi doporučované firmy v oblasti TMT (technologie, média a telekomunikace). Partner kanceláře Petr Žídek se stal doporučovaným právníkem v této oblasti. Oslovení klienti ocenili zejména odborné znalosti a pragmatický a obchodní přístup našeho týmu v oblasti práva informačních technologií. Vážíme si tohoto hodnocení, které nás řadí do společnosti předních mezinárodních i domácích právních firem. I nadále pro nás zůstává nejvyšším oceněním spokojenost klientů s naší každodenní prací. Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/oceneni-pro-nasi-advokatni-kancelar/ K jakým účelům lze používat osobní údaje zaměstnanců? http://www.akfz.cz/aktuality/k-jakym-ucelum-lze-pouzivat-osobni-udaje-zamestnancu/ V čísle 4/2017 magazínu epravo.cz byl publikován článek Jakuba Zvolánka, advokáta působícího v kanceláři, na téma zpracování osobních údajů zaměstnanců z hlediska GDPR.   Celý článek je k dispozici v tištěné podobě magazínu epravo.cz, 4/2017, str. 38 a 39. Tato verze je dostupná zde. Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/k-jakym-ucelum-lze-pouzivat-osobni-udaje-zamestnancu/ Mgr. David Fyrbach, LL.M. http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m/ We are happy to announce that David Fyrbach and Jiri Feichtinger have participated in formulation of argumentation which was yesterday accepted by Court of Justice of European Union (“CJEU”). CJEU issued the ruling that substantially affects the relationship between EU law and BITs concluded between individual Member States. In response to question referred for a preliminary ruling by the Federal German Court in case Slovak Republic v. Achmea BV, the CJEU has declared that Article 8 of the Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments between the Kingdom of the Netherlands and the Czech and Slovak Federative Republic (“BIT”) is incompatible with Articles 267 and 344 of TFEU. Article 8 of BIT says that „an investor from one of those Member States may, in the event of a dispute concerning investments in the other Member State, bring proceedings against the latter Member State before an arbitral tribunal whose jurisdiction that Member State has undertaken to accept“ (CJEU C‑284/16, rec. 60). The CJEU has concluded that a tribunal such as that referred to in Article 8 of the BIT does not form part of the courts and tribunals of the Member States within the meaning of Article 267 TFEU and is therefore not entitled to request a preliminary ruling from CJEU, however, yet it will as a tribunal interpret and apply EU law. CJEU ruled that no international agreement can interfere with the definition of powers laid down by the Treaties, whereas Article 8 of the BIT “is such as to call into question not only the principle of mutual trust between the Member States but also the preservation of the particular nature of the law established by the Treaties, ensured by the preliminary ruling procedure provided for in Article 267 TFEU, and is not therefore compatible with the principle of sincere cooperation…“ (CJEU C‑284/16, rec. 58). Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m/ Mgr. David Fyrbach, LL.M. zapsán na seznamu VIAC http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m-zapsan-na-seznamu-viac/ Partner naší kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M. byl zapsán na seznam odborníku v mezinárodním rozhodčím řízení u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC) Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m-zapsan-na-seznamu-viac/ Dle ESD mohou členské státy samy upravit podmínky pro poskytování služby Uber http://www.akfz.cz/aktuality/dle-esd-mohou-clenske-staty-samy-upravit-podminky-pro-poskytovani-sluzby-uber/   V roce 2014 podala španělská profesní organizace sdružující řidiče taxislužeb žalobu k obchodnímu soudu v Barceloně, jejímž prostřednictvím žalovala společnost Uber, neboť ta měla používat klamavé praktiky a provozovat nekalosoutěžní jednání. Společnost Uber ani neprofesionální řidiči dotyčných vozidel totiž neměli licence a povolení stanovené tamním zákonem o taxislužbách. Pro vyřešení této záležitosti považoval španělský soud považoval za nezbytné zodpovězení předběžné otázky ESD, jež měla určit, zda služby poskytované společností Uber je třeba považovat za přepravní služby, za služby informační společnosti, nebo za kombinaci obou těchto služeb. ESD dospěl ve svém rozsudku C‑434/15 ze dne 20. prosince 2017 k závěru, že zprostředkovatelská služba umožňující pomocí aplikace pro chytré telefony za úplatu zprostředkovat kontakt mezi neprofesionálními řidiči používajícími vlastní vozidlo a osobami, které se potřebují přemístit po území města, musí být považována za neoddělitelně spjatou s přepravní službou, a proto musí být považována za „službu v oblasti dopravy“ ve smyslu unijního práva. Takovou službu je proto třeba vyloučit z působnosti volného pohybu služeb obecně, jakož i z působnosti směrnice o službách na vnitřním trhu a směrnice o elektronickém obchodu.  Z toho rovněž vyplývá, že za současného stavu unijního práva přísluší členským státům upravit podmínky pro poskytování takové zprostředkovatelské služby v souladu s obecnými pravidly Smlouvy o fungování EU.  Celý text rozhodnutí SDEU je k dispozici zde:   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d545155372994a4343b36edde352d038ff.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuTe0?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=734904 Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/dle-esd-mohou-clenske-staty-samy-upravit-podminky-pro-poskytovani-sluzby-uber/ EET pro advokáty se nálezem ÚS odkládá http://www.akfz.cz/aktuality/eet-pro-advokaty-se-nalezem-us-odklada/ Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. prosince 2017 zrušil plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb, týkajících se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu sama o sobě protiústavní, ale může začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení. Třetí vlna se měla od března 2018 týkat třeba stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit také vybraní řemeslníci. Jako celek zákon u ÚS obstál a dál platí. Podle většiny soudců sleduje elektronická evidence tržeb legitimní cíl - účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 včetně disentů je dostupný zde: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US_26_16_na_web_vcetne_vsech_disentu.pdf Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/eet-pro-advokaty-se-nalezem-us-odklada/ Nastala účinnost zákona o platebním styku http://www.akfz.cz/aktuality/nastala-ucinnost-zakona-o-platebnim-styku/ Dne 13.ledna 2018 nabyl účinnosti zákon 370/2017 Sb. o platebním styku, který do českého právního řádu implementuje evropskou směrnici 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu[1]. Jedním z cílů nové úpravy je omezit existující monopol bank. Změny, které v tomto ohledu úprava přináší, se týkají především zavedení nových platebních služeb. Jde o tzv. nepřímé dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Nově obě tyto služby může zabezpečovat kromě poskytovatele platebního účtu, kterým je dnes obvykle banka, také subjekt odlišný od poskytovatele platebního účtu. Nepřímé dání platebního příkazu spočívá v zadání příkazu prostřednictvím jiného poskytovatele služby, než je subjekt, který vede platební účet. To například znamená, že pro zadání dvou plateb, z nichž každou chceme provést z jiného účtu vedeného u odlišných bank, už nebude potřeba se přihlašovat do dvou různých aplikací, ale bude možné je provést z jednoho centrálního místa, ať už spravovaného některou bankou anebo třetí institucí. Služba poskytnutí informací o platebním účtu znamená, že pokud uživatel udělí souhlas s poskytnutím informací, je poskytovatel, který vede platební účet, povinen tyto informace subjektu zabezpečujícímu novou službu předat. Zároveň jsou stanovena pravidla pro výkon správy těchto informací vždy tak, aby byla zajištěna jejich ochrana. Odkaz na zákon je zde: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-11-rijna-2017-o-platebnim-styku-21887.html [1] směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES. Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/nastala-ucinnost-zakona-o-platebnim-styku/ Evropský parlament přijal návrh nařízení o řešení zeměpisného blokování http://www.akfz.cz/aktuality/evropsky-parlament-prijal-navrh-narizeni-o-reseni-zemepisneho-blokovani/ Evropský parlament přijal v prvním čtení návrh Nařízení EP a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES. Evropská komise předložila návrh znění tohoto Nařízení v květnu roku 2016 jako součást strategie Jednotného digitálního trhu. Nařízení o řešení zeměpisného blokování si klade za cíl zabránit blokování prodejců na webových stránkách jiných členských států EU a tím i poskytnout zákazníkům možnost vybrat si, na jakých stránkách si zakoupí své zboží, aniž by byli automaticky přesměrováni na jiné stránky z důvodu jejich státní příslušnosti, místa bydliště či místa usazení. Uvedené Nařízení podléhá standardnímu legislativnímu postupu, což znamená, že Evropský parlament i Rada se budou muset shodnout na jednotném znění jeho textu. Vzhledem k výzvě Rady přijmout znění návrhu Nařízení adresované Evropskému parlamentu, se očekává, že i Rada přijme Nařízení v prvním čtení na jednom z nejbližších zasedání. Pro více informací o Nařízení odkazujeme na následující stránky: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97022/parliament-votes-to-end-barriers-to-cross-border-online-shopping http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0023+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/evropsky-parlament-prijal-navrh-narizeni-o-reseni-zemepisneho-blokovani/ Do působnosti AML směrnice spadají i zakladatelé ready-made společností http://www.akfz.cz/aktuality/do-pusobnosti-aml-smernice-spadaji-i-zakladatele-ready-made-spolecnosti/ Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 17. ledna 2018 ve věci společnosti CORPORATE COMPANIES s.r.o. proti Ministerstvu financí ČR o tom, že povinnostem uloženým tzv. AML směrnicí (o předcházení „praní špinavých peněz“ a financování terorismu) podléhá i osoba, jejíž činnost spočívá v zakládání a následném prodeji tzv. ready-made společností. Podle Soudního dvora totiž povinnosti vyplývající z AML směrnice musejí plnit fyzické nebo právnické osoby, jejíž činnost spočívá v poskytování služby klientům. Tímto poskytováním služeb klientům je i zakládání obchodních společností nebo jiných právnických osob. Přitom skutečnost, zda daná společnost nebo právnická osoba byla založena na objednávku konkrétního klienta nebo byla založena jako „prázdná schránka“ za účelem jejího budoucího prodeje (převodu obchodního podílu v ní) potenciálnímu klientovi, nehraje dle názoru Soudního dvora žádnou roli. Odkaz na rozsudek: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198502&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=846387 Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/do-pusobnosti-aml-smernice-spadaji-i-zakladatele-ready-made-spolecnosti/ Rozhodnutí ESLP ve věci sledování zaměstnanců http://www.akfz.cz/aktuality/rozhodnuti-eslp-ve-veci-sledovani-zamestnancu/ Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vynesl dne 9. ledna 2018 poměrně zajímavý rozsudek ve věci López Ribalda and others v. SPAIN, jež se týká ochrany soukromí zaměstnanců a používání kamerového systému. Zaměstnavatel provozující supermarket měl podezření, že jeho zaměstnanci v provozovně kradou, resp. napomáhají krádežím zákazníků. Z toho důvodu v provozovnách nainstaloval kamery, a to hned dvou druhů – viditelné a skryté. Účelem viditelných bylo odhalovat potenciální krádeže zákazníků, a proto byly rozprostřené různě po provozovně. O instalaci těchto kamer byli zaměstnanci informováni. Skryté kamery měly objasnit podezření o možných krádežích zaměstnanců a byly umístěny u pokladen. O instalaci těchto kamer nebyly informováni zaměstnanci ani zaměstnanecký výbor společnosti. Na základě záznamů z kamer a dalších důkazů bylo zjištěno, že někteří zaměstnanci se skutečně dopouštějí krádeží, a proto byli propuštěni. Zaměstnanci se proti propuštění bránili a celá věc dospěla až před ESLP. Zaměstnanci argumentovali tím, že zavedením skrytých kamer, o kterých nebyli předem informováni, bylo porušeno jejich právo na soukromí chráněné čl. 8 Evropské Úmluvy o lidských právech. Dále také namítali porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 6 Úmluvy, ke kterému mělo dojít připuštěním kamerových záznamů ze skrytých kamer jako hlavního důkazu v řízení na základě něhož bylo jejich propuštění potvrzeno jako oprávněné. Při posuzování zásahu do soukromého života dle čl. 8 Úmluvy ESLP přihlédl zejména k tomu, že zaměstnavatel ke skrytému sledování zaměstnanců sáhl z důvodu pouze obecného podezření, nebylo zaměřeno na konkrétní zaměstnance a taktéž nebylo časově omezené. Dále ESLP zdůraznil, že zaměstnanci nebyli o skrytých kamerách informováni, což je v rozporu se směrnicí o ochraně osobních údajů. Dle ESLP se proto jednalo o nepřiměřený zásah do soukromí zaměstnanců a došlo tedy k poručení čl. 8 Úmluvy. Co se týká práva na spravedlivý proces dle článku 6 Úmluvy, ESLP se vyjádřil tak, že ostatní důkazy byly dostatečně silné na to, aby vnitrostátní soudy dospěly ke stejnému závěru i bez použití záznamů ze skrytých kamer, a porušení tohoto článku proto neshledal. V závěru ESLP připustil, že zaměstnanci utrpěli nemajetkovou újmu, a přiznal každému ze stěžovatelů její náhradu ve výši 4 000 EUR. Celé rozhodnutí je dostupné zde. Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/rozhodnuti-eslp-ve-veci-sledovani-zamestnancu/ Soudní dvůr: spotřebitel zastupující nároky své i jiných spotřebitelů není oprávněn žalovat protistranu v místě svého bydliště http://www.akfz.cz/aktuality/soudni-dvur-spotrebitel-zastupujici-naroky-sve-i-jinych-spotrebitelu-neni-opravnen-zalovat-protistranu-v-miste-sveho-bydliste/ Dne 25. ledna 2018 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozsudek ve věci Maximilian Schrems proti Facebook Ireland Limited (C‑498/16) týkající se zvláštní příslušnosti u spotřebitelských smluv (tj. určení u soudů, kterého členského státu EU může být spotřebitel žalován nebo kde může protistranu žalovat). Spor v dané věci spočíval v tom, že Maximilian Schrems byl od roku 2008 uživatelem sociální sítě Facebook, kterou využíval pouze pro soukromé účely. Od roku 2011 pak začal na Facebooku užívat stránku, na níž mimo jiné informoval o svých přednáškách, vystoupeních v médiích a která sloužila pro veřejné výzvy k darům a k propagaci jeho knih. Pan Schrems současně založil (neziskové) sdružení, jehož cílem bylo dodržování práv na ochranu údajů. V návaznosti na to na něj tisíce lidí (spotřebitelů) z celého světa postoupilo své nároky vyplývající z údajných porušení jejich práv na ochranu údajů. V dané věci se pan Schrems následně domáhal vůči Facebooku nároků vlastních a sedmi dalších spotřebitelů, přičemž se rozhodl žalovat Facebook v souladu se zvláštní příslušnosti u spotřebitelských smluv v místě svého bydliště. Facebook proti tomu vznesl námitku chybějící příslušnosti, jelikož podle něj není možné považovat pana Schremse jednajícího jménem několika spotřebitelů za spotřebitele, a tudíž může žalovat Facebooku pouze v Irsku, kde má Facebook své sídlo.  Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku dospěl k závěru, že uživatel soukromého účtu na Facebooku neztrácí postavení „spotřebitele“, pokud vydává knihy, přednáší, provozuje internetové stránky, vybírá dary a nechává si na sebe postoupit nároky spotřebitelů za účelem jejich uplatnění u soudu. Současně však prohlásil, že spotřebitel může být chráněn jen v případě, že je sám smluvní stranou spotřebitelské smlouvy a je sám žalobcem nebo žalovaným. Jestliže tedy pana Schrems uplatňoval se svými nároky také nároky jiných spotřebitelů, nebyl oprávněn využít zvláštní příslušnosti u spotřebitelských smluv. Pan Schrems tedy neměl žalovat Facebook ve státě svého bydliště, jestliže tak nečinil pouze za sebe, ale měl Facebook žalovat v místě jeho sídla (Irsku). Odkaz na rozsudek: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198764&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=846387 Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/soudni-dvur-spotrebitel-zastupujici-naroky-sve-i-jinych-spotrebitelu-neni-opravnen-zalovat-protistranu-v-miste-sveho-bydliste/ Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon 370/2017 Sb. o platebním styku http://www.akfz.cz/aktuality/dne-13-ledna-2018-nabyl-ucinnosti-zakon-370-2017-sb-o-platebnim-styku/ Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon 370/2017 Sb. o platebním styku, který do českého právního řádu implementuje evropskou směrnici 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnici 2007/64/ES. Jedním z cílů nové úpravy je omezit existující monopol bank na poskytování platebních služeb k jimi vedeným platebním účtům. Změny, které v tomto ohledu nová právní úprava přináší, se týkají především zavedení nových platebních služeb. Jde o tzv. nepřímé dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Nově obě tyto služby může zabezpečovat kromě poskytovatele platebního účtu (dnes obvykle banka) také třetí subjekt. Služba poskytnutí informací o platebním účtu znamená, že pokud uživatel udělí souhlas s poskytnutím informací, je subjekt, který vede jeho platební účet, povinen tyto informace předat subjektu zabezpečujícímu tuto novou službu. V praxi by toto ustanovení mělo uživatelům přinést především úplný přehled o všech bankovních účtech (tj. účtech u různých bank) na jednom místě. Nepřímé dání platebního příkazu spočívá v zadání příkazu prostřednictvím jiného poskytovatele služby, než je subjekt, který vede platební účet takového klienta. Tento subjekt má však povinnost takový příkaz bezpodmínečně provést, pokud nejde o výjimky stanovené zákonem. To například znamená, že pro zadání dvou plateb, z nichž každou chceme provést z jiného účtu vedeného u odlišné banky, už nebude potřeba se přihlašovat do dvou různých aplikací, ale bude možné je provést z jednoho centrálního místa, ať už spravovaného některou bankou anebo třetí institucí. Nejen nové subjekty, ale i banky se tedy mohou aktivně podílet na rozvoji trhu těchto služeb vytvořením platformy integrující správu a/nebo informace o všech bankovních účtech klienta. Banky při tom nebudou moci těmto novým subjektům klást překážky k tvorbě uvedených platforem zamezením přístupu do jejich systémů. Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/dne-13-ledna-2018-nabyl-ucinnosti-zakon-370-2017-sb-o-platebnim-styku/ Dopad Brexitu na předávání osobních údajů do GB http://www.akfz.cz/aktuality/dopad-brexitu-na-predavani-osobnich-udaju-do-gb/ Velká Británie předpokládá, že 30. března 2019 dojde k jejímu vystoupení z Evropské unie. V této souvislosti Evropská komise ve svém oznámení ze dne 9. ledna 2018 upozorňuje na to, že počínaje dnem vystoupení se Spojené království stane klasickou třetí zemí, což bude mít významný vliv na předávání osobních údajů do této země. V případě, že Evropská unie vydá rozhodnutí, dle něhož Velká Británie zajišťuje dostatečnou ochranu osobních údajů, bude možné osobní údaje do Spojeného království předávat volně, obdobně jako je tomu nyní. Pokud však takové rozhodnutí vydáno nebude, bude možné osobní údaje předávat do Velké Británie pouze za splnění podmínek stanovených v GDPR, zejména po přijetí vhodných záruk. Mezi tyto záruky patří například závazek dodržovat závazná podniková pravidla schválená dozorovým úřadem, nebo závazek dodržovat standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů. Nebude-li možné vhodné záruky přijmout, osobní údaje bude možné do Velké Británie předávat pouze za splnění dalších podmínek, například pokud k tomu subjekt údajů udělí specifický souhlas, nebo pokud je to nezbytné k plnění smlouvy. Pokud tedy ve své praxi předáváte osobní údaje do Velké Británie, je třeba se na Brexit včas připravit a přijmout vhodná opatření k zajištění oprávněnosti takového postupu. Celý text upozornění je volně přístupný zde. Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/dopad-brexitu-na-predavani-osobnich-udaju-do-gb/ Mgr. David Fyrbach LL.M. se stal rozhodcem rozhodčího soudu http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m-se-stal-rozhodcem-rozhodciho-soudu/ Partner naší kanceláře Mgr. David Fyrbach LL.M. se stal rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m-se-stal-rozhodcem-rozhodciho-soudu/ Ústavní soud zrušil některé části zákona o evidenci tržeb. Zrušena je i tzv. třetí a čtvrtá vlna EET http://www.akfz.cz/aktuality/ustavni-soud-zrusil-nektere-casti-zakona-o-evidenci-trzeb-zrusena-je-i-tzv-treti-a-ctvrta-vlna-eet/ Dne 15. prosince 2017 Ústavní soud ČR svým nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 26/16, zrušil některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Především došlo ke zrušení tzv. třetí a čtvrté vlny EET, k nimž se měly připojit téměř všechny podnikatelské sektory a které měly být zahájeny 1. března 2018, resp. 1. června 2018. Podnikatelům, kteří měli začít evidovat tržby v těchto vlnách, povinnost evidence tržeb vůbec nevznikne. Povinnost evidovat tržby podle zákona o EET tak budou nadále mít pouze sektory spadající do první a druhé vlny EET, tzn. sektory „Ubytování“, „Stravování a pohostinství, „Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů“, „Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů“, „Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství“, „Velkoobchod (kromě motorových vozidel)" a "Maloobchod, kromě motorových vozidel". Povinnost evidovat tržby se nicméně může rozšířit i na ostatní podnikatelské sektory přijetím novely zákona o EET. Vedle zrušení tzv. třetí a čtvrté vlny došlo také s účinností od 1. března 2018 ke zrušení povinnosti evidovat tržby plynoucích z bezhotovostních převodů. Důvodem byla skutečnost, že tento druh tržeb je dobře dohledatelný, a proto zde není dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci. Ústavní soud také zrušil s účinností od 1. března 2018 povinnost poplatníků nebo osob pověřených poplatníkem evidováním jeho tržeb uvádět na účtence daňové identifikační číslo (DIČ). Důvodem je, že u fyzických osob je součástí DIČ také rodné číslo poplatníka představující osobní údaj, přičemž způsob evidování DIČ není šetrný k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů poplatníka. V neposlední řadě je třeba uvést, že Ústavní soud se důrazně postavil proti těm ustanovením zákona o EET, která zmocňují vládu k tomu, aby nařízením vymezovala tržby, jež (i) mohou být evidovány ve zjednodušeném režimu, (ii) nemusejí být vůbec evidovány nebo (iii) mohou být dočasně neevidovány. Tato zmocnění vlády obsažená v zákoně o EET proto Ústavní soud zrušil s účinností od 1. ledna 2019. V souvislosti s tím Ústavní soud zrušil s účinností od 1. ledna 2019 nedávno přijaté nařízení č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Toto nařízení trvale vylučuje z evidence tržby u těžce zrakově postižených osob a dočasně vylučuje z evidence tržby z prodeje sladkovodních ryb, mj. vánočních kaprů. Text úplného znění nálezu Ústavní soudu včetně disentních stanovisek některých ústavních soudců naleznete pod tímto odkazem: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US_26_16_na_web_vcetne_nekterych_disentu.pdf Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/ustavni-soud-zrusil-nektere-casti-zakona-o-evidenci-trzeb-zrusena-je-i-tzv-treti-a-ctvrta-vlna-eet/ Znojemská pobočka má nového koncipienta http://www.akfz.cz/aktuality/znojemska-pobocka-ma-noveho-koncipienta/ Do znojemské kanceláře dnes nastoupil nový koncipient Mgr. Ing. Ondřej Procházka. Ondra je absolventem Právnické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky. Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/znojemska-pobocka-ma-noveho-koncipienta/ Další posila pro pražskou pobočku http://www.akfz.cz/aktuality/dalsi-posila-pro-prazskou-pobocku/ Do pražské kanceláře včera nastoupila nová koncipientka, Mgr. Kateřina Večeřová. Katka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a hovoří anglicky a španělsky. Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/dalsi-posila-pro-prazskou-pobocku/ Brněnská pobočka má novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-ma-novou-posilu-2/ Do brněnské kanceláře dnes nastoupila nová studentka Katka Krobová. Katka je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky. Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-ma-novou-posilu-2/ Pražská pobočka má novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/prazska-pobocka-ma-novou-posilu-2/ Do pražské kanceláře dnes nastoupil nový koncipient Mgr. Jakub Němec. Jakub vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a kromě němčiny hovoří anglicky a rusky. Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/prazska-pobocka-ma-novou-posilu-2/ Feichtinger Žídek Fyrbach na Pragodentu http://www.akfz.cz/aktuality/feichtinger-zidek-fyrbach-na-pragodentu/ Ve dnech 12. až 14. října proběhl na pražském výstavišti 25. ročník mezinárodního dentálního veletrhu Pragodentu. Vzhledem k tomu, že aktuálně připravujeme právní modul pro stomatologický program XDENT (https://www.xdent.cz/), a že se dlouhodobě věnujeme právní podpoře stomatologů, nechyběla mezi vystavovateli ani naše advokátní kancelář. Kolega Jakub Zvolánek, advokát spolupracující s naší advokátní kanceláří, navíc na této akci přednášel na téma Právní ochrana ordinace. Ve svém příspěvku se Jakub zaměřil zejména na povinnosti lékařů ve vztahu k pacientům, formu jejich plnění, hrozící rizika a způsoby jejich zmírnění. Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/feichtinger-zidek-fyrbach-na-pragodentu/ Znojemská pobočka má novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/znojemska-pobocka-ma-novou-posilu/ Do znojemské kanceláře v pátek nastoupil nový student Jan Biravský. Honza je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří německy a anglicky. Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/znojemska-pobocka-ma-novou-posilu/ Pražská pobočka má novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/prazska-pobocka-ma-novou-posilu/ Do pražské kanceláře dnes nastoupila nová studentka Klára Kocarová. Klára je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a hovoří anglicky. Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/prazska-pobocka-ma-novou-posilu/ Brněnská pobočka má novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-ma-novou-posilu/ Do brněnské kanceláře dnes nastoupil nový koncipient, Mgr. Bc. Tomáš Kočař. Tomáš je absolventem Právnické fakulty a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, poté pracoval jeden rok jako advokátní koncipient ve Weinhold Legal. Hovoří anglicky a italsky. Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-ma-novou-posilu/ ÚS: Jednatelem i v pracovním poměru vs. NS: Takový pracovní poměr je neplatný http://www.akfz.cz/aktuality/us-jednatelem-i-v-pracovnim-pomeru-vs-ns-takovy-pracovni-pomer-je-neplatny/ Ústavní soud se v září loňského roku ostře postavil proti ustálené judikatuře Nejvyššího soudu, podle které pokud člen statutárního orgánu obchodní korporace (např. jednatel, člen představenstva) vykonává činnost statutárního orgánu, ovšem v pracovněprávního vztahu, jde vždy o nedovolený tzv. souběh funkcí a takový pracovní poměr je neplatný. Ústavní soud totiž zastává názor, že pokud si smluvní strany na základě jejich shodné vůle chtějí smlouvu o výkonu funkce podřídit režimu zákoníku práce, nemůže jim být takové jednání zakázáno a je třeba jej respektovat. Navíc vyslovil nesouhlas s takovým soudcovským dotvářením práva, neboť zákaz souběhu funkcí nebyl nikdy zákonem stanoven.  Nejvyšší soud však v nedávno zveřejněném rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 3613/2015 ze dne 19. 1. 2017 odmítl respektovat názor Ústavního soudu a dále trvá na správnosti své dosavadní judikatury, tedy že režimu zákoníku práce nelze podřídit jiné právní vztahy než takové, ve kterých jde o výkon závislé práce (tedy ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, osobně, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu, v pracovní době nebo jinak stanovené, na pracovišti nebo jiném stanoveném místě, na jeho náklady a odpovědnost), a to ani na základě shodné vůle stran. Více informací najdete pod tímto odkazem: <https://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-opetovne-k-nepripustnosti-soubehu-funkci-105900.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-16-5-2017> Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/us-jednatelem-i-v-pracovnim-pomeru-vs-ns-takovy-pracovni-pomer-je-neplatny/ Martin Šubrt přichází do Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti http://www.akfz.cz/aktuality/martin-subrt-prichazi-do-feichtinger-zidek-fyrbach-advokati/ Martin Šubrt se stává čtvrtým partnerem advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. Specializuje se na bankovnictví a finanční regulaci, korporátní právo a sporovou agendu. Byl řadu let partnerem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, před tím pracoval v ABN AMRO Bank a v The Royal Bank of Scotland Plc. Martin Šubrt se v advokacii rozhodl zaměřit na oblast bankovnictví a finančních trhů. Působil jako právník v mezinárodní bance ABN AMRO Bank N.V. a následně jako právní poradce v české i londýnské pobočce The Royal Bank of Scotland Plc. V praxi se specializoval především na úvěrování, finanční deriváty a regulaci finančního trhu. Následně 8 let jako partner v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL zastřešoval oblast financí a bankovnictví. Zabýval se také M&A a zastupováním klientů v rozhodčích řízeních.  „Martin je velmi zkušený advokát s vynikající reputací, opravdový odborník v oblastech své specializace. Pomůže nám dále rozvíjet právní poradenství na nejvyšší úrovni, které našim klientům poskytujeme. Týká se to také prohloubení naší expertízy v rámci finančního práva, v kterém se naše advokátní kancelář velmi úspěšně etablovala, ” říká David Fyrbach, partner advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. Kromě studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval Martin Šubrt magisterský program na právnické fakultě University College London v oboru International Banking and Finance. Hovoří tedy samozřejmě plynně anglicky. Příchodem Martina Šubrta se významně prohlubuje odbornost advokátní kanceláře Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. a posiluje směr, který si kancelář vytyčila. Tím je právní poradenství v obtížných vysoce odborných oblastech, které vedle bezvadné znalostí právních předpisů vyžaduje rozsáhlé zkušenosti s řešením specializovaných obchodních transakcí a sporů. Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/martin-subrt-prichazi-do-feichtinger-zidek-fyrbach-advokati/ Jeden rok do účinnosti GDPR http://www.akfz.cz/aktuality/jeden-rok-do-ucinnosti-gdpr/ 25. května 2018, tedy přesně za jeden rok, nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES, veřejnosti spíše známé pod anglickou zkratkou GDPR. Od nabytí účinnosti se bude GDPR vztahovat na v zásadě všechny osoby zpracovávající osobní údaje fyzických osob, usazené v EU. GDPR výrazným způsobem mění podmínky, za nichž lze zpracovávat osobní údaje fyzických osob, a zároveň podstatně zvyšuje sankce hrozící za porušení těchto podmínek. Je proto nejvyšší čas seznámit se s novou právní úpravou a vyhodnotit, jakým způsobem GDPR ovlivní právě Vaše podnikání. Právními aspekty GDPR se již od jeho přijetí na jaře loňského roku intenzivně zabýváme a v případě potřeby jsme Vám proto připraveni poskytnout veškerou právní podporu. Text GDPR je dostupný zde. Thu, 25 May 2017 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/jeden-rok-do-ucinnosti-gdpr/ UŽITÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU K NEOPRÁVNĚNĚ ZVEŘEJNĚNÉMU DÍLU http://www.akfz.cz/aktuality/uziti-hypertextoveho-odkazu-k-neopravnene-zverejnenemu-dilu/ Článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem posouzení, zda umístění hypertextových odkazů na internetové stránce na chráněná díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce bez souhlasu nositele autorského práva, představuje „sdělování veřejnosti“ ve smyslu tohoto ustanovení, je třeba určit, zda byly tyto odkazy poskytnuty nikoli za účelem dosažení zisku osobou, která nevěděla nebo nemohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl na této jiné internetové stránce, nebo zda naopak byly poskytnuty za účelem dosažení zisku, v kterémžto případě musí být taková znalost presumována. Výše uvedený závěr vyslovil SDEU ve svém rozhodnutí ve věci GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV (C‑160/15), kde podstatou sporu bylo zveřejnění hypertextového odkazu na stránkách společnosti GS Media, který odkazoval na webové stránky obsahující neoprávněně zveřejněné fotografie nizozemské modelky Britt Dekker, které byly pořízeny pro časopis Playboy a publikovány na těchto stránkách bez souhlasu vlastníka autorských práv. Nejprve se soudní dvůr zabýval tím, zda může být umístění hypertextového odkazu na internetových stránkách vůbec považováno za sdělování díla veřejnosti, neboť v rozsudku ze dne 13. února 2014, Svensson a další (C‑466/12, EU:C:2014:76) vyslovil závěr, že umístění hypertextového odkazu na jedné internetové stránce, na díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce, nepředstavuje „sdělování veřejnosti“, přičemž tento svůj závěr potvrdil v  usnesení ze dne 21. října 2014, BestWater International (C‑348/13, nezveřejněné, EU:C:2014:2315). V tomto předmětném rozhodnutí však SDEU připustil, že v případě, kdy odkaz směřuje na stránku, kde je umístěno neoprávněně zveřejněné dílo a subjekt, který takový hypertextový odkaz na své stránky umístil věděl, nebo musel vědět o protiprávní povaze zveřejnění tohoto díla, pak se jedná o sdělování díla veřejnosti dle článku 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES. Významnou roli ve vztahu k výše uvedenému hraje i důvod umístění takového odkazu, neboť v případě umístění odkazu na své internetové stránky za účelem zisku, se vědomost o protiprávnosti takového zveřejnění presumuje.   Rozsudek Soudního dvora ve věci C-160/15, ze dne 8. září 2016. GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV a další, dostupný z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=275536 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/uziti-hypertextoveho-odkazu-k-neopravnene-zverejnenemu-dilu/ PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST – VZNIK A POJEM ŠKODY http://www.akfz.cz/aktuality/predsmluvni-odpovednost-vznik-a-pojem-skody/ Náklady, které poškození, důvodně předpokládající uzavření darovací smlouvy, vynaložili na nemovitost potenciálního dárce na základě dohody o rekonstrukci nemovitosti, představují skutečnou škodu (zbytečně vynaložené náklady), pokud k darování nedošlo. Poškození mají právo na náhradu škody ve výši vynaložených prostředků, jestliže si druhá strana darování bez opodstatněných důvodů rozmyslela, ač věděla, že poškození s jejím souhlasem a v dobré víře v následné darování k rekonstrukci přistoupili. Tento závěr poskytl Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sp.zn. 25 Cdo 337/2015 ze dne 26. října 2016, ve kterém rozhodoval o tom, zda se předsmluvní odpovědnost uplatní i v případě nedůvodného neuzavření darovací smlouvy a investic ze strany potencionálních obdarovaných do předmětu neuzavřené darovací smlouvy. Nejvyšší soud uzavřel, že potencionální dárce ukončil jednání o uzavření darovací smlouvy bez toho, aniž by k tomu měl legitimní důvod. Dovolací soud takovéto jednání označil za porušení prevenční povinnosti, v jejímž důsledku žalobkyni vznikla škoda ve výši investic do domu, který od žalované nakonec neobdržela. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud rovněž konstatoval, že škodou mohou být v takových případech zejména náklady vynaložené v souvislosti s předsmluvním vyjednáváním či s přípravou podmínek pro uzavření smlouvy (náklady na právní zastoupení, na znalecké posudky, na správní a jiné poplatky, na zajištění si úvěru apod.) nebo i výdaje směřované k předmětu smlouvy. Není významné, komu byly takové částky zaplaceny (zda je obdržela potenciální smluvní strana či třetí osoby), z hlediska definice skutečné škody je rozhodující, zda se jejich zbytečným vynaložením snížil majetkový stav poškozeného. Takový charakter mohou mít i náklady na úpravu věci, která má být předmětem převodu a kterou předpokládaný budoucí vlastník provedl v dohodě s dosavadním vlastníkem, jako tomu bylo i v nyní projednávané věci.   Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 337/2015 ze dne 26. října 2016 dostupný z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BEFFABFB23265FA7C12580A700410826?openDocument&Highlight=0, Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/predsmluvni-odpovednost-vznik-a-pojem-skody/ PRODEJ „POUŽITÉHO“ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU NA FYZICKÉM NOSIČI http://www.akfz.cz/aktuality/prodej-pouziteho-pocitacoveho-programu-na-fyzickem-nosici/ Původní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu na fyzickém nosiči a s ní související licence k neomezenému užívání je oprávněn tuto rozmnoženinu spolu s licencí prodat dalšímu nabyvateli. Pokud však fyzický nosič původně dodané rozmnoženiny počítačového programu je poškozen, zničen nebo ztracen, nesmí původní nabyvatel dodat novému nabyvateli svou záložní rozmnoženinu programu bez svolení nositele autorských práv. SDEU ve svém rozhodnutí ve věci C-166/15 ze dne 12. 10. 2016 potvrdil své závěry vyplývající z rozsudku ve věci C‑128/11 ze dne 3. 7. 2012 (UsedSoft), že se právo na šíření (další převod) počítačových programů v rámci EU vyčerpá při prvním prodeji licence. Navíc SDEU však vyslovil závěr, že pokud dojde ke zničení, poškození či ztracení fyzického nosiče, nemůže být program prodán na záložní kopii tohoto programu. V takovém případě může být záložní kopii s počítačovým programem prodána jen se svolením nositele autorských práv.   Rozsudek SDEU ze dne 12. 10. 2016 sp.zn. C‑166/15 dostupný z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184446&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=314546 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/prodej-pouziteho-pocitacoveho-programu-na-fyzickem-nosici/ PRODEJ PADĚLKŮ A ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE REÁLNÉHO TRŽIŠTĚ ZA JEJICH PRODEJ NÁJEMCI http://www.akfz.cz/aktuality/prodej-padelku-a-odpovednost-provozovatele-realneho-trziste-za-jejich-prodej-najemci/ Článek 11 věta třetí směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“ ve smyslu tohoto ustanovení, zahrnuje osobu, která má pronajatu tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnajímá trhovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami. Článek 11 věta třetí směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že podmínky pro vydání soudního zákazu ve smyslu tohoto ustanovení vůči prostředníkovi, který poskytuje službu spočívající v pronajímání prodejních míst na tržnici, jsou totožné s podmínkami, které Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 12. července 2011, L’Oréal a další (C 324/09), a které platí v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkům na on-line tržišti. SDEU takto odpověděl na předběžné otázky Nejvyššího soudu ČR, které mířily na to, zda se závěry SDEU poskytnuté v rozsudku L’Oréal vztahují pouze na tržiště elektronické (například ebay), či je lze vztáhnout i na tržiště reálné. Z výše uvedeného je patrné, že se v tomto případě SDEU zastal majitelů práv duševního vlastnictví a dovodil, že závěry ze zmiňovaného rozsudku L’Oréal se vztahují i na tržiště reálná. Rozsudek SDEU ze dne 7. 7. 2016 sp.zn. (C-494/15) dostupný z : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181465&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=314440 Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/prodej-padelku-a-odpovednost-provozovatele-realneho-trziste-za-jejich-prodej-najemci/ ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU ZAMÍTNUTÍM INSOLVENČNÍHO NÁVRHU http://www.akfz.cz/aktuality/odpovednost-za-ujmu-zpusobenou-zamitnutim-insolvencniho-navrhu/ Zprostí-li se insolvenční navrhovatel odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou dlužnici zamítnutím insolvenčního návrhu (mimo jiné) i tehdy, byl-li insolvenční návrh zamítnut proto, že dlužnice po jeho podání splnila závazky, které osvědčovaly její úpadek (srov. ustanovení § 147 odst. 2 insolvenčního zákona), musí ke stejnému důsledku vést i stav, kdy insolvenční soud zamítne insolvenční návrh z důvodu, že dlužnice „je schopna“ tyto závazky splnit vzhledem k předpokládaným příjmům, kterých se jí má dostat v nejisté době budoucí. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5745 /2015, ze dne 5. 10. 2016. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/008374779BEACDD3C12580AC002AD482?openDocument&Highlight=0, Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/odpovednost-za-ujmu-zpusobenou-zamitnutim-insolvencniho-navrhu/ PŘEZKOUMÁNÍ ODVOLÁNÍ JEDNATELKY VE SPORU O ODSTUPNÉ DLE SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE http://www.akfz.cz/aktuality/prezkoumani-odvolani-jednatelky-ve-sporu-o-odstupne-dle-smlouvy-o-vykonu-funkce/ Skutečnost, že jednatelka nenapadla platnost rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným, kterým byla z funkce jednatelky odvolána, a její odvolání z funkce tak nelze zpochybnit, neznamená, že by soud rozhodující o nároku jednatelky na odstupné podle smlouvy o výkonu funkce nemohl přezkoumat, zda důvod, pro který byla jednatelka z funkce odvolána, byl vskutku dán. I v tomto řízení je soud oprávněn posoudit si jako předběžnou otázku, zda deklarovaný důvod odvolání z funkce (porušení povinností jednatelky) byl naplněn, či nikoli. Soud přitom neposuzuje platnost rozhodnutí jediného společníka, kterým byla jednatelka z funkce odvolána, ale vyslovuje pouze (předběžný) závěr o tom, zda porušila své povinnosti.   I na rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným je nutno – za určitých okolností – analogicky aplikovat ustanovení upravující výklad a platnost právních úkonů.   Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4499 /2015, ze dne 30. 11. 2016. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/60A3CFE1B4EC2287C12580C6004C7F12?openDocument&Highlight=0, Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/prezkoumani-odvolani-jednatelky-ve-sporu-o-odstupne-dle-smlouvy-o-vykonu-funkce/ Pražská pobočka se rozšířila o novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/prazska-pobocka-se-rozsirila-o-novou-posilu/ Do pražské kanceláře dnes nastoupil nový student Šimon Šmíd. Šimon je studentem 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a hovoří anglicky. Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/prazska-pobocka-se-rozsirila-o-novou-posilu/ Historicky první novela občanského zákoníku http://www.akfz.cz/aktuality/historicky-prvni-novela-obcanskeho-zakoniku/ Dne 28. února  2017 nabude účinnosti zákon č. 460/2016 Sb. – první novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Za nejvýznamnější změnu, kterou tato novela přináší, považujeme návrat k zákonnému předkupnímu právu spoluvlastníků nemovitosti(§ 1124). Nově tak bude platit, že pokud se převádí spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Další významnou změnou je výslovné zakotvení kontroverzně vnímaného judikaturního závěru Nejvyššího soudu, že vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Nově bude tento závěr výslovně uveden v § 441 občanského zákoníku. Dále se novela týká například omezení svéprávnosti osob a právní úpravy svěřenských fondů. Tue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/historicky-prvni-novela-obcanskeho-zakoniku/ Nový student - Brno http://www.akfz.cz/aktuality/novy-student-brno/ Do brněnské pobočky nastoupila nová studentka Kateřina Zabloudilová. Katka je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity a hovoří anglicky a francouzsky. Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/novy-student-brno/ Brněnská pobočka se rozšířila o novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-se-rozsirila-o-novou-posilu-2/ Do brněnské pobočky nastoupil nový student Jakub Pohl. Jakub je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-se-rozsirila-o-novou-posilu-2/ Nejistá budoucnost standardních smluvních doložek http://www.akfz.cz/aktuality/nejista-budoucnost-standardnich-smluvnich-dolozek/ Ve světle rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie C‑362/14 z 6. října 2015, kterým Soudní dvůr prohlásil za neplatný systém předávání osobních údajů do USA „Safe Harbour“, mnoho společností předávajících osobní údaje do USA k překonání absence tohoto systému přistoupilo k využívání tzv. standardních smluvních doložek. Na základě standardních smluvních doložek lze předávat osobní údaje mimo členské státy EU bez povolení příslušného národního úřadu pro ochranu osobních údajů. Rovněž postavení těchto doložek je ale nejisté. Irský komisař pro ochranu osobních údajů předložil Irskému Vrchnímu soudu v červenci 2016 návrh na zahájení řízení a předložení předběžné otázky k Soudnímu dvoru Evropské unie ohledně platnosti standardních smluvních doložek. Důvody pro prohlášení neplatnosti jsou podobné jako v případě systému „Safe Harbour“, zejména sledovací činnost amerických tajných služeb, která ohrožuje osobní údaje občanů EU. Projednávání před Irským nejvyšším soudem započne 7. února. V řízení bude svou pozici jako vedlejší účastník hájit i vláda USA. Vzhledem k tomu, že standardní smluvní položky poskytují ve své podstatě nejvýše stejnou úroveň ochrany, jako zneplatněný systém „Safe Harbour“, se zdá být pravděpodobnější variantou, že standardní smluvní doložky budou opravdu prohlášeny za neplatné. Předávání osobních údajů mimo EU, a to nejen do USA, by pak bylo třeba realizovat jiným způsobem, například na základě závazných podnikových pravidel (BCR) nebo s povolením příslušné národní autority, a to za splnění dalších stanovených podmínek. V případě předávání do USA by bylo možné dále využít systém „Privacy Shield“, který nahradil systém „Safe Harbour“. Všechny tyto alternativy jsou však podstatně složitější než využití standardních smluvních doložek. Do právní moci rozhodnutí Soudního dvora lze smluvní doložky samozřejmě bez obav využívat, nicméně je vhodné připravit se na možnost jejich zrušení. Další informace je možné najít pod následujícími odkazy: https://www.dataprotection.ie/docs/28-9-2016-Explanatory-memo-on-litigation-involving-Facebook-and-Maximilian-Schrems/1598.htm https://epic.org/privacy/intl/schrems/ https://iapp.org/news/a/model-clauses-in-jeopardy-with-irish-dpa-referral-to-cjeu/ Mon, 28 Nov 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/nejista-budoucnost-standardnich-smluvnich-dolozek/ Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob/ Dne 1. 12. 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“). Touto novelou bude upravena koncepce vymezení okruhu trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit. Zásadní změnu najedeme u výčtu trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit. Zatímco dnes se může právnická osoba dopustit pouze těch trestných činů, které jsou vyjmenovány v ust. § 7 TOPO, nová úprava toto ustanovení zcela mění a stanoví, že se může dopustit všech trestných činů s výjimkou těch, které jsou uvedeny v § 7 TOPO. Tím dojde k zásadnímu rozšíření trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit. Novinkou je také změna v přičitatelnosti (zjednodušeně odpovědnosti) právnické osoby za trestné činy. Do ust. § 8 TOPO byl přidán nový odstavec 5, který umožňuje, aby se právnická osoba zprostila trestní odpovědnosti, pokud vynaložila „veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 (stat. orgán, vedoucí/řídící/kontrolní osoba, popř. osoba s rozhodujícím vlivem, zaměstnanec) zabránila“. Dodnes se mohla právnická osoba vyvinit, spáchal-li trestný čin zaměstnanec, Novela tedy mění i okruh osob, z jejichž přičitatelného jednání se právnická osoba může vyvinit. Otázkou zůstává, jak s tímto novým ustanovením budou pracovat soudy a jak si termín „veškeré úsilí, které je spravedlivé požadovat“ vyloží. Účelem tohoto ustanovení je snaha o podporu právnických osob v přijímání programu Criminal compliance. Program Criminal compliance je soubor opatření, která zajišťují jednání v souladu s právními předpisy. Mezi tato opatření se řadí jednak vyhledávání rizikových oblastí, ve kterých může hrozit odpovědnost za nějaký trestný čin, dále přijímání různých vnitřních předpisů jako jsou etické kodexy, pracovní a bezpečnostní řády, a zejména opatření, která aktivně předchází odpovědnosti za trestné činy (umožnění tzv. whistleblowingu, tedy možnosti zaměstnanců „beztrestně“ upozornit na protiprávní jednání, dále například řádné proškolení zaměstnanců o trestných činech, které právnické osobě hrozí v oblasti jejího podnikání). Považujeme za vhodné upozornit, že bude nutné, aby šlo o komplexní soubory opatření, nikoli o samostatné složky (například jednoduchý kodex proti korupci), jelikož se dá předpokládat, že orgány činné v trestním řízení budou důkladně zkoumat efektivnost a funkčnost těchto programů v případě, že se bude chtít právnická osoba vyvinit. S navržením a implementací takového komplexního programu Criminal compliance  vám rádi pomůžeme.   Thu, 10 Nov 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob/ Doručování písemností ve věcech občanských a obchodních v EU http://www.akfz.cz/aktuality/dorucovani-pisemnosti-ve-vecech-obcanskych-a-obchodnich-v-eu/ V časopise Soukromé právo byl v čísle 10/2016 publikován článek Davida Fyrbacha, partnera kanceláře, a Veroniky Zhejbalové, toho času studentky Právnické fakulty MU Brno, na téma doručování písemností ve věcech občanských a obchodních v EU. Celý článek je k dispozici v tištěné podobě časopisu Soukromé právo, 10/2016, str. 18,19. Mon, 07 Nov 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/dorucovani-pisemnosti-ve-vecech-obcanskych-a-obchodnich-v-eu/ Partner naší advokátní kanceláře David Fyrbach právě úspěšně dokončil rozdělení akciové společnosti odštěpením sloučením s dvěma s.r.o. http://www.akfz.cz/aktuality/partner-nasi-advokatni-kancelare-david-fyrbach-prave-uspesne-dokoncil-rozdeleni-akciove-spolecnosti-odstepenim-sloucenim-s-dvema-s-r-o/ Partner naší advokátní kanceláře David Fyrbach právě úspěšně dokončil rozdělení akciové společnosti odštěpením sloučením s dvěma společnostmi s ručením omezeným v celkové hodnotě přibližně 200 mil Kč.   Wed, 02 Nov 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/partner-nasi-advokatni-kancelare-david-fyrbach-prave-uspesne-dokoncil-rozdeleni-akciove-spolecnosti-odstepenim-sloucenim-s-dvema-s-r-o/ Gratulujeme kolegům k úspěchu v Hongkongu! http://www.akfz.cz/aktuality/gratulujeme-kolegum-k-uspechu-v-hongkongu/ Studenti brněnských práv Veronika Zhejbalová, Matúš Kovačič a Martin Nováček si z Hongkongu přivezli nejlepší umístění z neanglicky mluvících zemí při simulované arbitráži v celosvětové soutěži ADR Mooting Competition. Veronika v naší kanceláři získávala jako studentka zkušenosti do letošního léta, Matúš u nás pracuje jako koncipient. „Příprava na mezinárodní obchodní arbitráž vyžaduje nadprůměrnou schopnost argumentace a hromadu práce. V naší kanceláři je to stejné. Proto hledáme ty nejlepší a v případě obou úspěšných kolegů se nám to podařilo. V soutěži jsme jim drželi palce a gratulujeme ke skvělému výsledku,“ blahopřeje za všechny v kanceláři Petr Žídek. Soutěžící se museli vypořádat s opravdu náročnými úkoly. Více informací zjistíte z článku na webu Masarykovy univerzity. https://www.online.muni.cz/student/8302-mladi-pravnici-sbiraji-ceny-u-simulovanych-soudu?utm_source=fb_muni&utm_medium=link&utm_campaign=facebook     Tue, 01 Nov 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/gratulujeme-kolegum-k-uspechu-v-hongkongu/ Dynamická IP adresa může být chráněným osobním údajem http://www.akfz.cz/aktuality/dynamicka-ip-adresa-muze-byt-chranenym-osobnim-udajem/ Dne 19. října 2016 vydal Soudní dvůr rozhodnutí ve věci C‑582/14, v němž posuzoval, zda dynamická IP adresa může být osobním údajem. Soud dospěl k závěru, že dynamická IP adresa sama o sobě přímo neodhaluje totožnost fyzické osoby a nepředstavuje tedy osobní údaj. Nicméně pokud určitá osoba dynamické IP adresy uchovává a má k dispozici právní prostředky, které jí umožňují nechat identifikovat konkrétní uživatele uchovaných IP adres díky dalším informacím, kterými disponuje poskytovatel internetového připojení těchto uživatelů, dle Soudního dvora takové dynamické IP adresy představují pro tuto osobu osobní údaj chráněny právní úpravou ochrany osobních údajů. Rozhodnutí je dostupné pod následujícím odkazem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1403270 Thu, 27 Oct 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/dynamicka-ip-adresa-muze-byt-chranenym-osobnim-udajem/ Partner naší kanceláře David Fyrbach se stal členem mezinárodní odborné asociace Young ICCA http://www.akfz.cz/aktuality/partner-nasi-kancelare-david-fyrbach-se-stal-clenem-mezinarodni-odborne-asociace-young-icca/ Partner naší kanceláře David Fyrbach se stal členem mezinárodní odborné asociace Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration). ICCA je světovou nevládní organizací, zabývající se podporou a vylepšováním rozhodčích řízení v mezinárodních obchodních sporech. Wed, 26 Oct 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/partner-nasi-kancelare-david-fyrbach-se-stal-clenem-mezinarodni-odborne-asociace-young-icca/ Recenze na knihu „Společnost s ručením omezeným http://www.akfz.cz/aktuality/recenze-na-knihu-spolecnost-s-rucenim-omezenym/ Jak jsme již dříve informovali, právnickou literaturu nedávno obohatila nová publikace Společnost s ručením omezeným, kterou s Václavem Filipem napsal partner naší kanceláře David Fyrbach. Nyní přidáváme odkaz na hodnocení knihy od renomovaného autora JUDr. Jana Lasáka, Ph.D., LL.M. Celá recenze zde: http://bit.ly/2dJFRco Wed, 26 Oct 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/recenze-na-knihu-spolecnost-s-rucenim-omezenym/ Nový zákon o spotřebitelském úvěru http://www.akfz.cz/aktuality/novy-zakon-o-spotrebitelskem-uveru/ Ke dni 1. 12. 2016 nabude účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který zejména zpřísňuje podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelských úvěrů. Nově bude možné vykonávat takovou činnost pouze na základě oprávnění od ČNB, které bude vydáváno na 5 let s možností prodloužení na dalších 60 měsíců. Pro udělení takového oprávnění bude muset nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru splnit několik podmínek, např. odbornou způsobilost (ta se prokazovat osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky s požadavky na znalosti uvedené v § 60 odst. 4 tohoto zákona), důvěryhodnost, zřízení dozorčí rady s pravomocemi minimálně podle zákona o obchodních korporacích a mimo jiné také počáteční základní kapitál ve výši alespoň 20 mil. Kč. Žádost o takové oprávnění se bude podávat elektronicky. Tyto podmínky musí nebankovní poskytovatelé, kteří dosud poskytovali spotřebitelský úvěr na základě živnostenského podnikání, splnit do 3 měsíců od nabytí účinnosti (s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti při poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení). Na základě živnostenského oprávnění mohou tito poskytovatelé provozovat tuto činnost do doby, než ČNB rozhodne o udělení oprávnění, nejdéle však 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, pokud podali žádost do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti. ČNB totiž musí o udělení oprávnění rozhodnout do 15 měsíců od podání žádosti. Marným uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká. Nově se bude zákon o spotřebitelském úvěru vztahovat i na hypoteční úvěry, které budou spotřebitelům poskytovány za účelem financování bydlení. Zákon definuje tři typy takových úvěrů na bydlení: úvěr zajištěný nemovitostí nebo její částí, úvěr účelově určený zejména k nabytí nemovitosti a úvěr poskytnutý stavební spořitelnou dle zákona o stavebním spoření. Zákon se dále zaměřuje na zvýšení ochrany spotřebitele například stanovením maximální možné sankce za pozdní splátky nebo poskytnutím 6 měsíční lhůty na doplacení dlužného úvěru před prodejem zastavené nemovitosti. Upravená je také možnost předčasného splacení, která se bude vztahovat i na smlouvy uzavřené podle předchozí právní úpravy. Spotřebitel tak může předčasně splatit úvěr bez dříve hrozících pokut, zaplatí pouze zákonem předvídané účelně vynaložené náklady na předčasné splacení, jejichž maximální výše je stanovena zákonem. Dále se zavádí povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů jednat čestně, transparentně a zohledňovat práva a zájmy spotřebitele. Dohled nad dodržováním povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů pak bude vykonávat ČNB a pro případ porušení tohoto zákona může za určité správní delikty udělit pokutu až ve výši 20 mil. Kč.   Fri, 21 Oct 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/novy-zakon-o-spotrebitelskem-uveru/ Nové posily v pražské kanceláři http://www.akfz.cz/aktuality/nove-posily-v-prazske-kancelari/ Do pražské pobočky nastoupila nová studentka, Eliška Benediktová. Eliška je studentkou 2. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a hovoří anglicky a německy. Po pauze se vrací student Marek Plch, student 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Marek hovoří anglicky. Mon, 17 Oct 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/nove-posily-v-prazske-kancelari/ K používání jména fyzické osoby coby obchodní firmy http://www.akfz.cz/aktuality/k-pouzivani-jmena-fyzicke-osoby-coby-obchodni-firmy/ Usnesení Vrchního soudu v Praze z 1.2.2016, sp. zn. 7 Cmo 203/2015 Prvoinstanční soud zamítl návrh na zápis společnosti s ručením omezeným, kdy jako obchodní firma bylo navrhováno jméno a příjmení fyzické osoby. Proti tomuto podal navrhovatel odvolání, ve kterém mimo jiné argumentoval tím, že obdobné firmy byly ve stejném období soudy zapisovány. Odvolací soud dal za pravdu soudu prvního stupně, když potvrdil, že pokud není dána věcná či logická souvislost s podnikatelem, tak jméno fyzické osoby nelze užít v obchodní firmě podnikatele. V současné chvíli se dá očekávat dovolání proti takovému rozhodnutí, jelikož se odvolací soud vůbec nevypořádal právě s argumentací rozdílné soudní praxe při zapisování takových firem. Odkaz na celý článek zde: http://bit.ly/2dVPR3y Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/k-pouzivani-jmena-fyzicke-osoby-coby-obchodni-firmy/ Používání (zneužívání) veřejné Wifi sítě http://www.akfz.cz/aktuality/pouzivani-zneuzivani-verejne-wifi-site/ Směrnice 2000/31/ES v. rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 15.9.2016 ve věci Tobias Fadden v. Sonny Music Enternainment Germany GmbH, C-484/14 K Zemskému soudu v Mnichově se dostal spor poskytovatele veřejné WiFi sítě, kdy přes nezabezpečenou veřejnou WiFi síť žalovaného byl sdílen autorský obsah žalobce na Internet. Tuto veřejnou síť žalovaný poskytoval za účelem podnikání, tedy ji nabízel k dispozici svým zákazníkům ovšem jako doplňkovou službu (např. jako WiFi v obchodních centrech či v autoservisu). Zemský soud položil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se výkladu čl. 12 odst. 1 směrnice 2000/31/ES, který stanoví parametry „prostého přenosu“. Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí podal výklad, že poskytovatel veřejné WiFi sítě nenese odpovědnost za její zneužití třetí osobou. Takový poskytovatel není odpovědný za porušení autorských práv někým, kdo toto bezdrátové připojení použil. Osoba, jejíž autorská práva byla skrze veřejnou bezdrátovou síť poškozena, se nemůže domáhat náhrady škody tímto způsobené u toho, kdo tuto veřejnou WiFi síť poskytuje. Poskytovateli však může být uloženo, aby poskytovaný přístup na Internet zabezpečil např. heslem či registrací uživatelů, aby tak zabránil jeho zneužití. Takové opatření však nemusí být přiměřené k významu poskytovaného připojení coby doplňkové služby svým zákazníkům mimo hlavní činnost poskytovatele. Odkaz na celý článek zde: http://bit.ly/2dNPcln Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/pouzivani-zneuzivani-verejne-wifi-site/ Souběh funkcí přece jen možný? http://www.akfz.cz/aktuality/soubeh-funkci-prece-jen-mozny/ ÚS zpochybnil nepřípustnost souběhu pracovní smlouvy a výkonu funkce statutárního orgánu. Ústavní soud se před několika dny v nálezu sp. zn. I. ÚS 190/15 vyjádřil k tzv. „souběhu funkcí“, tedy k situaci, kdy má člen statutárního orgánu obchodní společnosti uzavřenou s touto obchodní společností souběžný pracovní poměr na vedoucí manažerskou funkci. Dle dosavadní judikatury Nejvyššího soudu České republiky byly uzavřené pracovní smlouvy v případě shody sjednané činností s výkonem funkce statutárního orgánu neplatné v celém rozsahu. Výjimku tvořily ty pracovní smlouvy, které byly uzavřeny pouze na konkrétně vymezenou pracovní pozici (např. obchodní nebo ekonomický ředitel), a to za předpokladu, že byl takto zaměstnaný člen statutárního orgánu zároveň podřízen jinému zaměstnanci. Závěry Nejvyššího soudu však nyní zpochybnil Ústavní soud, a to dvěma základními argumenty: při posuzování smlouvy má být upřednostněn vždy ten výklad, který nezakládá její neplatnost; zákoník práce ani jiný zákon nezakazuje, aby byly zákoníku práce podle vůle smluvních stran podřízeny i jiné vztahy soukromého práva, tj. nezakazuje, aby si strany zákoník práce zvolily jako rozhodný právní předpis i pro jiné než pracovněprávní vztahy, např. pro výkon funkce statutárního orgánu. Ústavní soud však nedovodil absolutní přípustnost souběhu funkcí, nýbrž: prohlásil dosavadní argumentaci obecných soudů včetně Nejvyššího soudu za zcela nedostatečnou, uvedl, že má-li být zachován závěr o nepřípustnosti souběhu funkcí, musí obecné soudy takový závěr řádně a podrobně odůvodnit, neboť takový zákaz není stanoven právními předpisy, nýbrž byl doposud obecnými soudy dotvářen, aniž by soudy uvedly relevantní, přesvědčivé a dostatečně podrobné argumenty.   Thu, 29 Sep 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/soubeh-funkci-prece-jen-mozny/ S.r.o. podle Davida Fyrbacha prakticky a názorně http://www.akfz.cz/aktuality/s-r-o-podle-davida-fyrbacha-prakticky-a-nazorne/ Právnickou literaturu obohatila nová publikace Společnost s ručením omezeným, kterou s Václavem Filipem napsal David Fyrbach. Ten nyní působí v advokátní kanceláři Feichtinger Žídek Fyrbach, která se specializuje na korporátní právo. Publikace poslouží jako praktický rádce pro všechny právní otázky, které jsou se společností s ručením omezeným spojené. Už rozsah 616 stran dává tušit, že právní problematika je v oblasti „eseróček“ velmi obsáhlá. David Fyrbach pracoval dva roky na tom, aby ji v knize spolu s Václavem Filipem důkladně popsal. Nyní vychází v edici Právo prakticky u vydavatele Wolters Kluwer  „Na trhu podobný typ publikace fakticky chybí. Na jednu stranu je praktická a obsahuje návody a vzory, na druhou stranu jde kolikrát dále než komentář a snaží se řešit problémy, na které naši klienti často v praxi narážejí,“ říká David Fyrbach. Kniha provádí celým procesem založení, fungování i zánikem společnosti s ručením omezeným. Nabízí praktické tabulky a vzorová znění dokumentu. Věnuje se postavení a činnosti společníků, jednatelů, valné hromady, dozorčí rady a dalších orgánů. Detailně řeší také skládání účtů podle novely zákona o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 a popisuje změny výše vlastního kapitálu společnosti. David Fyrbach zdůrazňuje význam nastavení podmínek při založení společnosti. „Uzavření společenské smlouvy je zásadní a důležitý krok, nejde o žádnou formalitu. Co se zdá při založení a investici do základního kapitálu ve výši pár desítek tisíc jako nepodstatné, je v situaci, kdy má společnost po letech milionovou hodnotu a společníci mají jiné představy o budoucnosti, zcela zásadní,“ upozorňuje Fyrbach. Publikace je tedy určená nejen právníkům, ale všem, kteří podnikají ve společnosti s ručením omezeným nebo se k tomu teprve chystají. Koupit ji lze zde.  Wed, 17 Aug 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/s-r-o-podle-davida-fyrbacha-prakticky-a-nazorne/ Novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakonneho-opatreni-senatu-c-340-2013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci/ Od 1. listopadu 2016 nabude účinnosti novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle které je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti. Za zaplacení daně pak prodávající neručí. V případě směny nemovitých věcí se při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitost již nepřihlíží k ceně pozbývané nemovitosti, ale pouze k případnému doplatku či dalšímu poskytnutému plnění. Tyto změny se vztahují na nabytí vlastnického práva od 1. listopadu 2016. Pokud jde o nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí, je rozhodným den účinků vkladu do katastru nemovitostí, a pokud jde o nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí, den účinnosti smlouvy. Wed, 10 Aug 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakonneho-opatreni-senatu-c-340-2013-sb-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci/ Brněnská pobočka se rozšířila o novou posilu http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-se-rozsirila-o-novou-posilu/ Do brněnské pobočky dnes nastoupila nová studentka Lucie Morkusová. Lucie je studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a má za sebou několik pracovních zahraničních pobytů v USA a Německu. Thu, 21 Jul 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-se-rozsirila-o-novou-posilu/ Partner naší kanceláře Petr Žídek se vyjádřil k CZEXITU http://www.akfz.cz/aktuality/partner-nasi-kancelare-petr-zidek-se-vyjadril-k-czexitu/ Partner naší advokátní kanceláře Petr Žídek se vyjádřil pro časopis FAKTOR S dne 23. června k myšlence vystoupení České republiky z EU, tzv. czexitu. Celý text je k dispozici v tištěné podobě časopisu FAKTOR S, 23. 6. 2016, str. 6. Mon, 27 Jun 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/partner-nasi-kancelare-petr-zidek-se-vyjadril-k-czexitu/ Nový koncipient v brněnské pobočce - Mgr. Bc. Matěj Říčánek http://www.akfz.cz/aktuality/novy-koncipient-v-brnenske-pobocce-mgr-bc-matej-ricanek/ Do brněnské pobočky naší advokátní kanceláře byl přijat  na pozici advokátního koncipienta  Matěj Říčánek. Matěj je absolventem  Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a má za sebou studijní zahraniční pobyty v USA a Velké Británii. V roce 2013 zakončil titulem Bc. studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v oboru finance a účetnictví. Wed, 15 Jun 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/novy-koncipient-v-brnenske-pobocce-mgr-bc-matej-ricanek/ Partner naší advokátní kanceláře Petr Žídek se vyjádřil pro časopis TÝDEN http://www.akfz.cz/aktuality/partner-nasi-advokatni-kancelare-petr-zidek-se-vyjadril-pro-casopis-tyden/ Partner naší advokátní kanceláře Petr Žídek se vyjádřil pro časopis TÝDEN dne 13. června pro rubriku Byznys k novému zákonu o spotřebitelském úvěru. Výtah z článku je dostupný k nahlédnutí pod následujícím odkazem: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/velka-uverova-revoluce-zmizi-vetsina-firem-i-obri-sankce_386878.html . Celý text v tištěné podobě časopisu TÝDEN, 13. 6. 2016, str. 44, sekce Ekonomika. Tue, 14 Jun 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/partner-nasi-advokatni-kancelare-petr-zidek-se-vyjadril-pro-casopis-tyden/ Nová evropská právní úprava ochrany osobních údajů http://www.akfz.cz/aktuality/nova-evropska-pravni-uprava-ochrany-osobnich-udaju/ Dne 4. 5. 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jedná se o významný předpis z balíčku týkajícího se ochrany údajů, který je v rámci legislativního procesu projednáván už od roku 2012. Nařízení nahrazuje pravidla stanovená v roce 1995 směrnicí 95/46/ES o ochraně údajů, která se zejména v důsledku rapidního vývoje informačních technologií stala nevyhovujícími. Nařízení obecně posiluje práva fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Mezi tato práva patří například právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí souvisejících informací nebo právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut). Nařízení dále stanoví přísnější podmínky zpracování osobních údajů, jako například povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů mimo jiné v případě, kdy hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů. Zároveň jsou stanoveny poměrně přísné sankce pro případ porušení pravidel na ochranu osobních údajů ze strany správce nebo zpracovatele údajů. V některých případech může být uložena pokuta až do výše 20 milionů EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu podniku. Nově je výslovně uvedeno, že za osobní údaje mohou být považovány i tzv. síťové identifikátory jako například adresy internetového protokolu či identifikátory cookies, tedy data, která v internetovém obchodu slouží zejména k zacílení reklamy. Nařízení vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, účinné však bude až od 25. 5. 2018. Vzhledem k tomu, že nová právní úprava byla přijata formou nařízení, bude přímo použitelná ode dne účinnosti nařízení. Není tedy nezbytné převzetí stanovených pravidel do vnitrostátních právních řádů, jak tomu bylo v případě předchozí úpravy ochrany osobních údajů na evropské úrovni, která byla přijata ve formě směrnice. Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů je dostupný zde. Fri, 27 May 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/nova-evropska-pravni-uprava-ochrany-osobnich-udaju/ Posila v pražské pobočce - Mgr. Zbyněk Pochmon http://www.akfz.cz/aktuality/posila-v-prazske-pobocce-mgr-zbynek-pochmon/ Do pražské pobočky nastoupil nový koncipient, Mgr. Zbyněk Pochmon. Zbyněk před více než rokem ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a po roční zkušenosti na pozici firemního právníka ve stavební společnosti nastupuje k nám. Zbyněk má zkušenosti především se stavebním právem a veřejnými zakázkami, ale bude se věnovat generální praxi. Kromě angličtiny hovoří částečně německy. Wed, 11 May 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/posila-v-prazske-pobocce-mgr-zbynek-pochmon/ Parlament schválil nový zákon o zadávání veřejných zakázek http://www.akfz.cz/aktuality/parlament-schvalil-novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek/ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 19. 4. 2016 přijala zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu České republiky. Zákon o zadávání veřejných zakázek je zcela novým zákonem v této oblasti, který okamžikem svojí účinnosti zruší dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zákon o zadávání veřejných zakázek přináší některé významné změny zadávacího řízení. Zadavatelé budou mít nově možnost vyloučit nespolehlivé uchazeče pro nezpůsobilost, a to například tehdy, když se uchazeč dopustil pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu. Zadavatelé budou mít rovněž více kritérií k hodnocení kvality nabídek, například kritéria kvality a nákladů životního cyklu. Významnou změnou je zvýšení limitu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, jejichž rozsah nově nesmí ve svém součtu přesáhnout 50 % ceny původní veřejné zakázky. Celkově by dále mělo dojít ke zjednodušení administrativního postupu zadávání podlimitních zakázek. Zabránit zneužívání podnětů k zahájení správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by pak měl nově zavedený poplatek za zahájení řízení ve výši 10 000 Kč. Pokud jde o finanční limity pro veřejné zakázky, ty zůstávají u zakázky malého rozsahu stejné jako doposud. Finanční limit nadlimitních veřejných zakázek bude stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné směrnice Evropské unie přijaté v roce 2014, které Česká republika do nového zákona transponovala. Prezident České republiky má nyní právo vrátit přijatý zákon s odůvodněním do 15 dnů ode dne, kdy mu bude postoupen, v opačném případě bude zákon podepsán a vyhlášen. Zákon nabyde účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení. Účinnost zákona lze tak očekávat nejdříve v říjnu 2016 v závislosti na rychlosti jeho vyhlášení. Všem obchodním partnerům v mezidobí doporučujeme důkladně se na příchod nového zákona připravit. Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/parlament-schvalil-novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek/ Nový student Martin Šufajzl http://www.akfz.cz/aktuality/novy-student-martin-sufajzl/ Do znojemské pobočky naší kanceláře nastoupil nový student Martin Šufajzl. Martin je studentem čtvrtého ročníku Univerzity Palackého v Olomouci. Fri, 15 Apr 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/novy-student-martin-sufajzl/ Posila v pražské pobočce http://www.akfz.cz/aktuality/posila-v-prazske-pobocce/ Do pražské pobočky naší kanceláře nastoupil nový student Matúš Kovačič. Matúš je studentem posledního ročníku Právnické fakulty v Brně. Má za sebou několik pracovních zahraničních pobytů a studijní pobyt na Helsinské univerzitě ve Finsku. Fri, 08 Apr 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/posila-v-prazske-pobocce/ Evropská komise dokončila průvodce obecným nařízením o blokových výjimkách http://www.akfz.cz/aktuality/evropska-komise-dokoncila-pruvodce-obecnym-narizenim-o-blokovych-vyjimkach/ Evropská komise dokončila průvodce nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách, GBER). První část průvodce, obsahující výklad k článkům 1 až 35 nařízení, byla zveřejněna již v minulém roce. Nyní byl průvodce doplněn o výklad k čl. 36 až 58 nařízení. Komise však výslovně upozorňuje, že se jedná o pracovní dokument, který není závazný. Průvodce tedy může sloužit spíše jako určité interpretační vodítko. Průvodce je dostupný pouze v anglickém jazyce, a to pod následujícím odkazem http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf   Wed, 30 Mar 2016 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/evropska-komise-dokoncila-pruvodce-obecnym-narizenim-o-blokovych-vyjimkach/ Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výkonů z trestné činnosti a financování terorismu http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-c-253-2008-sb-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vykonu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu/ V průběhu července 2016 by se měla dle odhadů Ministerstva financí stát účinnou připravovaná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kterou bude transponována směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Tato směrnice nově ukládá členským státům povinnost vytvořit centrální registry s informacemi o skutečných vlastnících podnikatelských subjektů a dalších právnických osob. Dále také stanoví pravidla k politicky exponovaným osobám, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, která budou přetrvávat i určitou dobu po skončení výkonu funkce. V rámci této novely by mělo také dojít k transformaci Finančního analytického úřadu, který nově nebude spadat pod Ministerstvo financí, nýbrž bude tvořit samostatný úřad. Aktuální stav připravovaného zákona lze sledovat zde. Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-c-253-2008-sb-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vykonu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu/ Místo plnění závazku dle nařízení Brusel I http://www.akfz.cz/aktuality/misto-plneni-zavazku-dle-narizeni-brusel-i/ Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 30. září 2015, sp. zn. 29 Cdo 2842/2013, nastínil postup, jak postupovat při určení mezinárodní příslušnosti pro nároky ze smlouvy o převodu obchodního podílu. Protože měl žalovaný sídlo v Rakousku, zabýval se soud především zvláštní příslušností stanovené v čl. 5 až 7 nařízení Brusel I. Jelikož nelze obchodní podíl považovat za „zboží“ ve smyslu daného ustanovení, dovodil soud, že se zvláštní příslušnost určí podle místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn. Toto místo určil soud na základě českého práva, neboť to bylo rozhodným právem podle kolizních norem soudu, jemuž byla věc předložena k řešení. Konkrétně vyšel soud z ustanovení § 337 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, podle kterého má dlužník povinnost zaplatit peněžitý závazek v místě bydliště věřitele. Na základě zvláštní příslušnosti byly proto české soudy oprávněné tento spor řešit. Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/misto-plneni-zavazku-dle-narizeni-brusel-i/ Nové nařízení o elektronické identifikaci http://www.akfz.cz/aktuality/nove-narizeni-o-elektronicke-identifikaci/ Nová pravidla týkající se platnosti právních jednání učiněných v písemné formě prostřednictvím elektronických prostředků (tedy zejména e-maily) zavede nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, a to s účinností od 1. 7. 2016. Dle dosavadní judikatury nebylo možné považovat e-mailovou komunikaci za naplňující požadavek písemné formy (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3693/2012 ze dne 4. 9. 2013 nebo usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2250/14 ze dne 3. 2. 2015. Naopak v rozsudku Nejvyššího soudu 23 Cdo 1308/2011 ze dne 17. 12. 2013 soud splňoval e-mail požadavek písemné formu ve smyslu Vídeňské úmluvy). Výhodou nového nařízení je, že zavádí tzv. „prostý“ elektronický podpis. Tím se rozumí data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání. Uvedením jména na konci e-mailu by pak mělo naplňovat definici „prostého“ elektronického podpisu a bude tak platným právním jednáním splňujícím písemnou formu. Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/nove-narizeni-o-elektronicke-identifikaci/ Jednostranné objektivní zvyšování cen za služby pro spotřebitele http://www.akfz.cz/aktuality/jednostranne-objektivni-zvysovani-cen-za-sluzby-pro-spotrebitele/ Soudní dvůr Evropské unie se v rozhodnutí ze dne 26. listopadu 2015 ve věci ve Věc C-326/14, Verein für Konsumenteninformation v. A1 Telekom Austria AG zabýval otázkou, zda lze jednostranné objektivní zvýšení ceny služby pro spotřebitele považovat za změnu smlouvy, která spotřebitele opravňuje v odstoupení od smlouvy. V daném případě se konečná cena pro uživatele telekomunikačních služeb rakouského poskytovatele odvíjela od indexu spotřebitelských cen vydávaných statistickým úřadem. Soudní dvůr vyšel ze skutečnosti, že úprava cenových sazeb byla založena na srozumitelné, přesné a veřejné metodě indexace, která nemůže spotřebitele stavět do nové smluvní situace, jež by byla odlišná od situace, ve které se nacházeli při uzavírání smlouvy. Taková změna konečné ceny proto nepředstavuje změnu smluvních podmínek a účastníkům tak nepřiznává nárok na odstoupení od smlouvy bez postihu. Mon, 21 Mar 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/jednostranne-objektivni-zvysovani-cen-za-sluzby-pro-spotrebitele/ Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-c-634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/ Od 28. 12. 2015 je účinná novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013, o  alternativním řešení spotřebitelských sporů a která souvisí s Nařízením č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů (ADR-ODR). Tato novela zavádí právo spotřebitele na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, a to dle jednotlivých oblastí před Českým telekomunikačním úřadem, Energetickým regulačním úřadem, Finančním arbitrem nebo před Českou obchodní inspekcí, která má zbytkovou působnost. Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o skutečnosti, který orgán je věcně příslušný pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení sporů je založeno na principu dobrovolného přístupu spotřebitele a povinné účasti podnikatele. Podnikatel však není povinen čekat, zda spotřebitel této možnosti fakticky využije. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo podnikatele domáhat se ochrany svých práv soudní cestou. Mimosoudní řešení sporu končí uzavřením dohody stran nebo uplynutím lhůty 90 dnů ode dne zahájení mimosoudního řešení sporu. Sun, 20 Mar 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/novela-zakona-c-634-1992-sb-o-ochrane-spotrebitele/ Povinnost vytvoření zprávy o vztazích http://www.akfz.cz/aktuality/povinnost-vytvoreni-zpravy-o-vztazich/ Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím pozornost blížící se lhůtě, do které je nezbytné vytvořit zprávu o vztazích dle § 82 až 88 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“). Tuto zprávu je nutné vyhotovit nejpozději do 3 měsíců od dne skončení účetního období. Společnosti, které mají účetní období kalendářní rok, mají tedy povinnost vyhotovit zprávu o vztazích nejpozději do konce března 2016. Newsletter naší advokátní kanceláře ohledně povinnosti obchodních korporací sestavit zprávu o vztazích do konce března 2016, jejím obsahu a některých potenciálních důsledcích nesplnění uvedené povinnosti naleznete níže v odkazu. ZPRÁVA O VZTAZÍCH PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Pokud budete mít jakékoli otázky k uvedené problematice, neváhejte se prosím obrátit na partnera naší advokátní kanceláře Mgr. Davida Fyrbacha, LL.M. na e-mailové adrese david.fyrbach@akfz.cz . Fri, 26 Feb 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/povinnost-vytvoreni-zpravy-o-vztazich/ Smlouvy se státem budou od léta veřejné http://www.akfz.cz/aktuality/smlouvy-se-statem-budou-od-leta-verejne/ Vzniku registru smluv už nestojí nic v cestě. Smlouvy v něm bude muset zveřejňovat stát, kraje, města, obce a řada dalších veřejnoprávních institucí. Od poloviny roku 2017 bude zápis do registru smluv dokonce podmínkou jejich účinnosti. 14. prosince byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Na jeho základě musí od 1. 7. 2016 řada subjektů z veřejné sféry uveřejňovat v registru soukromoprávní a dotační smlouvy, stejně jako smlouvy o návratné finanční výpomoci. Povinnost se týká například státu, územních samosprávných celků (krajů, měst a obcí), veřejných vysokých škol, zdravotních pojišťoven a státních či samosprávných příspěvkových organizací a obchodních korporací. Výjimku budou mít například smlouvy s hodnotou plnění do padesáti tisíc korun bez DPH. Zveřejňovány naopak budou muset být i dodatky smluv uzavřených před 1. 7. 2016, a to dokonce spolu s původními smlouvami. Na zaslání smlouvy do registru bude maximálně 30 dní od jejího uzavření. Povinně bude třeba v metadatech vyplnit také identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cenu a datum uzavření. Přístup do registru bude on-line a bezplatný. Od 1. 7. 2017 zákon ještě přitvrdí. Zápis do registru se stane podmínkou účinnosti zveřejňovaných smluv. Pokud se taková smlouva v registru neobjeví do tří měsíců od jejího podpisu, bude automaticky zrušena. Znění zákona o registru smluv naleznete zde. Naše kancelář je Vám samozřejmě připravena poskytnout konzultace a další právní servis. Tue, 05 Jan 2016 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/smlouvy-se-statem-budou-od-leta-verejne/ Nejvyšší správní soud posvětil přezkoumatelnost rozhodnutí o neposkytnutí dotace http://www.akfz.cz/aktuality/nejvyssi-spravni-soud-posvetil-prezkoumatelnost-rozhodnuti-o-neposkytnuti-dotace/ Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vydal dne 30. září 2015 rozsudek, ve kterém se zabýval mimo jiné aplikací § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel. Podle tohoto ustanovení se na rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Podle rozšířeného senátu z doslovného výkladu uvedeného ustanovení vyplývá, že výluka ze soudního přezkumu se vztahuje pouze na taková rozhodnutí, kterými poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vyhověl. Naproti tomu na taková rozhodnutí, kterými poskytovatel žádosti nevyhověl, se obecné předpisy o správním řízení vztahují a není vyloučeno jejich soudní přezkoumání. Nejvyšší správní soud se dále zabýval rozsahem soudního přezkumu rozhodnutí o neposkytnutí dotace, přičemž odlišil tzv. nárokové dotace, u kterých při splnění zákonem stanovených podmínek žadatel poskytnutí dotace právem očekává, a tzv. nenárokové dotace, na jejichž poskytnutí nemá žadatel právní nárok. Pokud jde o nárokové dotace, je rozhodnutí o jejich neposkytnutí přezkoumatelné v plném rozsahu. Naproti tomu u nenárokových dotací je soudní přezkum omezen na posouzení řádného procesu, který garantuje rovnou ochranu práv a rovné zacházení se všemi žadateli za obecným způsobem stanovených podmínek, tzn. posouzení, zda nebyly překročeny limity správního uvážení. Zejména je nezbytné dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Citovaný rozsudek se konkrétně týkal příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. Naše advokátní kancelář jako zástupce provozovatele chráněné dílny dlouhodobě usiluje o to, aby rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí tohoto příspěvku byla přezkoumávána správními soudy. Celý rozsudek je k dispozici zde. Mon, 09 Nov 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/nejvyssi-spravni-soud-posvetil-prezkoumatelnost-rozhodnuti-o-neposkytnuti-dotace/ Nová pravidla střetu zájmů v obchodních korporacích http://www.akfz.cz/aktuality/nova-pravidla-stretu-zajmu-v-obchodnich-korporacich/ V čísle 9 a 10 měsíčníku Rekodifikace & praxe vyšel článek s názvem Nová pravidla střetu zájmů v obchodních korporacích, jehož spoluautorem je společník naší kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M. Fri, 30 Oct 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/nova-pravidla-stretu-zajmu-v-obchodnich-korporacich/ Finanční ombudsman ve Velké Británii dal za pravdu investorům do měnového páru EURCHF http://www.akfz.cz/aktuality/financni-ombudsman-ve-velke-britanii-dal-za-pravdu-investorum-do-menoveho-paru-eurchf/ Finanční ombudsman ve Velké Británii vydal nedávno předběžné stanovisko ve věci stížnosti klientů společnosti CMC Markets na její postup dne 15. ledna 2015, kdy došlo k odstranění limitu pro kurz franku vůči euru Švýcarskou národní bankou. Společnost CMC Markets shodně jako např. dánská Saxo Bank nejprve zobchodovala transakce klientů za kurz blízký 1,2 CHF za 1 EUR. Následně, o den později, kurzy zpětně přecenila, čímž své klienty zásadně poškodila. Finanční ombudsman napadl tvrzení společnosti CMC Markets, že důvodem přecenění bylo nesprávné zobrazení tržních cen obchodní platformou s ohledem na absenci likvidity v důsledku náhlého růstu franku a konstatoval, že společnost CMC Markets toto své tvrzení nepodložila žádnými důkazy. Naopak poukázal na skutečnost, že v kritický okamžik proběhlo velké množství obchodů a obchodní platformy brokerů zobrazovaly minimálně v prvních několika minutách skutečné tržní ceny. Především pro klienty, kteří uzavřeli obchody v prvních minutách po odstranění limitu, má toto rozhodnutí zásadní význam. Finanční ombudsman dospěl k závěru, že zpětné přecenění společností by mělo být zrušeno, veškeré úroky vráceny a klientům by mělo být za postup společnosti nabídnuto odškodnění. Z prvých informací se zdá, že společnost CMC Markets toto rozhodnutí akceptuje. Bližší informace naleznete na: http://news.forexlive.com/!/cmc-markets-told-to-refund-thousands-on-snb-trades-20151021 http://www.financemagnates.com/forex/brokers/ig-to-re-price-swiss-franc-trades-after-financial-ombudsman-decision/ Fri, 30 Oct 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/financni-ombudsman-ve-velke-britanii-dal-za-pravdu-investorum-do-menoveho-paru-eurchf/ Advokátní koncipient - Ondřej Staněk http://www.akfz.cz/aktuality/advokatni-koncipient-ondrej-stanek/ Do pražské pobočky naší advokátní kanceláře byl přijat  na pozici advokátního koncipienta  Ondřej Staněk. Ondřej je absolventem  Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má za sebou roční stáž na Univerzitě v Kodani. V naší kanceláři není žádným nováčkem, ale navazuje na svoji právní praxi, kterou u nás vykonával od března letošního roku. Fri, 30 Oct 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/advokatni-koncipient-ondrej-stanek/ Soudní dvůr zařídil zlom v předávání osobních údajů do USA http://www.akfz.cz/aktuality/soudni-dvur-zaridil-zlom-v-predavani-osobnich-udaju-do-usa/ Soudní dvůr Evropské unie vynesl dne 6. 10. 2015 přelomový rozsudek týkající se předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojených států. Jedná se o rozsudek ve věci C-362/14 Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner. V tomto rozsudku označil Soudní dvůr za neplatné rozhodnutí Evropské komise 2000/520 ze dne 26. července 2000 týkající se tzv. programu „Safe Harbor“, podle kterého Spojené státy zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných do USA z Evropy, a jsou tedy splněny podmínky pro předávání osobních údajů do Spojených států společnostem, které osvědčily přijetí zásad Safe Harbor. Na základě tohoto rozhodnutí více než 3 000 společností, včetně takových společností jako Facebook, Google, Microsoft, Apple či Yahoo, předávalo osobní údaje z Evropské unie na servery umístěné ve Spojených státech. Soudní dvůr konstatoval, že předmětné rozhodnutí umožňovalo veřejným orgánům Spojených států globální přístup k osobním údajům všech osob, jejichž údaje byly předány z Evropské unie do Spojených států, bez jakéhokoliv rozlišení, omezení nebo výjimky (například v rámci tzv. programu rozsáhlého shromažďování informací „PRISM“), přičemž taková právní úprava, musí být považována za zasahující do podstaty základního práva na respektování soukromého života. Soudní dvůr dále vytkl, že rozhodnutí neoprávněně omezuje pravomoc vnitrostátních orgánů zajistit dodržování podmínek pro předávání osobních údajů do třetích zemí. Ze všech těchto důvodů prohlásil Soudní dvůr rozhodnutí Evropské komise za neplatné. Rozsudek Soudního dvora bude mít zásadní dopad na společnosti předávající osobní údaje do Spojených států, neboť při absenci programu Safe Harbor bude před předáním osobních údajů nezbytné požádat Úřad pro ochranu osobních údajů o povolení. Rozsudek je dostupný zde. Mon, 12 Oct 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/soudni-dvur-zaridil-zlom-v-predavani-osobnich-udaju-do-usa/ Soudy k přípustnosti důkazů http://www.akfz.cz/aktuality/soudy-k-pripustnosti-dukazu/ Pořízení nahrávky v pracovněprávním vztahu Podle názoru Ústavního soudu, vyjádřeného v rozhodnutí spis. zn. II. ÚS 1774/14 z 9. 12. 2014, není možné v civilním řízení a priori vyloučit provedení důkazu jen proto, že obsahuje skutečnosti osobní povahy protistrany a byl pořízen bez jejího souhlasu. Současně ovšem Ústavní soud vyslovil i limity přípustnosti pořízení takového důkazu. Je tak nutné posoudit střet zájmů na ochranu osobnosti se zájmem na ochraně toho, kdo tento projev zachycuje. Soud by měl v takovém případě zvážit všechny relevantní okolnosti, za nichž byla nahrávka pořízena, jako např. význam právem chráněného či uznávaného zájmu, který je předmětem vlastního řízení, a možnosti, které měl účastník, uplatňující informace z nahrávky, k dispozici k tomu, aby získal takové informace jiným způsobem, než za cenu porušení soukromí druhé osoby. Nahrávka telefonního hovoru jako důkaz ve správním řízení Nejvyšší správní soud v rozsudku spis. zn. 8 Afs 40/2012 z 31. 10. 2013 posoudil, zda provedení důkazu nahrávkou telefonního hovoru pořízeného bez vědomí druhé strany je ve správním řízení přípustným důkazem. Jelikož byla pořízena nahrávka telefonického rozhovoru osob v dodavatelsko-odběratelském vztahu při řešení otázek odběru a prodeje zboží, soud vyvodil, že nahrávka nemá charakter projevu osobní povahy a může proto být jako důkaz použita. Přitom je podle Nejvyššího správního soudu také důležité posoudit, zda je takto získaný důkaz základem pro zjištění skutkového stavu, či zda pouze podporuje skutková zjištění vyplývající z jiných důkazů. Rovněž je třeba hodnotit, zda byla nahrávka telefonního hovoru pořízena z iniciativy správního orgánu v rámci trvalejšího monitoringu aktivit soutěžitele a zda nebyla využita k jinému účelu, než ke kterému byla pořízena. Zveřejnění fotografie z kamerového systému Městský soud v Praze zrušil dne 19. 5. 2015, sp. zn. 11A 77/2012, předchozí rozhodnutí správního úřadu o udělení pokuty za neoprávněné zveřejnění fotografie z kamerového systému na sociální síti. Soud přitom posoudil konflikt zájmu na ochraně osobních údajů a zájmu na ochraně vlastnictví a uzavřel, že otázku předchozího souhlasu subjektu údajů je nutné posoudit s ohledem na otázku, za jaké situace došlo ke zveřejnění fotografie a s ohledem na to, do práv jakého subjektu bylo zasaženo. Přitom soud přihlédl k tomu, že subjekt vědomě odcizil věc jiného, navíc v prostoru viditelně označeném jako monitorovaný. Soud proto neviděl důvod k ochraně osobní identity pachatele trestné činnosti na úkor osoby jednající v souladu se zákonem. Pořizování kamerového záznamu veřejného prostranství Nejvyšší správní soud v rozsudku spis. zn. 1 As 113/2012 z 25. 2. 2015 řešil případ, kdy si žalobce pro ochranu své osoby a majetku nainstaloval na dům kameru, která však zabírala i část veřejného prostranství, aniž by však splnil požadavky stanovené zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Soud přitom vycházel ze skutečnosti, že kamerový systém byl instalován v důsledku konkrétního a skutečného ohrožení, spočívajícím v opakovaných útocích na osobu, obydlí, majetek, rodinu, zdraví a život žalobce. Zpracování osobních údajů tak nesloužilo k odvrácení hypotetické a nepravděpodobné hrozby, ale k identifikaci konkrétního pachatele a odvrácení skutečného ohrožení. Bylo rovněž zjevné, že kamerový systém byl viditelně umístěn a nedocházelo tak k utajenému snímání. Ačkoliv tedy byl snímán také vchod do protějšího domu, jednalo se pouze o vstup do bytového domu z veřejné ulice, který je přístupný širší veřejnosti, a který vede do společných prostor, nikoliv vstup do konkrétního bytu.  Nedocházelo tedy k narušení intimního prostoru některého z obyvatel domu nebo dokonce konkrétního bytu. Soud tak shledal, že k provozování kamerového systému tedy došlo v souladu s § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, ovšem při porušení informační povinnosti. Nahrávka pořízená soukromou osobou jako důkaz v trestním řízení Podle usnesení Nejvyššího soudu, spis. zn. 5 Tdo 459/2007 z 30. 5. 2007, lze při trestním řízení použít jako důkaz zvukovou nahrávku rozhovoru mezi obviněným a poškozeným, kterou pořídil svědek, neboť tento záznam nebyl pořízen orgány činnými v trestním řízení a nemusel být proto dodržen postup podle § 88 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Možnost použití zvukové nahrávky pořízené soukromou osobou potvrdil i Krajský soud v Brně, který v usnesení spis. zn. 8 To 215/2013 konstatoval, že zvukový a případně i obrazový záznam průběhu jednání policisty s možnými delikventy je běžnou praxí v civilizovaných zemích, a zejména v situaci, kdy si tvrzení zúčastněných protiřečí, může zvukový záznam zásadním způsobem osvětlit průběh jednání úřední osoby s dalšími účastníky přestupkového, či trestního řízení. Soukromí na sociální síti Ústavní soud se ve svém náleze spis. zn. III. ÚS 3844/13 z 30. 10. 2014 zabýval otázkou soukromí na sociální síti Facebook. Ústavní soud k tomu uvedl, že povaha této sociální sítě záleží na konkrétních uživatelích, a to především jakým způsobem si nastaví míru soukromí na svém profilu, případně přímo u jednotlivých příspěvků. Při maximálním nastavení soukromí by pak mohla být komunikace považována za ryze soukromou, byť uskutečněnou prostřednictvím sociální sítě využívané miliardou uživatelů. Uživatel sociální sítě Facebook však má možnost učinit svůj profil také zcela veřejným a tedy přístupným všem uživatelům sociální sítě Facebook, případně i všem uživatelům sítě internet. V takovém případě se pak o soukromou komunikaci nejedná. Wed, 23 Sep 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/soudy-k-pripustnosti-dukazu/ (Ne)uspokojení zajištěného věřitele http://www.akfz.cz/aktuality/ne-uspokojeni-zajisteneho-veritele/ Zajištěný věřitel má nárok, aby byl (výlučně on) uspokojen z výtěžku zpeněžení zajištění, přičemž insolvenční zákon stanoví kvantitativní omezení v tom směru, jaké náklady (vedle odměny insolvenčního správce, srov. § 298 odst. 2) lze od výtěžku zpeněžení odečíst (§ 298 odst. 3). To však ještě neznamená, že v případě, kdy se ke dni rozhodnutí o vydání výtěžku zpeněžení již výtěžek (vůbec či v určitém rozsahu) v majetkové podstatě nenachází, lze bez dalšího rozhodnout o uspokojení zajištěného věřitele „v plné výši“. Takové rozhodnutí totiž nutně vede k tomu, že rozhodnutí buď zůstane nenaplněno (nebudou-li v majetkové podstatě finanční prostředky k úhradě určené částky) nebo že zajištěnému věřiteli bude vydána částka, která byla určena k uspokojení jiných pohledávek (pohledávek jiných zajištěných věřitelů, pohledávek za majetkovou podstatou či pohledávek nezajištěných věřitelů), event. částka, na jejímž rozdělení by se zajištěný věřitel jinak podílel poměrně (k tomu viz § 299 odst. 1 věta druhá insolvenčního zákona). Jak správně namítá dovolatel, takovým postupem by mohl být zajištěný věřitel oproti jiným věřitelů dlužníka nedovoleně zvýhodněn (§ 5 písm. a/ insolvenčního zákona). Jinak řečeno, zajištěný věřitel má právo, aby byl v insolvenčním řízení při splnění stanovených předpokladů uspokojen z výtěžku zpeněžení zajištění, přičemž předmět zajištění tvoří do jisté míry oddělenou majetkovou podstatu, z níž nemohou být (před plným uspokojením nároků zajištěného věřitele) uspokojeni jiní věřitelé dlužníka. Toto právo zajištěného věřitele se však váže pouze k předmětu zajištění. Nastane-li situace, že se výtěžek zpeněžení v době, kdy má být rozhodnuto o jeho vydání zajištěnému věřiteli, již v majetkové podstatě nenachází, nemá zajištěný věřitel právo na oddělené uspokojení své zajištěné pohledávky z jiného majetku dlužníka. Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 NSČR 4/2013, ze dne 29.5.2015, celé znění dostupné zde: http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8B918F5B4E0AD178C1257E7E0030CFCC?openDocument&Highlight=0, Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/ne-uspokojeni-zajisteneho-veritele/ Autorské právo a grafické uživatelské rozhraní http://www.akfz.cz/aktuality/autorske-pravo-a-graficke-uzivatelske-rozhrani/ Žalobkyně, coby kolektivní správce ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona  (dále jen „autorský zákon“), se domáhala proti žalovanému zaplacení částky 15.264,- Kč za období od 1. ledna 2011 s příslušenstvím a vydání rozsudku, aby se zdržel zpřístupňování grafických uživatelských rozhraní třetím osobám. V žalobě specifikovaná uživatelská rozhraní, která jsou autorskými díly, měl žalovaný v rámci svého podnikání při provozování internetové kavárny zpřístupňovat za úplatu svým zákazníkům, aniž s žalobkyní uzavřel licenční smlouvu. Nejvyšší soud v prvé řadě konstatuje, že odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) při svém rozhodování správně vycházel z rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 22. prosince 2010 ve věci C-393/09. V tomto rozsudku Evropský soudní dvůr vyslovil právní názor, že pokud je však v rámci televizního vysílání pořadu zobrazeno grafické uživatelské rozhraní, je toto grafické uživatelské rozhraní televizním divákům sdělováno tak, že jej přijímají pouze pasivně, bez možnosti do něj zasáhnout. Televizní diváci nemohou využívat funkci uvedeného rozhraní, kterou je umožnit interakci mezi počítačovým programem a uživatelem. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím televizního vysílání není grafické uživatelské rozhraní zpřístupněno veřejnosti způsobem, který by osobám z řad veřejnosti umožňoval přístup k zásadnímu prvku, jímž se rozhraní vyznačuje, totiž interakci s uživatelem, nedochází ke sdělování grafického uživatelského rozhraní veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29. Zde však podle názoru dovolacího soudu Vrchní soud v Praze přehlédl, že Evropský soudní dvůr posuzoval případ, kdy grafické uživatelské rozhraní je pouze zobrazováno v rámci televizního vysílání, takže televizní diváci ho sice mohou vnímat, ale nemohou ho nijak aktivně využívat (zasahovat do něj). Výkladem a contrario pak ovšem nelze dospět k jinému závěru, než že v případě, kdy v internetové kavárně její hosté interakce využívají, třebas jen k tomu, aby dosáhli na požadovaný program, jde o interakci rozhraní s uživatelem a tedy i o sdělování veřejnosti ve smyslu autorského zákona tohoto (ustanoveními autorského zákona) chráněného díla, tj. grafického uživatelského prostředí. Nejde tak v tomto případě pouze jen o pasivní příjem tohoto díla návštěvníkem. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 5008/2014, ze dne 25.3.2015, celé znění dostupné zde: http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2E2A77EB34CE784AC1257E6D0031029E?openDocument&Highlight=0,   Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/autorske-pravo-a-graficke-uzivatelske-rozhrani/ Pracovněprávní vztahy – dohoda o pracovní činnosti http://www.akfz.cz/aktuality/pracovnepravni-vztahy-dohoda-o-pracovni-cinnosti/ Z ustanovení § 76 odst. 5 zák. práce vyplývá, že podstatnými náležitostmi dohody o pracovní  činnosti jsou sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. Další ujednání, která si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají v dohodě o pracovní činnosti, se ponechávají na smluvních stranách, jejichž smluvní volnost je však omezena ustanoveními zákoníku práce, která upravují výkon práce v pracovním poměru, není-li jejich použití na práci konanou na základě dohody o pracovní činnosti vyloučeno v ustanovení § 77 odst. 1 zák. práce. Takovým dalším ujednáním v dohodě o pracovní činnosti je též ujednání o odměně, která je peněžitým plněním poskytovaným za práci vykonanou na základě této dohody (srov. § 109 odst. 5 zák. práce) a jejíž výši zákoník práce nijak neurčuje; stanoví pouze, že nesmí být nižší než minimální mzda (srov. § 111 zák. práce), že se na ni nevztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru [srov. § 77 odst. 1 písm. e) zák. práce] a že se její výše a podmínky pro její poskytování sjednávají v dohodě o pracovní činnosti (srov. § 138 zák. práce). Není-li výše odměny v dohodě o pracovní činnosti sjednána, nemá to za následek neplatnost této dohody, neboť uvedení výše odměny v dohodě o pracovní činnosti nepatří – jak vyplývá z ustanovení § 76 odst. 5 zák. práce - mezi její podstatné náležitosti. To, že neuvedení výše odměny v dohodě o pracovní činnosti nemá za následek neplatnost této dohody, však neznamená, že výše odměny za práci, kterou má zaměstnanec vykonávat podle dohody o pracovní činnosti, může být sjednána i v jiné smlouvě (dohodě) uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Protože zákoník práce účastníkům pracovněprávních vztahů výslovně zakazuje odchýlit se od ustanovení § 138 zák. práce, podle něhož se výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti (srov. § 363 odst. 2 zák. práce), je sjednání výše odměny z dohody v jiné smlouvě (dohodě) než v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti v rozporu se zákonem, a taková (jiná) smlouva (dohoda) o výši odměny by proto byla podle ustanovení § 18 zák. práce a § 39 obč. zák. neplatná. Jestliže by se ten účastník, který byl neplatnou smlouvou (dohodou) o výši odměny dotčen a který její neplatnost sám nezpůsobil, dovolal neplatnosti tohoto právního úkonu (srov. § 20 zák. práce), nepříslušela by zaměstnanci odměna v (neplatně) sjednané výši, nýbrž – obdobně jako zaměstnanci v pracovním poměru při analogickém použití ustanovení § 113 odst. 1 zák. práce – ve výši sjednané v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovené vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo zaměstnanci jednostranně určené zaměstnavatelem (při respektování zásady poskytování stejné mzdy, platu nebo odměny z dohody za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty, obsažené v ustanovení § 110 zák. práce), nejméně však ve výši minimální mzdy (srov. § 111 zák. práce). Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 918/2014, ze dne 14.5.2015, celé znění dostupné zde: http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=[spzn1]%20%3D%2021%20AND%20[spzn2]%3DCdo%20AND%20[spzn3]%3D918%20AND%20[spzn4]%3D2014&SearchMax=1000&Start=1&Count=15&pohled=1   Tue, 15 Sep 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/pracovnepravni-vztahy-dohoda-o-pracovni-cinnosti/ Velký senát ESLP potvrdil odpovědnost zpravodajského portálu za urážlivé komentáře čtenářů http://www.akfz.cz/aktuality/velky-senat-eslp-potvrdil-odpovednost-zpravodajskeho-portalu-za-urazlive-komentare-ctenaru/ Velký senát Evropského soudu pro lidská práva potvrdil rozsudkem ze dne 16. června 2015 závěry malého senátu, který ve sporu Delfi AS proti Estonsku (č. 64569/09) dovodil odpovědnost zpravodajského portálu provozovaného společností Delfi za komentáře čtenářů k publikovaným příspěvkům .  V lednu 2006 byl na portálu Delfi publikován článek o účasti lodní společnosti Saaremaa na zničení plánů na tzv. ledovou cestu – vybudování veřejných silnic přes zamrzlé moře mezi estonskou pevninou a přilehlými ostrovy. V průběhu následujících dnů se pod článkem objevilo několik čtenářských komentářů, z nichž některé obsahovaly urážlivý jazyk a vyhrůžky vůči majoritnímu vlastníkovi společnosti, panu L. Právní zástupci pana L. následně po stěžovateli žádali odstranění útočných komentářů a také náhradu nemateriální újmy. Společnost Delfi sice komentáře neprodleně odstranila, nicméně náhradu škody odmítla uhradit. Poté, co vnitrostátní soudy nároku pana L. vyhověly, se společnost Delfi obrátila na Evropský soud pro lidská práva, u nějž namítala porušení článku 10 Úmluvy (svoboda projevu a právo sdělovat informace). Senát první sekce ESLP v rozsudku ze dne 10. října 2013 nedospěl k závěru o porušení článku 10. Zásah vnitrostátních soudů pokládal za odůvodněný, tedy zákonný, legitimní a nezbytný v demokratické společnosti, jelikož si portál měl být při zveřejnění článku pojednávajícího o tématu veřejného zájmu, který se dotýkal velkého množství lidí, vědomý nadměrného rizika hrozby kritických a negativních komentářů. Vnitrostátní soudy navíc ponechaly zcela v diskreci stěžovatele, jakým způsobem do budoucna ochranu práv třetích osob zajistí. Věc byla nicméně postoupená k projednání velkým senátem ESLP. Ten prvně zdůraznil, že internetový prostor s sebou přinesl nebývalé rozšíření a posílení svobody projevu, které ale kráčí ruku v ruce i se zvýšenou hrozbou projevů podněcujících násilí či tzv. „hate speech“. Jelikož se jedná o první rozsudek zabývající se svobodou projevu ve vztahu k technologickým inovacím, rozhodl se velký senát co nejvíce zúžit rámec přezkumu – co do povahy stěžovatele, povahy projevu a odlišností rovnováhy mezi ochranou svobody projevu a soukromí v internetovém prostředí. Závěry velkého senátu se dotýkají povinností a odpovědnosti internetového zpravodajského portálu, který poskytuje v rámci své profesní činnosti platformu pro uživatelské komentáře k publikovanému obsahu, a jehož někteří uživatelé se dopouštějí takového projevu, který jednoznačně porušuje osobnostní práva. Závěry rozsudku se tak nevztahují na otevřená internetová fóra, kde mohou uživatelé volně diskutovat a šířit své myšlenky na jakákoli témata (tedy fóra, která nemají návaznost na provozovatelem publikované články a kde provozovatel sám žádný obsah nezveřejňuje). Velký senát v rozsudku neposkytl vlastní hodnocení postavení stěžovatele Delfi AS, nicméně shledal, že hodnocení estonského Nejvyššího soudu, který označil Delfi za vydavatele na základě toho, že vystupuje jako aktivní prostředník a nad komentáři má značnou míru kontroly (na rozdíl od čtenářů, kteří své komentáře po odeslání už nemohou změnit nebo smazat), bylo zcela legitimní. ESLP navíc zdůraznil, že jednou z rozhodujících okolností, na základě nichž lze stěžovatele označit za aktivního prostředníka, je i finanční výnos z jeho činnosti (soudci Sajo a Tsotsoria zdůraznění tohoto hospodářského prvku kritizovali v připojeném disentu: je totiž sporné, nakolik rozlišení na základě finanční stránky činnosti respektuje rozlišení mezi provozovatelem, který aktivně tvoří obsah komentovaný následně čtenáři, a provozovatelem, který poskytuje pouhou platformu pro diskusi). Na základě tohoto závěru pak velký senát také dovodil, že aplikace vnitrostátních předpisů, které se týkají vydavatelů, byla pro Delfi AS předvídatelná. Jeden z aspektů, který byl na rozsudku senátu první sekce výrazně kritizován, byla nejasnost ohledně toho, co se vlastně po vydavateli typu stěžovatele Delfi vyžaduje, a zda jeho odpovědnost souvisí s tím, že nepředešel zveřejnění hanlivých komentářů, nebo že je neodstranil hned, jak o nich nabyl tzv. „constructive knowledge“, tedy hned, jak o nich mohl při obvyklé péči vědět. Zde je zajímavá neshoda mezi soudci velkého senátu, zatímco disentující soudci Sajó a Tsotsoria se domnívali, že estonský Nejvyšší soud měl v úmyslu dovodit odpovědnost za absenci dostatečných preventivních opatření, velký senát uzavřel, že odpovědnost se vztahuje pouze ke druhé situaci, tedy k absenci dostatečně rychlé, opravné reakce. Zajímavým rozměrem rozsudku velkého senátu je i charakteristika samotného projevu, jenž měl být v předmětné věci chráněn. Velký senát dospěl k závěru, že útočné a hanlivé komentáře nemohou požívat ochranu článku 10. Daleko více se tak zabýval morálním rozměrem toho, jaká forma projevu opravdu zasluhuje ochranu článku 10 Úmluvy, přičemž v předmětné věci dospěl k negativnímu závěru: projev, který nesdílí hodnoty šířené Úmluvou, nemůže podle ESLP požívat následně její ochrany (srov. odst. 136). Spornou otázkou řízení tak nebyla svoboda projevu čtenářů, ale míra odpovědnosti, jakou za něj nesl zpravodajský portál. U jejího dovození se velký senát opřel o argument zvláště extrémní povahy komentářů, a skutečností, že Delfi byl profesionál, přitom umožňoval komentáře bez registrace jmen a bez identity. Navíc, velký senát souhlasil s rozhodnutím senátu první sekce, že důsledky konstatování porušení ochrany osobnosti nebyly pro Delfi AS nijak extenzivní ani závažné. Cox. Delfi v. Estonia: Privacy Protection and Chilling Effect. Verfassungsblog. 19. června 2015, celé znění dostupné v anglickém jazyce zde: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22respondent%22:[%22EST%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22nonviolation%22:[%2210%22,%2210-1%22],%22itemid%22:[%22001-155105%22]}   Tue, 15 Sep 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/velky-senat-eslp-potvrdil-odpovednost-zpravodajskeho-portalu-za-urazlive-komentare-ctenaru/ Právní režim rozhodování valné hromady obchodní společnosti http://www.akfz.cz/aktuality/pravni-rezim-rozhodovani-valne-hromady-obchodni-spolecnosti/ V nedávném usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 7 Cmo 455/2014 se Vrchní soud zabýval přechodnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) a otázkou, zda se rozhodování nejvyššího orgánu společnosti, která se nepodřídila ZOK, bude řídit ustanoveními ZOK, či obchodním zákoníkem.Přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacíchZOK v § 777 obsahuje základní pravidla pro právní režim obchodních korporací v přechodném období po účinnosti zákona. Především odst. 1 ZOK stanoví, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s kogentními (donucujícími) pravidly, se účinností tohoto zákona ruší. Na nedonucující ustanovení ZOK se dále vztahuje odst. 4, který stanoví vyvratitelnou domněnku, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků. Obchodní korporace se dle odst. 5 mohou dále nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku.Postoj Městského soudu v PrazeV uvedeném rozhodnutí Vrchní soud zrušil a vrátil usnesení Městského soudu v Praze, který zamítl návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Navrhovatel požadoval zápis změny způsobu jednání jednatelů, druhu podílu a údaje o vydání kmenového listu, jakož i podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku zmíněným postupem podle § 777 odst. 5 ZOK. K návrhu na zápis změny společnosti předložil navrhovatel rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam) ze dne 25. 6. 2014 o změně obsahu společenské smlouvy, včetně úplného znění společenské smlouvy. Toto rozhodnutí bylo na základě § 175–177 ZOK vyhotoveno v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.Městský soud zamítnutí návrhu odůvodnil tím, že na základě § 777 odst. 4 ZOK se práva a povinnosti společníků řídí dosavadní právní úpravou, tedy obchodním zákoníkem a rozhodnutí valné hromady tak nemělo zákonnou formu, neboť obchodní zákoník, který se na rozhodování per rollam podle Městského soudu vztahoval, v § 130 stanoví pro tento druh rozhodnutí formu notářského zápisu. Navrhovatel tak dle názoru Městského soudu k rozhodnutí o podřízení se nedoložil potřebnou formu rozhodnutí. Z toho důvodu, že se v daném případě nejednalo o chybějící listinu, když navrhovatel soudu předložil veškeré listiny, které jsou k návrhu na zápis v daném případě třeba, avšak rozhodnutí společníka nemělo zákonnou formu, soud navrhovatele k doplnění listiny nevyzval a návrh zamítl.Právní názor Vrchního souduVrchní soud se ztotožnil s názorem odvolatele a uvedl, že pokud zákon o obchodních korporacích stanoví, že práva a povinnosti společníků se řídí dosavadními právními předpisy, tedy obchodním zákoníkem, je jednoznačné, že dosavadní předpisy se nevztahují na způsob jednání orgánů, když tento způsob je upraven právě pro jednání „per rollam“ v ZOK odlišně. Vrchní soud dále uvedl, že právní úprava valné hromady společnosti s ručením omezeným, včetně způsobů jejího rozhodování, v obchodním zákoníku a potažmo ani v zákonu o obchodních korporacích není primárně právní úpravou práv a povinností společníků společnosti, byť společníci na valné hromadě či ve vztahu k valné hromadě svá práva, případně i povinnosti vykonávají. Rozhodování valné hromady (v tomto případě rozhodování per rollam) tedy neupravuje primárně práva a povinnosti společníků, a není-li jeho použití vyloučeno v rámci možné dispozice ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným, postupuje se dle ustanovení ZOK též u společností s ručením omezeným vzniklých přede dnem 1. 1. 2014, nepodřídivších se zákonu o obchodních korporacích.Dle rozhodnutí Vrchního soudu tak Městský soud zaujal nesprávný závěr, že rozhodování per rollam dle § 175–177 ZOK dříve, než dojde ke zveřejnění zápisu změny společenské smlouvy představující podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích dle § 777 odst. 5 ZOK do obchodního rejstříku, není možné. Proto nebylo namístě požadovat rozhodnutí valné hromady ve formě notářského zápisu, neboť pro rozhodování per rollam dle § 175–177 ZOK postačuje písemná forma s úředně ověřenými podpisy.Výše uvedený výklad se pochopitelně nevztahuje pouze na rozhodování valné hromady per rollam a je třeba z něho vycházet ve všech situacích, kdy se nejedná primárně o práva a povinnosti společníků. Thu, 28 May 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/pravni-rezim-rozhodovani-valne-hromady-obchodni-spolecnosti/ Uplatňování pohledávek z pozastávek http://www.akfz.cz/aktuality/uplatnovani-pohledavek-z-pozastavek-2/ Třebaže se nejedná o nové rozhodnutí, u všech sporů vyplývajících ze smluv o dílo, jejichž předmětem je stavba, je vhodné mít na paměti rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 2076/2007, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k povaze pozastávek ze smluv o dílo.Institut pozastávekAčkoliv pozastávky nejsou v českém právním řádu výslovně upraveny, často se vyskytují ve smluvních ujednáních, neboť se jedná o funkční instrument ochrany a zajištění práv objednatele.Pozastávkou se rozumí část ceny díla obvykle v rozsahu 5 až 10 %, k jejíž úhradě objednatelem nedochází již po řádném provedení a předání díla, ale až po splnění dalších sjednaných podmínek, kterými jsou nejčastěji uplynutí záruční doby a skutečnost, že se v záruční době nevyskytnou žádné vady díla, popřípadě dojde k jejich odstranění. V případě, že by tyto podmínky splněny nebyly, objednatel se může uspokojit z ujednaných pozastávek, respektive nemusí částku v rozsahu pozastávky vyplatit zhotoviteli.V závazkovém právním vztahu stran neodvratně dochází k situacím, kdy ke splnění těchto podmínek již nemůže dojít a to ať již insolvencí objednatele, či odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran (v důsledku čehož zaniká záruka za jakost a tedy možnost splnit podmínku absence vady díla po tuto dobu). Vystává pak otázka povahy pozastávky, která je zcela zásadní pro uplatnění nároku zhotovitelem:§  Pokud by pozastávka měla povahu pohledávky s odložením splatnosti, zhotovitel tuto pohledávku může přihlásit v insolvenčním a při odstoupení od smlouvy, kdy dojde k jejímu zesplatnění, se uspokojení této pohledávky může domáhat vůči objednateli.§  Pokud by pozastávka měla povahu odkládací podmínky, spočívající ve sjednání určitých předpokladů vzniku práva zhotovitele na zaplacení ceny díla, o nichž smluvní strany v době vzniku smlouvy o dílo nevědí, zda vůbec nastanou, tento výše uvedený nárok by insolvencí objednatele, či při odstoupení od smlouvy nevznikl. Strany by sjednáním pozastávky totiž nesjednali pouhou splatnost části ceny díla, ale podmínky samotného vzniku práva zhotovitele na její zaplacení.Vyjádření Nejvyššího souduV reakci na rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 2076/2007 uvedl, že ujednání o pozastávce upravuje ve stanoveném rozsahu vznik práva na zaplacení části ceny díla, a nikoli vznik splatnosti. Ujednání o pozastávce tedy není dohodou o pouhém odložení splatnosti části ceny díla, nýbrž ujednáním o vzniku práva na její zaplacení.[1]Důsledek je dalekosáhlý. Nedojde-li totiž ke splnění sjednaných předpokladů (nemožností uplynutí záruční doby v důsledku odstoupení od smlouvy či úpadku zhotovitele), právo na úhradu části ceny díla odpovídající pozastávce zhotoviteli nevznikne a ten ho nemůže uplatnit, neboť až uplynutím sjednané doby se vzniklé právo zhotovitele stane nárokem.Toto rozhodnutí je tak zcela určitě nezbytné mít na mysli při doporučení klientovi, zda odstoupit od smlouvy o dílo a to v závislosti na tom, zda se klient nachází v postavení objednatele, či zhotovitele.    [1] V rozsudku ze dne 30. dubna 2009, sp. zn. 23 Cdo 3084/2007, Nejvyšší soud České republiky tento závěr výslovně potvrdil i v případě pozastávky na záruční vady. Shodné závěry obsahuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. března 2010, sp. zn. 23 Cdo 4928/2007. Thu, 28 May 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/uplatnovani-pohledavek-z-pozastavek-2/ NEWSLETTER 2/2015 http://www.akfz.cz/aktuality/newsletter-2-2015/ Vážení obchodní přátelé, vzhledem ke stále aktuální a často řešení otázce pozastávek upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 076/2007, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k povaze pozastávek. Níže přikládáme newsletter ke stažení.  uplatňování pohledávek z pozastávek Mon, 25 May 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/newsletter-2-2015/ Nelegální sdílení autorských děl http://www.akfz.cz/aktuality/nelegalni-sdileni-autorskych-del/ Dne 8. 10. 2014 vydal Nejvyšší soud své rozhodnutí sp.zn. 5 Tdo 171/2014, ve kterém se zabýval otázkou vyčíslení ušlého zisku způsobeného nelegálním sdílením autorských děl.V trestním řízení je nepřípustné, aby výše ušlého zisku, se kterou je nezbytné se zabývat, protože jde o skutečnost důležitou pro právní posouzení skutku, byla vyčíslena pouze odhadem.Je-li otázka zjištění výše škody složitá a současně je nezbytné se jí zabývat, bude zpravidla třeba přibrat znalce podle § 105 odst. 1 tr. řádu k jejímu posouzení, který disponuje potřebnými odbornými znalostmi k jejímu kvalifikovanému určení.Trestná činnost obviněného spočívala v tom, že neoprávněně zpřístupnil uživatelům počítačové sítě Internet audiovizuální díla a zvukově obrazové záznamy chráněné zákonem č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon) tak, že jejich kopie uložil na dva veřejné filehostingové servery (datová úložiště) a prostřednictvím různých internetových diskusních fór pak odkazoval na možnost jejich bezplatného stažení. Z toho důvodu byl obviněný Městským soudem v Brně ze dne 23. 7. 2013 uznán vinným zločinem porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 odst. 1, 2 písm. c), odst. 3 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“), přičemž ušlý zisk tento soud vypočítal tak, že násobil cenu legálního nosiče audiovizuálního díla nebo hudebního souboru v běžné distribuční síti počtem nelegálních kopií umístěných obviněným v datových úložištích a počtem stažení těchto neoprávněně zpřístupněných děl z datových úložišť jinými uživateliObviněný ve svém dovolání brojil pouze proti tomu, jakým způsobem nejprve orgány činné v přípravném řízení a posléze soudy stanovily škodu v podobě ušlého zisku oprávněných nositelů autorských práv částkou 11 041 514 Kč, která více než stonásobně převyšuje finanční prospěch, který z trestné činnosti prokazatelně získal. Tvrzení soudu prvního stupně o konkrétní finanční ztrátě jednotlivých nositelů práv chráněných autorským zákonem tak stojí na čistě hypotetickém a nijak nepodloženém základě, že každý uživatel Internetu, který si zdarma stáhl z datového úložiště konkrétní film nebo jiný audiovizuální nebo hudební záznam, by si jinak koupil jeho legální DVD nebo CD nosič. Pro závěr o ušlém zisku podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu však nepostačuje pouhá pravděpodobnost zvýšení majetkového stavu v budoucnu, ale musí být najisto postaveno, že nebýt protiprávního jednání pachatele, tak by se jeho majetkový stav zvýšil. Vymezení ušlého zisku musí být podloženo existujícími nebo reálně dosažitelnými okolnostmi, ze kterých lze usuzovat, že protiprávní jednání pachatele skutečně zasáhlo do průběhu konkrétního děje vedoucího k určitému zisku.Ustanovení § 40 odst. 4 autorského zákona, který je v poměru lex specialis k občanskému zákoníku, zakotvilo oprávnění nositelů autorských práv, aby se namísto náhrady skutečně ušlého zisku domáhali náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence k užití díla v době neoprávněného nakládání s ním. Tento postup lze ale bez dalšího použít pouze v adhezním řízení, a nikoli pro stanovení výše škody způsobené trestným činem, je-li škoda znakem základní skutkové podstaty nebo okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby Proto je nezbytné, aby soud při objasňování podstatných skutečností týkajících se stanovení výše škody (ušlého zisku) přibral znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování duševního vlastnictví. Úkolem znalce bude vyjádřit se k tomu, zda vůbec lze objektivně stanovit konkrétní ušlý zisk oprávněného nositele práv podle autorského zákona a práv s nimi souvisejících v příčinné souvislosti s tím, že obviněný neoprávněně rozmnožil a šířil dílo autorsky chráněné a vložil ho na datová úložiště počítačové sítě Internet, odkud si ho stáhli uživatelé Internetu. Znalec by pak měl kvalifikovaně odhadnout alespoň minimální výši ušlého zisku oprávněných nositelů práv v návaznosti na to, jaké příjmy by jim plynuly v případě, pokud by v rozhodné době a za srovnatelných podmínek sami zpřístupnili dílo uživatelům veřejné počítačové sítě Internet prostřednictvím filehostingových serverů.  Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/nelegalni-sdileni-autorskych-del/ Obchodní rejstřík v Praze odmítl zapsat statutárního ředitele jakožto jediného člena správní rady akciové společnosti http://www.akfz.cz/aktuality/obchodni-rejstrik-v-praze-odmitl-zapsat-statutarniho-reditele-jakozto-jedineho-clena-spravni-rady-akciove-spolecnosti/ Upozorňujeme na rozhodnutí Městského soudu v Praze, dle kterého nelze osobu, která byla zvolena statutárním ředitelem akciové společnosti s monistickou strukturou, zapsat jako jediného člena správní rady této společnosti. Městský soud zdůvodnil své rozhodnutí tak, že obecně je zakázáno, aby člen dozorčí rady byl současně členem statutárního orgánu. Z tohoto pravidla, které je nutné aplikovat i na akciovou společnost s monistickou strukturu, platí výjimka upravená § 463 odst. 3 ZOK, dle které může být statutárním ředitelem i předseda správní rady. Jelikož je pojmově vyloučeno, aby správní rada o jednom členu měla svého předsedu, je pak též vyloučeno, aby jediný člen správní rady byl i statutárním ředitelem, protože výjimka dle § 463 odst. 3 ZOK se aplikuje pouze na předsedu správní rady. Ačkoliv tento závěr odpovídá smyslu zavedení monistické úpravy, hlavní míru kritiky si dle nás zaslouží zákonodárce, který upravil monistický způsob řízení velmi nepřehledně, čímž jistě odradil mnohé zájemce o přijetí tohoto způsobu řízení. Fri, 15 May 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/obchodni-rejstrik-v-praze-odmitl-zapsat-statutarniho-reditele-jakozto-jedineho-clena-spravni-rady-akciove-spolecnosti/ Posila pro pražskou pobočku http://www.akfz.cz/aktuality/posila-pro-prazskou-pobocku/ Do pražské pobočky naší advokátní kanceláře nastoupila nová advokátní asistentka  Dominika Figelová. Dominika  je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má za sebou roční studentský pobyt v Austrálii. Mon, 20 Apr 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/posila-pro-prazskou-pobocku/ Píše se o nás v souvislosti se zastupováním poškozených klientů Saxo Bank http://www.akfz.cz/aktuality/pise-se-o-nas-v-souvislosti-se-zastupovanim-poskozenych-klientu-saxo-bank/ Dnešní článek uveřejněný na webu aktualne.cz - Na růstu franku prodělali miliony. Zaplaťte, tlačí teď banka. Celý článek nalezenete na: http://bit.ly/1aej7Ah Tue, 31 Mar 2015 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/pise-se-o-nas-v-souvislosti-se-zastupovanim-poskozenych-klientu-saxo-bank/ Posila v týmu AKFŽF http://www.akfz.cz/aktuality/posila-v-tymu-akfzf-2/ Do pražské pobočky naší advokátní kanceláře nastoupil nový advokátní asistent Ondřej Staněk. Ondřej je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má za sebou roční stáž na Univerzitě v Kodani. Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/posila-v-tymu-akfzf-2/ Možnost zastoupení na shromáždění vlastníků http://www.akfz.cz/aktuality/moznost-zastoupeni-na-shromazdeni-vlastniku/ Dne 23.5.2012 vydal Nejvyšší soud své rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 3399/2010, ve kterém se zabýval právní otázkou zastoupení vlastníka jednotky na shromáždění. Nejvyšší soud v předmětném rozhodnutí dospěl k závěru, že ze zákona neplyne oprávnění vlastníka jednotky nechat se na shromáždění vlastníků jednotek zastoupit. Takovéto oprávnění by mohly založit pouze stanovy společenství.Více na: http://www.epravo.cz/top/clanky/moznost-vlastnika-jednotky-nechat-se-zastoupit-na-shromazdeni-vlastniku-97093.html  Mon, 09 Mar 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/moznost-zastoupeni-na-shromazdeni-vlastniku/ Posila v týmu AKFŽF http://www.akfz.cz/aktuality/posila-v-tymu-akfzf/ Od února s námi začala spolupracovat advokátka Mgr. Hedvika Kvíčerová, LLM. Hedvika vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventkou právnické fakulty University of Technology v Sydney, kde získala titul LLM. Má za sebou praxi v mezinárodních advokátních kancelářích, její specializací je korporátní právo a rovněž je odborníkem v nemovitostech a stavebním právu. Nyní se vrací zpět po mateřské dovolené a k zastižení bude v pražské pobočce naší kanceláře. Tue, 24 Feb 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/posila-v-tymu-akfzf/ Uchazeč o veřejnou zakázku nemá nárok na náhradu škody nákladů řízení, uspěje-li s před ÚOHS http://www.akfz.cz/aktuality/uchazec-o-verejnou-zakazku-nema-narok-na-nahradu-skody-nakladu-rizeni-uspeje-li-s-pred-uohs/ Mnozí uchazeči veřejných zakázek se domnívají, že jim v případě neúspěchu vzniká právo na náhradu škody. Tito uchazeči se často snaží podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, od kterého si slibují zrušení rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení, či zrušení výběru nejvýhodnější nabídky, či snad, že eventuálně bude smlouva nakonec uzavřena s nimi. Dále se někteří uchazeči domnívají, že jim přísluší nárok na náhradu škody vzhledem ke skutečnosti, že jejich nabídka nebyla vybrána jako vítězná a zároveň si nárokují ušlý zisk, který plyne z času „promrhaného“ účastí v zadávacím řízení. Judikatura se ovšem shoduje na tom, že žádný z těchto nároků uchazeče neexistuje, neboť neexistuje subjektivní právo na vítězství v zadávacím řízení, což plyne už ze soutěžní povahy zadávacího řízení.S tím souvisí i domáhání se přezkumu úkonů zadavatele u ÚOHS v souvislosti s neoprávněným vyloučením uchazečů zadávacího řízení. Řízení před ÚOHS je veřejnoprávní povahy a tudíž, pokud zákon o veřejných zakázkách nestanoví jinak, nemá účastník řízení, a to ani účastník úspěšný, právo na náhradu nákladů vynaložených na účast v řízení. V souvislosti s tím lze zmínit nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. III. ÚS 321/03, který se vyjadřuje k případům, kdy se řízení přesune ze správního do občanského soudního řízení, tedy do řízení o náhradu škody. Podle zmíněného nálezu nejsou soudy oprávněny přiznat náhradu nákladů řízení ze správního řízení, neboť tyto spadají výhradně do pravomoci orgánů, který dané řízení vede.    Mon, 23 Feb 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/uchazec-o-verejnou-zakazku-nema-narok-na-nahradu-skody-nakladu-rizeni-uspeje-li-s-pred-uohs/ Prokázání kvalifikaci subdodavatelem, aneb kvalifikaci si nelze koupit http://www.akfz.cz/aktuality/prokazani-kvalifikaci-subdodavatelem-aneb-kvalifikaci-si-nelze-koupit/ Uchazeč o realizaci veřejné zakázky nemusí prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů pouze sám, ale může využít také kvalifikace svědčící jinému subjektu. V tomto případě má na výběr ze dvou možností. K jejich upřesnění se vyjadřuje rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. října 2014 spis. zn. 62 Af 57/2013-90. Z rozsudku plyne, že první možností je prokázání reálné dispozice s prostředky subdodavatele a to například tak, že osoba subdodavatele je pod kontrolou uchazeče. Druhou volbou je prokázání kvalifikace prostřednictvím kvalifikačních předpokladů subdodavatele na základě subdodavatelské smlouvy. V rozsudku je dále zdůrazněno, že by nemělo jít pouze o formálně smluvně koupené služby, ale je důležité, aby uchazeč v nabídce upřesnil, v jakých ohledech, v jakých částech plnění zakázky a v jakém rozsahu se bude na zakázce podílet subdodavatel. Z rozsudku tedy plyne, že při posuzování subdodavatelské smlouvy, či jakéhokoliv jiného prokazovaného vztahu mezi uchazečem a subdodavatelem, by měl být posuzován především jejich reálný vztah a možnost subdodavatele realizovat prokazovanou část veřejné zakázky samostatně. Krajský soud v Brně se tedy negativně vymezil vůči formálně „koupeným“ subdodavatelským službám a prostředkům, které ale uchazeč nemá reálně k dispozici. Takto prokázanou kvalifikaci by podle názoru Krajského soudu zadavatel neměl uznat jako dostatečnou.   Mon, 23 Feb 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/prokazani-kvalifikaci-subdodavatelem-aneb-kvalifikaci-si-nelze-koupit/ Napsali o nás... http://www.akfz.cz/aktuality/napsali-o-nas/ V souvislosti s převzetím právního zastoupení poškozených klientů SAXO bank se o nás píše nejen v tuzemském tisku, ale i v Dánsku a na Slovensku. http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/343971-saxo-bank-hrozi-stovkam-klientov-sudom/ http://www.jv.dk/artikel/1932809:Business--Saxo-Bank-kunder-angriber-fra-hele-Europa http://byznys.ihned.cz/c1-63455360-saxo-bank-chce-po-stovkach-ceskych-klientu-milionove-nahrady Thu, 05 Feb 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/napsali-o-nas/ NEWSLETTER 1/2015 http://www.akfz.cz/aktuality/newsletter-1-2015/ Vážení obchodní přátelé,s nahrazením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zok“) došlo též k zásadním změnám v požadavcích na vypracování zprávy o vztazích. Tyto požadavky najdete v ustanoveních § 82 až § 88 zok.Nově jsou nároky na zprávu o vztazích mnohem detailnější a přísnější. Stručné informace Vám proto shrnujeme níže. Pokud byste požadovali naši asistenci při přípravě zprávy o vztazích nebo jste měli jakékoliv dotazy k jejímu obsahu, jsme Vám zcela k dispozici. Více informací v příloze. Sun, 01 Feb 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/newsletter-1-2015/ Převzali jsme zastoupení některých poškozených klientů SAXO BANK http://www.akfz.cz/aktuality/prevzali-jsme-zastoupeni-nekterych-poskozenych-klientu-saxo-bank/ Advokát Mgr. David Fyrbach, LL.M. převzal zastoupení některých poškozených klientů  SAXO BANK  a poskytuje jim odborné právní poradenství. Více se dočtete přímo na webu: http://www.hromadnezaloby.cz/detail-zaloby/33-saxo-bank Thu, 29 Jan 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/prevzali-jsme-zastoupeni-nekterych-poskozenych-klientu-saxo-bank/ K výši škody způsobené trestním činem porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku http://www.akfz.cz/aktuality/k-vysi-skody-zpusobene-trestnim-cinem-poruseni-autorskeho-prava-prav-souvisejicich-s-pravem-autorskym-a-prav-k-databazi-dle-270-trestniho-zakoniku/ Nejvyšší soud se v dovolacím řízení v trestní věci zabýval způsobem určení rozsahu škody způsobené porušením autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku. Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 171/2014 uvedl, že výši škody nelze určit pouze jako součin počtu nelegálně stažených kopií audiovizuálních děl a obvyklé ceny originálního CD/DVD nosiče, jelikož nelze rozumně předpokládat, že každý, kdo si stáhnul nelegální kopii díla z internetu, by si jinak originální nosič CD/DVD koupil za běžnou kupní cenu. Určení výše škody v podobě ušlého zisku tímto způsobem je pouze hypotetické a tudíž v trestním řízení nemůže obstát. Dle názoru Nejvyššího soudu je při určování výše škody způsobené nelegálním umístněním díla na filehostingový server nutné zabývat se skutečností, zda nelegální sdílení díla na internetu mělo vliv na prodejnost originálních CD/DVD nosičů, zda dílo bylo již v době spáchání trestného činu veřejně přístupné na jiných serverech (bez přičinění obviněného), a přihlédnout i k dalším specifikám internetu. Jelikož určení výše ušlého zisku v takovémto případě vyžaduje odborné znalosti, je vhodné, aby soud k určení podstatných skutečností přibral znalce a provedl znalecké dokazování.  Dle usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 5 Tdo 171/2014. Dostupné z:http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/675636E6F4A8497FC1257DB6003698A6?openDocument&Highlight=0.  Tue, 06 Jan 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/k-vysi-skody-zpusobene-trestnim-cinem-poruseni-autorskeho-prava-prav-souvisejicich-s-pravem-autorskym-a-prav-k-databazi-dle-270-trestniho-zakoniku/ 1/2015 NEWSLETTER http://www.akfz.cz/aktuality/1-2015-newsletter/ ZPRÁVA O VZTAZÍCH PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Vážení obchodní přátelé, s nahrazením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zok“) došlo též k zásadním změnám v požadavcích na vypracování zprávy o vztazích. Tyto požadavky najdete v ustanoveních § 82 až § 88 zok.  Nově jsou nároky na zprávu o vztazích mnohem detailnější a přísnější. Stručné informace Vám proto shrnujeme níže. Pokud byste požadovali naši asistenci při přípravě zprávy o vztazích nebo jste měli jakékoliv dotazy k jejímu obsahu, jsme Vám zcela k dispozici. Lhůta pro vypracování zprávy o vztazích Zprávu o vztazích vyhotoví statutární orgán společnosti do 3 měsíců od dne skončení účetního období. Ty společnosti, které mají účetní období kalendářní rok, mají tedy povinnost vyhotovit zprávu o vztazích nejpozději do konce března 2015. Osoby dotčené zprávou o vtazích Zpráva o vztazích zahrnuje veškeré vztahy mezi osobou, které se zpráva týká („ovládaná osoba“), a osobou ji ovládající a dále mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Zpráva o vztazích je tedy vždy vypracována z pohledu ovládané osoby a nezahrnuje vztahy mezi osobami ovládanými osobou, která vyhotovuje zprávu o vztazích, a touto osobou. Je nerozhodné, zda jsou ovládající osoba či jiné jí ovládané osoby, které vstupují do vztahů s ovládanou osobou vypracovávající zprávu o vztazích, zahraniční osobou. Obsah zprávy o vztazích Ve zprávě o vztazích se uvádí zejména: §      struktura vztahů mezi dotčenými osobami, §      úloha ovládané osoby, §      způsoby a prostředky ovládání, §      přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky, §      přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými, §      posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a § 72 zok a §      zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi dotčenými osobami statutárním orgánem včetně údaje, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika a jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo § 72 zok. Přezkoumání zprávy o vztazích kontrolním orgánem Má-li korporace kontrolní orgán (zpravidla dozorčí radu), přezkoumá tento orgán zprávu o vztazích. O svém stanovisku, ve kterém uvede i svůj názor na vyrovnání újmy podle § 71 nebo § 72 zok, informuje prostřednictvím statutárního orgánu (viz níže) nejvyšší orgán společnosti (zpravidla valnou hromadu). Má-li zpráva vady, vrátí ji kontrolní orgán statutárnímu orgánu k přepracování. Přezkum zprávy o vztazích kontrolním orgánem se nevyžaduje, je-li ovládající osobou jediný společník ovládané osoby, nebo jsou-li všichni společníci ovládané osoby osobami jednajícími ve shodě vůči ovládané osobě. Předložení zprávy o vztazích nejvyššímu orgánu společnosti Zpráva o vztazích se předkládá nejvyššímu orgánu ve shodné lhůtě a za shodných podmínek jako účetní závěrka. Statutární orgán seznámí nejvyšší orgán se zprávou o vztazích a zprávou kontrolní rady na jeho nejbližším zasedání. Nejvyšší orgán společnosti zprávu o vztazích neschvaluje, nicméně ji bere na vědomí. Přezkum zprávy o vztazích znalcem určeným soudem Každý kvalifikovaný společník (§ 187, § 365 zok), který nesouhlasí se zprávou o vztazích, může za podmínek určených zok navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro přezkum zprávy o vztazích.   Zveřejnění zprávy o vztazích Zpráva o vztazích tvoří součást výroční zprávy. Výroční zpráva se zveřejňuje dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňuje po jejím ověření auditorem a po schválení příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů. Ke zveřejnění musí dojít ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Uvedené dokumenty se zveřejňují založením do sbírky listin obchodního rejstříku, ve kterém je zapsána dotčená korporace. Právní výhrada Tento newsletter nepředstavuje právní radu v konkrétní právní věci, je obecného charakteru a jeho aplikovatelnost na jednotlivé korporace může být limitovaná.    Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/1-2015-newsletter/ Plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, musí být opatřená úředně ověřeným podpisem http://www.akfz.cz/aktuality/plna-moc-udelovana-k-pravnimu-jednani-ktere-musi-mit-formu-notarskeho-zapisu-musi-byt-opatrena-uredne-overenym-podpisem/ Nejvyšší soud podal výklad § 441 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle uvedeného ustanovení musí být plná moc k právnímu jednání, pro něž zákon vyžaduje zvláštní formu, udělena v téže formě. Nejvyšší soud, vědom si obtíží a nejasností, jež uvedené ustanovení vyvolává, sjednotil doposud rozkolísanou praxi v otázce formy plné moci k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu. V usnesení ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 Nejvyšší soud uvedl, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu o právním jednání, není neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil. V praxi to znamená, že i tehdy, je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, postačí, je-li udělena písemně a je-li současně podpis zmocnitele úředně ověřen. Zdroj: Tisková zpráva Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2014. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Nejvyssi_soud_podal_vyklad___441_odst__2_noveho_obcanskeho_zakoniku~?openDocument&lng=CZ.  Thu, 18 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/plna-moc-udelovana-k-pravnimu-jednani-ktere-musi-mit-formu-notarskeho-zapisu-musi-byt-opatrena-uredne-overenym-podpisem/ Při určování výše náhrady škody musí soudy vycházet ze skutečného důvodu užívání prostor http://www.akfz.cz/aktuality/pri-urcovani-vyse-nahrady-skody-musi-soudy-vychazet-ze-skutecneho-duvodu-uzivani-prostor/ Ústavní soud má za to, že pokud obecné soudy při určování výše bezdůvodného obohacení, které vzniklo bezdůvodným užíváním prostor, vycházely pouze z toho, že předmětné prostory jsou bytem, aniž by přihlédly ke skutečnému stavu užívání (jako nebytového prostoru), posoudili věc v rozporu s principy spravedlivého procesu. Ústavní soud uvedl, že v takovémto případě je spravedlivé, aby obecné soudy vycházeli při stanovení výše plnění nikoliv z hodnoty nájemného k bytu, ale z hodnoty nájemného k nebytovému prostoru. Ústavní soud přitom vzcházel ze starší judikatury Nejvyššího soudu, ve které byl akcentován právě skutečný důvod užívání před formálně právní povahou užívaných prostor. - Nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 143/11, ze dne 1. 9. 2014, dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=85389&pos=1&cnt=4&typ=result Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/pri-urcovani-vyse-nahrady-skody-musi-soudy-vychazet-ze-skutecneho-duvodu-uzivani-prostor/ Námitky týkající se původního závazku nemůžou být uplatněny na obranu proti platební směnce http://www.akfz.cz/aktuality/namitky-tykajici-se-puvodniho-zavazku-nemuzou-byt-uplatneny-na-obranu-proti-platebni-smence/ Nejvyšší soud se zabýval okruhem kauzálních námitek přípustných na obranu směnečného dlužníka proti směnce dané jako placení. Nejvyšší soud rozhodl, že okruh kauzálních námitek je v tomhle případě už z povahy věci značně omezený, jelikož dohodou mezi věřitelem a dlužníkem o nahrazení původního závazku závazkem směnečným dochází k zániku dosavadního závazku. Směnka z tohoto pohledu vystupuje jako privátní platidlo a plní funkce podobné penězům.  Námitky týkající se původního kauzálního závazku tudíž nemůže dlužník použít na svoji obranu.- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1363/2011, ze dne 27. 2. 2014, dostupný na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E83ED78FC7905DC2C1257D3B0034E0E8?openDocument&Highlight=0, Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/namitky-tykajici-se-puvodniho-zavazku-nemuzou-byt-uplatneny-na-obranu-proti-platebni-smence/ Promlčecí doba u promlčení škody v důsledku dlouhého vkladového řízení počne běžet nejdřív po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí http://www.akfz.cz/aktuality/promlceci-doba-u-promlceni-skody-v-dusledku-dlouheho-vkladoveho-rizeni-pocne-bezet-nejdriv-po-provedeni-vkladu-vlastnickeho-prava-do-katastru-nemovitosti/ Ústavní soud rozhodl, že při uplatňování nároku na náhradu škody vůči státu běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Pokud škoda spočívá v nemožnosti realizovat vlastnické právo poškozeného třeba v důsledku příliš dlouhého vkladového řízení, nemůže promlčecí doba začít běžet dříve, než je vlastnické právo poškozeného vůbec konstituováno. Jiný závěr obecného soudu vede k porušení základního práva na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné zprávy nebo nesprávným úředním postupem, garantovaného čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. - Nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1744/12, ze dne 24. 7. 2014, dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=84933&pos=1&cnt=4&typ=result Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/promlceci-doba-u-promlceni-skody-v-dusledku-dlouheho-vkladoveho-rizeni-pocne-bezet-nejdriv-po-provedeni-vkladu-vlastnickeho-prava-do-katastru-nemovitosti/ Pro posouzení odpovědnosti jednatele za škodu je nutné předběžné posouzení souladu pokynu valné hromady s právními předpisy http://www.akfz.cz/aktuality/pro-posouzeni-odpovednosti-jednatele-za-skodu-je-nutne-predbezne-posouzeni-souladu-pokynu-valne-hromady-s-pravnimi-predpisy/ Nejvyšší soud se usnesl na tom, že v řízení v němž se společnost zastoupena společníkem domáhá proti jednateli náhrady škody způsobené porušením povinností při výkonu funkce, je soud oprávněn posoudit si jako předběžnou otázku soulad pokynu valné hromady s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. Soud při tom vyslovuje pouze předběžný závěr o tom, zda jednatel byl pokynem valné hromady vázán či nikoliv. Tento závěr je nezbytný pro posouzení odpovědnosti jednatele za škodu. - Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1800/2014, ze dne 20. 8. 2014, dostupné na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82F17F8BAE2F9E0CC1257D4E0034C655?openDocument&Highlight=0, Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/pro-posouzeni-odpovednosti-jednatele-za-skodu-je-nutne-predbezne-posouzeni-souladu-pokynu-valne-hromady-s-pravnimi-predpisy/ Výzva k plnění může být současně i úkonem, jehož doručením se pohledávka stává splatnou http://www.akfz.cz/aktuality/vyzva-k-plneni-muze-byt-soucasne-i-ukonem-jehoz-dorucenim-se-pohledavka-stava-splatnou/ Dle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě nastávají účinky výzvy k plnění dle ust. § 142a odst. 1 Občanského soudního řádu (jde o výzvu na plnění, od které se odvíjí právo na náhradu nákladů řízení v případě úspěchu ve sporu) i v případě, když je táto výzva současně úkonem, jehož doručením se pohledávka teprve stává splatnou. - Usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 75Co 25/2014, ze dne 4. 4. 2014 Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/vyzva-k-plneni-muze-byt-soucasne-i-ukonem-jehoz-dorucenim-se-pohledavka-stava-splatnou/ Jaký je zákonný postup úhrady dluhů při předluženém dědictví? http://www.akfz.cz/aktuality/jaky-je-zakonny-postup-uhrady-dluhu-pri-predluzenem-dedictvi/ Podle OZ je nově dědic povinen hradit dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Této situaci se lze vyvarovat uplatněním výhrady soupisu, což má za následek ručení pouze do výše hodnoty dědictví. V případě, že dědictví bude předlužené a v rámci dědického řízení nedojde k jeho likvidaci, je dědic po ukončení řízení povinen postupovat při úhradě dluhů obdobně jako při rozdělení výtěžku při likvidaci uvedených v zákoně, tedy zejména hradit dluhy postupně podle zákonných skupin a poté uvnitř skupin poměrně. Nezávisí tedy na uvážení dědice, které z věřitelů se rozhodne do výše dědictví uspokojit.   Wed, 10 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/jaky-je-zakonny-postup-uhrady-dluhu-pri-predluzenem-dedictvi/ Zajištění bankovních záruk zástavním právem http://www.akfz.cz/aktuality/zajisteni-bankovnich-zaruk-zastavnim-pravem/ Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které nepotěší především banky. Ve zkratce lze rozhodnutí shrnout takto: Banka vystaví záruční listinu ve prospěch třetí osoby na žádost svého klienta, který případnou budoucí pohledávku banky za ním z bankovní záruky zajistí zástavním právem k nemovitosti. Klient se dostane do insolvenčního řízení, třetí osoba poté čerpá z bankovní záruky a banka se chce zhojit ze zástavy. Dle tohoto rozhodnutí tak však učinit nemůže, neboť z hlediska insolvenčního zákona nabyla práva na uspokojení ze zajištění teprve vznikem pohledávky – a ta jí vznikla teprve po zahájení insolvenčního řízení s klientem.Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4340/2011 ze dne 26. 8. 2014   Celý rozsudek dostupný na: http://kraken.slv.cz/29Cdo4340/2011 Tue, 09 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/zajisteni-bankovnich-zaruk-zastavnim-pravem/ Právo být zapomenut http://www.akfz.cz/aktuality/pravo-byt-zapomenut/ Úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj vydal v reakci na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-131/12 ze dne 13. 5. 2014. Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Mario Costeja González Doporučení úřadu pro ochranu osobních údajů a sdružení pro internetový rozvoj k právu být zapomenut v rámci internetových vyhledávačů. V Doporučení se mimo jiné uvádí: Soudní dvůr EU došel k závěru, že činnost poskytovatele služby internetového vyhledávače, spočívající v indexování internetových stránek a poskytování odkazů na ně, je zpracováním osobních údajů ve smyslu Směrnice č. 95/46/ES. Poskytovatel této služby je potom v postavení správce takto indexovaných či odkazovaných údajů se všemi povinnostmi, které jsou správci uloženy. Jednou z povinností správce údajů je na základě námitky dotčené osoby posoudit, zda jím prováděné zpracování údajů této osoby je i nadále legální a legitimní. V případě, že tomu tak není, je správce povinen zpracování zastavit či upravit, tak, aby byla v plné míře chráněna práva dotčené osoby. K realizaci tohoto práva soud uvedl, že fyzická osoba může za určitých okolností požadovat přímo na poskytovateli služeb internetového vyhledávače, aby zabránil přístupu k jejím osobním údajům zobrazeným ve výsledku vyhledávání podle jména této osoby, jinak řečeno aby konkrétní výsledek takovéhoto vyhledávání nezobrazoval. Úřad pro ochranu osobních údajů, Sdružení pro internetový rozvoj Celé doporučení na: http://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=12185 Rozsudek ESD na: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6332 Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/pravo-byt-zapomenut/ Smlouva o dílo v NOZ ( pohled soudce na vybrané otázky a použitelnost stávající judikatury) http://www.akfz.cz/aktuality/smlouva-o-dilo-v-noz-pohled-soudce-na-vybrane-otazky-a-pouzitelnost-stavajici-judikatury/ Smlouva o dílo představuje v závazkových vztazích historicky jeden z nejdůležitějších smluvních typů. Svůj význam si zachovává i v novém občanském zákoníku.  Novou úpravou dochází k zásadní změně v otázce nároků zhotovitele na zaplacení ceny díla, jestliže dílo bylo dokončeno a předáno jako vadné. Judikatura (např. 32 Odo 1326/2006, 29 Odo 11/2001, 29 Odo 416/2001), dosud dovozovala, že zhotovitel v takovém případě nárok na zaplacení ceny díla, nebylo-li mezi stranami dohodnuto něco jiného, nemá. Nová úprava volí řešení odlišné. Zásadní změnou je dále posílení práv objednatele z vad díla, je-li jím stavba. Ustanovení § 2630 zavádí v této souvislosti se zhotovitelem spoluodpovědnost dalších osob za vady stavby. Další změnou nové úpravy je specifické řešení děl s nehmotným výsledkem. Konečně, kromě těchto hmotněprávních ustanovení smlouvy o dílo, je z pohledu soudce jednou z nejvýznamnějších změn nová procesní úprava možných zásahů soudů do autonomie vůle stran, na níž je jinak nový kodex vystavěn.  JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. Celý článek na:  https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgrpweyk7hfpxg5dsl4zdc&rowIndex=7 Sun, 07 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/smlouva-o-dilo-v-noz-pohled-soudce-na-vybrane-otazky-a-pouzitelnost-stavajici-judikatury/ Evropský příkaz k obstavení účtů. Je přijatá úprava cesta správným směrem? http://www.akfz.cz/aktuality/evropsky-prikaz-k-obstaveni-uctu-je-prijata-uprava-cesta-spravnym-smerem/ Po dlouhých diskuzích přijal Evropský parlament zavádějící evropský příkaz k obstavení účtu. Byť toto nařízení vstoupí v účinnost až 18. ledna 2017, je vhodné shrnout základní principy a problematické pasáže tohoto nového institutu již nyní.Aby mohl věřitel využít evropského příkazu, je třeba, aby se nejednalo o ryze vnitrostátní případ, kdy se věřitel a postihovaný bankovní účet nacházejí na území jednoho členského státu, nýbrž aby byl přítomen přeshraniční prvek. Přeshraniční prvek je přítomen v případě, kdy je bankovní účet veden v jiném členském státě, než ve kterém má věřitel bydliště nebo je-li bankovní účet veden v jiném členském státě, než v členském státě soudu, u něhož byl podán návrh na vydání příkazu k obstavení účtu. Pokud věřitelova pohledávka splňuje výše uvedené podmínky, pak je věřitel oprávněn žádat o vydání příkazu k obstavení účtu ve třech fázích:·         1) ještě před tím, než vůbec podá proti dlužníkovi podnět k zahájení řízení ve věci samé,·         2) v jakékoli fázi během řízení ve věci samé až do vydání rozhodnutí nebo schválení či uzavření smíru a·         3) poté co věřitel obdržel rozhodnutí, veřejnou listinu či uzavřel smír stanovující, že dlužník má uhradit věřitelovu pohledávku.Dalším testem, který musí věřitel, jenž nemá exekuční titul splnit, je test pravděpodobnosti úspěchu v řízení ve věci samé. Zde musí věřitel soudu předložit dostatečné důkazy o tom, že má reálnou šanci ve sporu uspět. Mgr. Michaela Křížková  Celý článek na: http://www.epravo.cz/top/clanky/evropsky-prikaz-k-obstaveni-uctu-je-prijata-uprava-cestou-spravnym-smerem-95693.html Sat, 06 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/evropsky-prikaz-k-obstaveni-uctu-je-prijata-uprava-cesta-spravnym-smerem/ Rozhodnutí ÚOHS http://www.akfz.cz/aktuality/rozhodnuti-uohs/  Nejvyšší správní soud v listopadu 2013 ve vztahu k zadávání veřejné zakázky na dodávky judikoval, že není přípustné, aby zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadoval předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem pouze za 12 měsíců, neboť zákon o veřejných zakázkách kogentně stanoví toto rozpětí na tři roky.Rozsudek NSS ze 7. 11. 2013, sp. zn. 7 Afs 44/2013. Celý text rozhodnutí dostupný na: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0044_7Afs_130_20131113100123_prevedeno.pdf“Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v prosinci 2014 rozhodnutí týkající se obdobného případu, v němž celou argumentaci zobecnil, když uvedl, že „Zadavatel si může zvolit určitý způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů, nesmí tak však učinit přísněji než zákon, pokud to není výhodnější pro uchazeče o zakázku.“ Rozhodnutí ÚOHS sp. zn. R430/2013. Rozhodnutí dosud nebylo uveřejněno. Fri, 05 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/rozhodnuti-uohs/ Krácení dotace v judikatuře nejvyššího správního soudu – POLOJASNO? http://www.akfz.cz/aktuality/kraceni-dotace-v-judikature-nejvyssiho-spravniho-soudu-polojasno/ Novelou rozpočtových pravidel č. 465/2011 Sb. bylo zakotveno právo poskytovatele krátit dotaci. Dle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel platí, že poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, a to do výše, která je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně. Přitom přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace.Nejvyšší správní soud se interpretací nového ustanovení § 14e rozpočtových pravidel opakovaně zabýval. Nejprve rozsudkem č.j. 9 As 132/2013-78 ze dne 6.2.2014 potvrdil dosavadní ustálenou judikaturu, dle které rozhodnutí o námitkách proti protokolu o kontrolním zjištění podle § 18 zákona o státní kontrole není rozhodnutím, proti kterému by bylo možné se bránit správní žalobou.  Dále uvedl, že „ochrany případně dotčené právní sféry se příjemce dotace může domáhat prostřednictvím žaloby proti konečnému zásahu vydanému v realizační fázi (zde v rámci rozhodnutí o povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně).“Poněkud odlišný směr úvah nabízí rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 8 Ans 4/2013-44 ze dne 30.6.2014, ve kterém uvedl, že „rozhodnutí o poskytnutí dotace není samo o sobě titulem k vyplacení dotace. Jako takové představuje ze strany stěžovatele závazný příslib, že stěžovatel užije své volné správní uvážení ohledně poskytnutí dotace určitým způsobem, tj. že dotaci příjemci poskytne při splnění daných podmínek. Pokud by však za této situace příjemce splnil všechny požadované podmínky a stěžovatel dotaci nevyplatil, dopustil by se stěžovatel nezákonného zneužití správního uvážení.“Z porovnání komentovaných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je patrné, že zde došlo k rozkolu v právním náhledu soudu na to, zda ke krácení dotace dochází na základě rozhodnutí ve věci samé. Prvkem, který je naopak společný všem rozhodnutím, je (nutno přiznat nevyslovené) přesvědčení, že dotčený příjemce nemůže zůstat zcela bez soudní ochrany, přičemž je však sporné, jakými prostředky mu je tato ochrana poskytnuta.JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. Celý článek na: http://www.epravo.cz/top/clanky/kraceni-dotace-v-judikature-nejvyssiho-spravniho-soudu-polojasno-95155.html Fri, 05 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/kraceni-dotace-v-judikature-nejvyssiho-spravniho-soudu-polojasno/ Odchylná ujednání ve spotřebitelské zpotřebovatelské smlouvě http://www.akfz.cz/aktuality/odchylna-ujednani-ve-spotrebitelske-zpotrebovatelske-smlouve/ Podle předchozí právní úpravy, konkrétně dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona 40/1964 Sb., dále jen „občanský zákoník“, si účastníci občanskoprávních vztahů mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Z toho vyplývá, že i v případě zprostředkovatelské smlouvy je možné za splnění uvedených podmínek vzájemná práva a povinnosti upravit odchylně od zákona. Ovšem podle ustanovení o ochraně spotřebitele, konkrétně podle § 55 obč. zák., se smluvní ujednání spotřebitelských smluv nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Ujednání posuzované zprostředkovatelské smlouvy přiznávající zprostředkovateli nárok na odměnu i tehdy, pokud k jejímu uzavření dojde bez jeho přičinění, je ujednáním, které se v neprospěch spotřebitele odchyluje od úpravy uvedené v ustanovení § 774 a násl. obč. zák., a je tudíž podle ustanovení § 55 odst. 1 obč. zák. neplatné. V současnosti účinný občanský zákoník 89/2012 Sb., v § 1810 a nás., široce upravuje problematiku smluv mezi podnikatelem (§ 420 a § 421) a spotřebitelem (§ 419). Daná úprava však ještě není judikovaná. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1835/2012, ze dne 25. 6. 2014 http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B997436FA5F8B68EC1257D1600354A31?openDocument&Highlight=0 Thu, 04 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/odchylna-ujednani-ve-spotrebitelske-zpotrebovatelske-smlouve/ Jednoinstančnost a písemnost "spotřebitelského" rozhodčího řízení http://www.akfz.cz/aktuality/jednoinstancnost-a-pisemnost-spotrebitelskeho-rozhodciho-rizeni/ V případě dobrovolného vzdání se instančního přezkumu a ústního projednání v rozhodčí smlouvě k porušení článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nedochází. V kontextu řízení o spotřebitelské věci se však soud musí zabývat otázkou, zda bylo vzdání se práva skutečně svobodné a jednoznačné (české právo vyloučení ústního řízení i odvolání v rozhodčím řízení připouští i pro spotřebitele, takže požadavek „přípustnosti“ zde splněn je) a zda nepředstavovalo nepřiměřenou podmínku ve smyslu unijního práva.  Z judikatury ESLP a SDEU nevyplývá, že jednoinstančnost a písemnost rozhodčího řízení je bez dalšího v rozporu s požadavky na spravedlivý proces, nebo v rozporu se směrnicí Rady 93/13/EHS (ESLP vychází z možnosti dobrovolného vzdání se práva, které se vztahuje jak na opravné prostředky, tak na ústní projednání; z hlediska ochrany spotřebitele v unijním právu rovněž nelze automaticky uzavřít, že by byla jednoinstančnost a písemnost rozhodčího řízení v rozporu se směrnicí). Stejně jako u jiných podmínek spotřebitelských smluv je nutné zkoumat, zda tato podmínka se zřetelem ke konkrétním skutkovým okolnostem v rozporu s požadavkem přiměřenosti nastoluje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele. Odvolací soud věc nesprávně právně posoudil, uzavřel-li, že vyloučení ústnosti rozhodčího řízení a přezkumu rozhodčího nálezu jinými rozhodci bez dalšího (automaticky) způsobuje neplatnost rozhodčí smlouvy, jejímž účastníkem je spotřebitel (§ 39, § 55 odst. 2, § 56 odst. 1 obč. zák.). rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1354/2014, ze dne 24. 9. 2014 http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D299CF2D32E53B63C1257D6A00358DAB?openDocument&Highlight=0,  Wed, 03 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/jednoinstancnost-a-pisemnost-spotrebitelskeho-rozhodciho-rizeni/ Neexistující závazek nemůže být nahrazen závazkem ze směnky http://www.akfz.cz/aktuality/neexistujici-zavazek-nemuze-byt-nahrazen-zavazkem-ze-smenky/ Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky uzavření dohody o privativní novaci předpokládá existující dluh, který má být takovou dohodou nahrazen. Neexistuje-li závazek dlužníka, který by měl být takovou dohodou nahrazen závazkem ze směnky, nemůže ani uzavřená dohoda o placení směnkou vyvolat zamýšlené právní účinky. Nastane-li taková situace, je směnečný věřitel povinen směnku, kterou obdržel za účelem uspokojení neexistující pohledávky, vrátit zpět dlužníkovi. - Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 1363/2011, ze dne 27.2.2014, dostupný na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E83ED78FC7905DC2C1257D3B0034E0E8?openDocument&Highlight=0, Tue, 02 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/neexistujici-zavazek-nemuze-byt-nahrazen-zavazkem-ze-smenky/ K platnosti rozhodčí smlouvy, v níž je vyjmenováno několik rozhodců Ad hoc http://www.akfz.cz/aktuality/k-platnosti-rozhodci-smlouvy-v-niz-je-vyjmenovano-nekolik-rozhodcu-ad-hoc/ Rozhodčí smlouva, jíž se strany dohodly, že majetkový spor rozhodne jeden z osmi jednoznačně určených rozhodců s tím, že výběr jednoho z nich je na straně, která podá rozhodčí žalobu, je bez ohledu na to, že nebyla sjednána individuálně, platným právním úkonem; nejde o ujednání, které by mělo povahu nepřiměřené a zneužívající klausule. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1616/2014, ze dne 29. 9. 2014 http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/41BBB0BAD1ED88CBC1257D6A003527B5?openDocument&Highlight=0,  Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/k-platnosti-rozhodci-smlouvy-v-niz-je-vyjmenovano-nekolik-rozhodcu-ad-hoc/ Soud není vázán tvrzením o důvodu zániku účasti tichého společníka na podnikání http://www.akfz.cz/aktuality/soud-neni-vazan-tvrzenim-o-duvodu-zaniku-ucasti-ticheho-spolecnika-na-podnikani/ Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že v případě kdy se žalobce domáhá vrácení vkladu poskytnutého podnikateli na základě smlouvy o tichém společenství, soud není vázán tvrzením o právní skutečnosti, na základě které mělo dojít k zániku účasti tichého společníka na podnikání, v tom ohledu, že by k zániku účasti z jiného než tvrzeného důvodu nemohl přihlédnout. Jedná se tu totiž o týž nárok na vrácení vkladu tichého společníka. - Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 32 Cdo 3135/2012, ze dne 12.8.2014, dostupný na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4DFDFFE000480635C1257D410034C185?openDocument&Highlight=0,l Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/soud-neni-vazan-tvrzenim-o-duvodu-zaniku-ucasti-ticheho-spolecnika-na-podnikani/ Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách http://www.akfz.cz/aktuality/smluvni-pokuta-ve-spotrebitelskych-smlouvach/ Ústavní soud koncem roku 2013 judikoval, že „…v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Výjimku představují specifické případy, kdy se z povahy věci uplatňuje specifický režim (např. smlouva o přepravě osob s ohledem na § 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, apod.).“  - nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 Celý text nálezu http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=81612&pos=1&cnt=1&typ=result.  Fri, 21 Nov 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/smluvni-pokuta-ve-spotrebitelskych-smlouvach/ Je zaměstnavatel oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr poté, co zaměstnance na závadné chování dlouhodobě upozorňoval? http://www.akfz.cz/aktuality/je-zamestnavatel-opravnen-okamzite-zrusit-pracovni-pomer-pote-co-zamestnance-na-zavadne-chovani-dlouhodobe-upozornoval/ Nejvyšší soud rozlišil mezi neúspěšnou snahu zaměstnavatele o nápravu zaměstnance na jedné straně a tolerováním jeho závadného chování na straně druhé. I v případě, že stejné chování se zaměstnavatel pokusil řešit nejprve výzvami k nápravě, může toto chování vést až k okamžitému zrušení pracovního poměru.Při rozhodování soudu vyvstala otázka, jestli po tom, co se zaměstnavatel snažil opakovaně působit na zaměstnance, aby svůj přístup k plnění pracovních povinností změnil, lze za stejné porušení přistoupil rovnou k okamžitému zrušení pracovního poměru.Nejvyšší soud dospěl k závěru, že intenzita jednání zaměstnance není zmírněna tím, že se tohoto jednání dopouští i přes výtky zaměstnavatele opakovaně a dlouhodobě. Naopak pokud se taková snaha ukáže bezúspěšná, nemění to nic na posouzení, jestli jednání zaměstnance bylo porušením jeho pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. (Rozsudek NS, sp. zn. 21 Cdo 1822/2013 ze dne 29. 10. 2014) Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/je-zamestnavatel-opravnen-okamzite-zrusit-pracovni-pomer-pote-co-zamestnance-na-zavadne-chovani-dlouhodobe-upozornoval/ Návrh novely NOZ a ZOK byl zveřejněn http://www.akfz.cz/aktuality/navrh-novely-noz-a-zok-byl-zverejnen/ Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo pracovní návrh novely nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. S novelou se můžete seznámit na následujících odkazech (i)https://www.obczan.cz/clanky/pracovni-verze-novely-noz  a (ii) http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Navrh_zmen_NOZ-200814.pdf Mon, 15 Sep 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/navrh-novely-noz-a-zok-byl-zverejnen/ ÚS zrušil likvidační dolní hranici pokuty za umožnění výkonu nelegální práce http://www.akfz.cz/aktuality/us-zrusil-likvidacni-dolni-hranici-pokuty-za-umozneni-vykonu-nelegalni-prace/ Od začátku roku 2012 mohla být za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce uložena pokuta do 10 000 000 Kč, nejméně však 250 000 Kč. Nálezem Ústavního soudu byla tato minimální hranice zrušena. Podle ÚS šlo o zjevně nepřiměřenou výši, která mohla mít likvidační charakter. Zákonná úprava bránila řádné individualizaci konkrétního případu, neboť spodní hranice pokuty byla stanovena v takové výši, že omezovala rozhodující správní orgány přihlédnout k specifickým okolnostem různých případů, jakož i k osobám delikventů a jejich majetkovým poměrům. Ještě před rozhodnutím ÚS byla spodní hranice novelou změněna na 50 000 Kč, ovšem až s účinností od 1. 1. 2015. (Nález ÚS, sp. zn. Pl.ÚS 52/13 ze dne 9. 9. 2014) Tue, 09 Sep 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/us-zrusil-likvidacni-dolni-hranici-pokuty-za-umozneni-vykonu-nelegalni-prace/ Konec strachu z neoznámených změn v katastru nemovitostí http://www.akfz.cz/aktuality/konec-strachu-z-neoznamenych-zmen-v-katastru-nemovitosti/ Zásada materiální publicity veřejných seznamů vyžaduje, aby vlastníci nemovitostí a oprávnění z dalších věcných práv aktivně sledovali, jestli je stav zapsaný v katastru nemovitostí v souladu s jejich skutečnými právy. Jinak v krajním případě hrozí, že svoje vlastnické nebo jiné věcné právo ztratí ve prospěch nabyvatele jednajícího v důvěře v zápis v katastru. K tomu, aby se oprávněné osoby včas dozvěděly o změnách údajů, které se jich týkají, slouží od 1. 1. 2014 dva nové nástroje. Jedná se o službu sledování změn v katastru a informační povinnost katastrálních úřadů v průběhu vkladového řízení. Službu sledování změn v katastru poskytuje přímo Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) jakožto ústřední správní úřad pro zeměměřictví a katastr nemovitostí. Díky této službě může každý dostávat aktuální informace o změnách v katastru, které se týkají nemovitostí, k nimž má vlastnické nebo jiné právo, a to přímo do své datové schránky, emailové schránky, na mobilní telefon nebo prostřednictvím webové služby. Vedle vlastníka dotčené nemovitosti mohou být upozornění na změny zasílány také zástavnímu nebo podzástavnímu věřiteli, oprávněnému z věcného břemene, oprávněnému z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, oprávněnému z práva zpětné koupě nebo z práva lepšího kupce, nájemci nebo pachtýři. Tyto osoby jsou prostřednictvím služby sledování změn informovány konkrétně o tom, že u dotčených nemovitostí byla vyznačena tzv. plomba, čili upozornění, že právní vztahy k nemovitostem jsou dotčeny změnou. Plomba je vyznačena například v případě, že na katastrální úřad byl podán návrh na vklad vlastnického nebo zástavního práva spolu s příslušnou kupní nebo zástavní smlouvou. Katastrální úřad je povinen plombu vyznačit nejpozději následující pracovní den po doručení návrhu nebo jiné listiny, na jejichž základě má dojít k zápisu práv do katastru. Pokud má vlastník nebo jiný oprávněný zřízenu službu sledování změn, katastrální úřad nejpozději další pracovní den po vyznačení plomby odešle této osobě zprávu, že plomba byla vyznačena. Uvedeným osobám jsou dále zasílány informace o provedení vkladu, záznamu nebo poznámky týkajících se práv k dotčeným nemovitostem, tj. například o tom, že vklad vlastnického práva nového vlastníka nemovitosti byl proveden. Každý uživatel služby si může zvolit, jestli mu zprávy mají být zasílány prostřednictvím datové schránky, emailu nebo SMS. Zejména pro osoby sledující velké množství nemovitostí, jako jsou například banky, je vhodný odběr informací pomocí webové služby. Službu sledování změn v katastru si může zřídit každý buď osobně na kterémkoliv katastrálním úřadu, zasláním písemné žádosti s ověřeným podpisem na adresu ČÚZK, nebo, pokud má zřízenu datovou schránku, prostřednictvím webové aplikace dostupné na https://ozs.cuzk.cz. Poplatek za službu je u malých vlastníků symbolický, pro 1 – 20 sledovaných nemovitostí činí 200,- Kč za první rok využívání služby, přičemž v dalších letech se již žádný poplatek neplatí. Pokud je počet sledovaných nemovitostí vyšší než 20, pak za každou další nemovitost uživatel služby zaplatí v prvním i v každém dalším roce využívání služby 10 Kč nebo 8 Kč při odběru informací pomocí webové služby. Pokud tedy bude určitá osoba vlastníkem 15 nemovitostí, k 5 dalším nemovitostem bude mít zřízeno věcné břemeno a k 5 dalším nemovitostem zástavní právo, pak za zřízení služby sledování změn v katastru pomocí datové zprávy, e-mailu nebo SMS zaplatí v prvním roce využívání služby 250 Kč a v dalších letech vždy 50 Kč. Pokud se počet nemovitostí, k nimž má osoba vlastnické či jiné právo změní, projeví se to příslušným způsobem na vyúčtování za službu, přičemž počet nemovitostí osoby zjišťuje katastrální úřad při zřízení služby a pak vždy 30 dnů před začátkem dalšího běžného roku sledování. Během projednávání návrhu katastrálního zákona v poslanecké sněmovně vznikla iniciativa, na jejímž základě se o probíhajících změnách mají dozvědět i osoby, které službu sledování změn v katastru nemají zřízenu. Katastrální úřady jsou proto ze zákona povinny o vyznačení plomby informovat nejpozději den po jejím vyznačení vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného, bez ohledu na to, jestli tato osoba má službu sledování změn v katastru zřízenu nebo ne. Katastrální úřad může vklad práva povolit nejdříve 20 dnů po odeslání informace. Smyslem této zákonné informační povinnosti katastrálních úřadů má být ochrana vlastníků a držitelů jiných věcných práv k nemovitostem před podvodnými vklady dosaženými na základě zfalšovaných listin. Pokud vlastník nemovitosti nebo jiný oprávněný má zřízenu službu sledování změn, použije katastrální úřad ke splnění své informační povinnosti tuto službu. Pokud uvedená osoba­ nemá službu sledování změn zřízenu, pak jí katastrální úřad zašle informaci o provedení plomby prostřednictvím datové schránky. Pokud nemá uvedená osoba zřízenou ani službu sledování změn v katastru ani datovou schránku, zašle katastrální úřad informaci o plombě osobě s trvalým pobytem na území České republiky na adresu trvalého pobytu, osobě nemající trvalý pobyt na území České republiky na adresu bydliště v zahraničí, a jedná-li se o právnickou osobu, pak na adresu jejího sídla. I v tomto případě mohou dotčené osoby katastrální úřad požádat o zaslání zprávy také emailem nebo prostřednictvím SMS. Ačkoli se na první pohled zdá, že služba sledování změn v katastru toho oproti zákonné informační povinnosti katastrálních úřadu nenabízí mnoho navíc, při podrobnějším pohledu najdeme několik důležitých předností. Jednak je rozsah informací poskytovaných na základě této služby poněkud větší. Především ale u osob nedisponujících datovou schránkou při použití této služby odpadá riziko nedoručení zásilky prostřednictvím pošty, například z důvodu, že tato byla doručována na adresu, na kterou to adresát nepředpokládal. Zmínit je potřeba i legislativní nedokonalost ustanovení o zákonné informační povinnosti, která ponechává určitý prostor pro různé výklady otázky, komu mají katastrální úřady zprávy o vyznačení plomby doručovat. Vezmeme-li na druhou stranu v úvahu jednoduchost, se kterou lze požádat o službu sledování změn, a její příznivou cenu, můžeme zřízení této služby vlastníkům nemovitostí a držitelům jiných, například zástavních práv k nemovitostem pouze doporučit. Fri, 13 Jun 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/konec-strachu-z-neoznamenych-zmen-v-katastru-nemovitosti/ Proč by vlastníci nemovitostí měli sledovat katastr http://www.akfz.cz/aktuality/proc-by-vlastnici-nemovitosti-meli-sledovat-katastr/ Katastr nemovitostí představuje klíčovou databázi údajů o nemovitých věcech na území České republiky. Nový občanský zákoník a s ním související předpisy provedly řadu změn v pravidlech jeho vedení. Jednou z nejdůležitějších novinek je plnohodnotné zavedení tzv. zásady materiální publicity. Tato zásada za určitých okolností umožňuje nabýt vlastnické či jiné věcné právo k nemovité věci od osoby, které toto právo ve skutečnosti nenáleží, a to na úkor skutečného vlastníka či oprávněného. Nová právní úprava posílila práva osob, které jednají v dobré víře ve správnost údajů zapsaných ve veřejných seznamech, z nichž jedním je i katastr nemovitostí. V praxi nelze vyloučit, že údaje zapsané v katastru neodpovídají skutečnému stavu, například že skutečným vlastníkem nemovitosti je někdo jiný, než kdo je jako její vlastník zapsán v katastru. K této situaci dojde například, pokud se kupní smlouva, na jejímž základě byla určitá osoba zapsána v katastru jako vlastník nemovitosti, následně ukáže neplatnou nebo zanikne odstoupením jedné ze smluvních stran. Stejně tak může nemovitost ve skutečnosti náležet osobě, která vlastnické právo nabyla vydržením, přestože v katastru je ještě dlouhé roky zapsán původní vlastník, který v důsledku vydržení své právo k nemovitosti již dávno ztratil. Co se ale stane, pokud zapsaný, nikoli však skutečný vlastník nemovitost prodá třetí osobě, která neví nic o problémech s kupní smlouvou svého předchůdce? Taková třetí osoba bude jednat v důvěře ve správnost údajů uvedených v katastru. Za nemovitost může zaplatit značnou částku a další nemalé prostředky investovat do jejích oprav nebo rozšíření. K této osobě by bylo nepřiměřeně přísné, pokud by nemovitost musela následně vrátit skutečnému vlastníku a zůstat jen s nejistým nárokem na vrácení kupní ceny a náhradu škod od nepravého vlastníka. Na druhou stranu ani skutečný vlastník by neměl přijít zkrátka, pokud jeho nemovitost prodá někdo, kdo je sice jako její vlastník zapsán v katastru, ale komu ve skutečnosti nepatří. Zapsaný vlastník mohl na sebe nemovitost převést třeba i na základě zfalšovaných listin a jistě by nebylo spravedlivé, pokud by takové nepoctivé jednání bylo možné jednoduše zhojit tím, že nepravý vlastník nemovitost včas převedl na svého kumpána. V těchto situacích je tedy nutné vyvažovat na jednu stranu dobrou víru osob jednajících v důvěře v údaje zapsané v katastru, na druhou stranu ochranu vlastnického práva skutečného vlastníka. Nový občanský zákoník tento průsečík různých oprávněných zájmů řeší pomocí zásady materiální publicity. Ta zjednodušeně řečeno říká, že osoba, která nabyla za úplatu a v dobré víře vlastnictví nemovitosti od osoby zapsané jako vlastník v katastru, nabude k nemovitosti vlastnické právo i tehdy, pokud její předchůdce zapsaný v katastru ve skutečnosti vlastníkem nemovitosti nebyl. Skutečný vlastník tím své vlastnické právo zároveň ztratí. To platí obdobně i o jiných věcných právech, například právu stavby. Je však potřeba upozornit, že tato zásada materiální publicity se uplatní teprve na nabytí vlastnických či jiných věcných práv, ke kterým dojde od 1. 1. 2015. Občanský zákoník totiž ponechal přechodné období jednoho roku určené k tomu, aby vlastníci nemovitostí mohli uvést údaje zapsané v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem. Aby skutečný vlastník takovým negativním následkům předešel, musí se především chybnému zápisu v katastru bránit u soudu. Zároveň může do katastru nemovitostí nechat vyznačit poznámku oznamující, že vlastnické právo osoby zapsané v katastru jako vlastník je soudně napadeno. Podle situace se jedná o poznámku rozepře nebo poznámku spornosti zápisu. Vyznačení takové poznámky má za následek nedostatek dobré víry všech potenciálních nabyvatelů příslušné nemovitosti, takže se vůči nim zásada materiální publicity neuplatní. Jinými slovy, každý kupec si může poznámku v katastru přečíst, protože se jedná o veřejný seznam. Pokud se přesto rozhodne nemovitost „zatíženou“ takovou poznámkou koupit, činí tak dobrovolně s rizikem, že vlastnictví jeho předchůdce nebude soudem uznáno a on tak o nemovitost přijde. Jestliže skutečný vlastník požádá o vyznačení poznámky spornosti do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o popíraném zápisu, na jehož základě měl přestat být vlastníkem nemovitosti, působí poznámka i zpětně. Vlastnictví nemovitosti potom nemohou nabýt ani osoby, které nemovitost v dobré víře nabyly dříve, než skutečný vlastník o vyznačení poznámky stihnul požádat. Pokud skutečný vlastník nebyl o zápisu cizího práva řádně vyrozuměn, může poznámku se zpětným účinkem nechat vyznačit do tří let od dne, kdy byl popíraný zápis proveden. Princip materiální publicity chrání osoby, které nabyly vlastnické či jiné věcné právo od zapsaného, nikoli však skutečného vlastníka. Tento princip ale nechrání tohoto nepravého vlastníka samotného, vůči němu se tedy skutečný vlastník může svého práva domoci vždy, samozřejmě pokud mu soud dá zapravdu. Tento článek mohl postihnout jen nejzákladnější rysy zásady materiální publicity, která je ve skutečnosti mnohem komplikovanější. Tato zásada nepůsobí jen ve vztahu k vlastnickému právu, ale platí i pro další věcná práva zapisovaná do katastru. Na jejím základě mohou práva třetích osob jednajících v dobré víře nejen vznikat, ale i zanikat, jako je tomu například u zástavního práva nezapsaného v katastru. Každopádně však můžeme uzavřít, že uvedená zásada klade větší díl odpovědnosti na vlastníky nemovitostí, kteří by měli sledovat stav zápisu svých nemovitostí v katastru a v případě nepodložených změn včas zakročit. K včasnému informování oprávněných osob slouží i některé nové nástroje, například povinné informování vlastníka nemovitosti o probíhajícím vkladovém řízení nebo služba sledování změn v katastru nemovitostí poskytovaná katastrálnímu úřady. Thu, 22 May 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/proc-by-vlastnici-nemovitosti-meli-sledovat-katastr/ Úspěch před Ústavním soudem http://www.akfz.cz/aktuality/uspech-pred-ustavnim-soudem/ Ústavní soud shodně s naším vyjádřením odmítl ústavní stížnost proti vydání rozsudku pro zmeškání. Ústavní soud se tím odchýlil od svého rozhodnutí I. ÚS 2656/12 ze dne 7.5.2013 a vyjádřil názor, že vydání kontumačního rozsudku je při splnění zákonných podmínek na místě bez ohledu na předcházející písemnou aktivitu žalovaného.  Wed, 14 May 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/uspech-pred-ustavnim-soudem/ Proti neoprávněné stavbě musí vlastník včas zasáhnout http://www.akfz.cz/aktuality/proti-neopravnene-stavbe-musi-vlastnik-vcas-zasahnout/ Co dělat, pokud někdo začne na mém pozemku stavět, aniž by se se mnou dohodl? Z nového občanského zákoníku vyplývá, že otálet se zásahem proti neoprávněné stavbě se vlastníkovi pozemku nemusí vyplatit.Nejprve si udělejme pořádek v pojmech. Právo zřídit na určitém pozemku stavbu má v prvé řadě jeho vlastník. Ten může toto právo udělit jiné osobě například pomocí již zmiňovaného práva stavby. Pokud ale jiná osoba zřídí na pozemku stavbu bez svolení vlastníka, jedná se o stavbu neoprávněnou. Tu musíme odlišovat od stavby nepovolené neboli černé, což je stavba zřízená v rozporu se stavebně právními předpisy, tedy nejčastěji bez stavebního povolení. Černá stavba může vzniknout i v případě, kdy je vlastnicky vše v pořádku, může ji tedy zřídit i samotný vlastník pozemku nebo osoba mající řádně dohodnuté právo stavby. Na druhou stranu i neoprávněná stavba může teoreticky získat stavební povolení, například pokud svojí částí omylem zasáhne na vedlejší pozemek. Nakládání s černou stavbou řeší stavební zákon a na tomto místě se jím nebudeme zabývat.Základní pravidlo pro vypořádání neoprávněných staveb zní tak, že stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku. Je přitom jedno, jestli osoba, která stavbu zřídila, tedy stavebník, tak učinila úmyslně nebo jednala v omylu, třeba protože si spletla nejasnou hranici mezi pozemky nebo stavěla na základě smlouvy, která se následně ukázala neplatnou. Dobrá víra stavebníka má ovšem vliv na výši náhrady, kterou mu je vlastník pozemku za neoprávněnou stavbu povinen poskytnout. Ke stavebníkovi by bylo nepřiměřeně tvrdé, pokud by jím postavená stavba vlastníkovi pozemku připadla „zadarmo“. Vlastník proto musí stavebníkovi poskytnout náhradu. Jestliže stavebník zřídil stavbu v dobré víře, má právo od vlastníka pozemku obdržet náhradu nákladů, které na stavbu účelně vynaložil. Pokud ale v dobré víře nebyl, například vědomě spoléhal, že si vlastník neoprávněné stavby nevšimne nebo ji nebude řešit, připadne stavebníkovi nanejvýš pouze to, o co se v důsledku stavby zvýšila hodnota pozemku.Po vlastníkovi pozemku nelze vždy požadovat, aby se ujal neoprávněně zhotovené stavby, o kterou nemá zájem, a ještě za ni zaplatil stavebníkovi náhradu. Proto občanský zákoník dává vlastníkovi právo obrátit se na soud a požadovat vydání rozhodnutí, kterým bude stavebníkovi uložena povinnost stavbu na vlastní náklad odstranit a uvést pozemek do předešlého stavu. Soud ovšem nemusí o odstranění stavby vždy rozhodnout, při svých úvahách by měl opět přihlédnout i k tomu, zda stavebník zřídil stavbu v dobré víře či nikoli. Nakolik se soudy budou při rozhodování o odstranění stavby řídit i dalšími okolnostmi, například – tak jako doposud – účelností takového postupu, ukáže až soudní praxe.Třetí možností vypořádání vzájemných vztahů při vzniku neoprávněné stavby je převedení pozemku stavebníkovi. Vlastníci stavebních pozemků by měli vědět, že o takovém převodu může soud rozhodnout i na návrh stavebníka, vlastník pozemku tedy může o svůj neoprávněně zastavený pozemek přijít. Může se tak stát tehdy, pokud stavebník zřídil stavbu v dobré víře, vlastník pozemku o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal. Zákon zde chrání stavebníka před postupem vlastníka, který by neoprávněnou stavbu z nedbalosti, vypočítavosti nebo jen škodolibosti nechal dojít do konce a potom by se domáhal vypořádání některým z výše popsaných způsobů. Je tedy v zájmu každého vlastníka, aby se proti výstavbě prováděné bez jeho souhlasu co nejdříve ohradil, jinak riskuje, že stavba nejen že nepřipadne jemu, ale soud naopak jeho pozemek přikáže zřizovateli stavby. Ani vlastník pozemku samozřejmě o pozemek nemůže přijít bez náhrady, a stavebník je proto povinen zaplatit původnímu vlastníkovi za přikázaný pozemek obvyklou cenu.Přikázání pozemku do vlastnictví stavebníka může být za určitých okolností výhodné i pro vlastníka pozemku. Vlastník nemusí mít o pozemek se stavbou zájem a zároveň nechce sobě ani jiným působit problémy tím, že by se dožadoval odstranění stavby. Proto dává zákon i vlastníkovi pozemku právo, aby se na stavebníkovi soudně domáhal odkoupení neoprávněné stavby za obvyklou cenu.Zvláštním případem stavby na cizím pozemku je takzvaný přestavek. Přestavek vznikne tehdy, je-li trvalá stavba zřízena převážně na vlastním pozemku stavebníka, ale svojí malou částí zasáhne na malou část pozemku cizího. Pokud stavebník přestavek zřídil v dobré víře, pak se část pozemku zastavěná přestavkem stane vlastnictvím stavebníka a stavebník se s vlastníkem pozemku vyrovná dle obvyklé ceny nabytého pozemku. Pokud však stavebník nestavěl v dobré víře, nebo část stavby přesahující na cizím pozemku není pouze malá, případně zasahuje větší než malou část cizího pozemku, pak se i v tomto případě bude jednat o neoprávněnou stavbu se všemi důsledky, jež popisujeme v tomto článku. Wed, 07 May 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/proti-neopravnene-stavbe-musi-vlastnik-vcas-zasahnout/ Tým pražské pobočky rozšířil Martin Lehocký http://www.akfz.cz/aktuality/tym-prazske-pobocky-rozsiril-martin-lehocky/ Do pražské pobočky naší advokátní kanceláře nastoupil nový advokátní asistent Martin Lehocký. Martin je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mon, 05 May 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/tym-prazske-pobocky-rozsiril-martin-lehocky/ Právo stavby na cizím pozemku http://www.akfz.cz/aktuality/pravo-stavby-na-cizim-pozemku/ Spolu se zásadou „povrch ustupuje půdě“, se do českého právního řádu po delší odmlce vrací také tzv. právo stavby. Nový občanský zákoník právo stavby charakterizuje jako právo určité osoby mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka stavbu. Znovuzavedení tohoto právního institutu reaguje na potřebu praxe v některých případech stavět na cizím pozemku. V obchodním i občanském životě se nezřídka stává, že určitá osoba má v úmyslu zřídit pro svoji potřebu stavbu na pozemku, který jí nepatří. Vlastník pozemku se zřízením stavby i s jejím následným užíváním jinou osobou souhlasí, není ale ochoten této osobě převést vlastnictví pozemku. Vzhledem k tomu, že většina staveb se stala součástí pozemku, a stavba tedy nemůže mít jiného vlastníka než pozemek pod ní, musí být právní vztahy mezi vlastníkem pozemku a třetí osobou v těchto případech upraveny jiným způsobem. K tomu lze využít více právních postupů, například pozemek pronajmout nebo vypůjčit, praktickou možností zejména při dlouhodobějších vztazích je ale právě zřízení práva stavby. Právo stavby si můžeme zjednodušeně představit jako jakousi „právní bublinu“ vytvořenou kolem pozemku, jejíž součástí je stavba již postavená nebo oprávnění takovou stavbu postavit. Osoba, pro kterou bylo právo stavby zřízeno, je nejenom oprávněna mít na pozemku, případně i pod pozemkem jiného vlastníka stavbu. Tato osoba, označovaná v zákoně jako stavebník, zároveň může s právem stavby nakládat jako s nemovitou věcí, může toto právo například prodat, darovat nebo použít jako zástavu. Pokud stavebník zemře, je právo stavby předmětem dědění. Vlastník pozemku, ke kterému je právo stavby zřízeno, má jen omezené možnosti, jak těmto dispozicím s právem stavby zabránit. Je pravda, že ze zákona mu náleží k právu stavby předkupní právo, na druhou stranu ale i stavebník má předkupní právo k pozemku, ke kterému je právo stavby zřízeno. Právo stavby přitom nelze zaměňovat se samotnou stavbou, která je na jeho základě postavena. Tato stavba není samostatnou věcí a nelze ji například převádět, převedeno musí být celé právo stavby. Právo stavby je na stavbě nezávislé a jeho existence tak neskončí, pokud je tato stavba kupříkladu zničena požárem. V takovém případě může stavebník na pozemku postavit novou stavbu odpovídající právu stavby a tuto stavbu užívat až do konce doby, na kterou je právo stavby zřízeno. Také je potřeba mít na paměti, že právo stavby se vztahuje pouze k celé budově, nikoliv jen k její části nebo k některému patru. Právo stavby může zatěžovat nejenom samotný stavební pozemek, ale také pozemek, na kterém stavba přímo nestojí, ale který slouží k lepšímu užívání stavby. Právo stavby bude nejčastěji vznikat na základě smlouvy mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem. Ti se mohou dohodnout, že právo stavby vzniká bezúplatně nebo za úplatu. Úplata může být uhrazena jednorázově nebo v opětujících se dávkách, potom se nazývá stavební plat. Právo stavby má v každém případě jen dočasný charakter. Na základě smlouvy může být zřízeno nejvýše na 99 let a pro jeho vznik je nutný zápis do katastru nemovitostí. Zajímavý je postup po uplynutí doby, na kterou bylo právo stavby zřízeno. Pokud stavba nebyla před uplynutím této doby stavebníkem odstraněna, stane se ze zákona součástí pozemku, na němž leží, a fakticky tak připadne vlastníkovi tohoto pozemku. Pokud si strany nesjednají jinak, pak v takovém případě dá vlastník pozemku stavebníkovi za stavbu náhradu ve výši poloviny její hodnoty v době zániku práva stavby.   Právo stavby je staronovým institutem znovuzavedeným do českého právního řádu od začátku letošního roku. Jeho využití přirozeně není vhodné pro jakoukoliv situaci, kdy bude třeba postavit stavbu na cizím pozemku. Své využití může právo stavby najít především v těch případech, kdy je na cizím pozemku potřeba postavit stavbu s dobou životnosti alespoň v desítkách let, avšak není možné nebo výhodné, například z ekonomických, daňových, administrativních nebo jiných důvodů, pozemek převádět do vlastnictví stavebníka. Do jaké míry a v jakých případech bude právo stavby využíváno, však ukáže až praxe. Thu, 24 Apr 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/pravo-stavby-na-cizim-pozemku/ Jsme autory právnické rubriky na portálu Archspace.cz http://www.akfz.cz/aktuality/jsme-autory-pravnicke-rubriky-na-portalu-archspace-cz/ Od začátku dubna tohoto roku vedeme rubriku právních rad na internetovém portálu Archspace.cz, který se zaměřuje na moderní architekturu a stavebnictví. Cílem rubriky je informovat nejen odbornou veřejnost o aktuálních otázkách z oblasti stavebního práva a práva nemovitostí. Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/jsme-autory-pravnicke-rubriky-na-portalu-archspace-cz/ Po šedesáti letech se stavby znovu staly součástí pozemku http://www.akfz.cz/aktuality/po-sedesati-letech-se-stavby-znovu-staly-soucasti-pozemku/ Více než šedesát let poté, co byla v souvislosti s kolektivizací zemědělství opuštěna, se s novým občanským zákoníkem do českého právního řádu vrací zásada „povrch ustupuje půdě“. Jedná se o jeden ze základních principů, který uznávají právní řády většiny evropských zemí. V současném českém právu se však jedná o zásadní změnu v chápání vlastnictví pozemků a staveb.  Nezvyklé slovní spojení „povrch ustupuje půdě“ vyjadřuje, že pozemek a na něm stojící stavba představují z právního hlediska jedinou věc s jediným vlastníkem. Dosud bylo možné, aby vlastník stavby a vlastník pozemku byli odlišné osoby. Nová právní úprava naproti tomu odnímá stavbě postavení samostatné nemovité věci a nadále s ní pracuje jako se součástí pozemku.  S návratem k jednotnému vlastnictví pozemků a staveb vyvstala i potřeba vypořádat se stavem, který v České republice panoval do konce minulého roku. Vcelku bezproblémový přechod můžeme pozorovat tehdy, pokud stavba a pozemek pod ní měly k 1. 1. 2014 stejného vlastníka. V takovém případě se většina staveb ze zákona, aniž by bylo potřeba cokoli dalšího zařizovat, dne 1. 1. 2014 stala součástí pozemku. Stavba a pozemek od této chvíle již netvoří dvě samostatné věci v právním smyslu. Nadále bude možné disponovat jen s pozemkem a takové právní jednání bude automaticky zahrnovat i stavby umístěné na tomto pozemku.  Minulá právní úprava ale vycházela z odděleného vlastnictví staveb a pozemků, a není proto výjimkou, že stavba a pozemek pod ní měly k 1. 1. 2014 odlišné vlastníky. Nový občanský zákoník samozřejmě nemohl do vlastnických práv těchto osob mocensky zasáhnout, a oddělené vlastnictví ke stavbě a k pozemku proto v těchto případech trvá i nadále. Tento stav může zůstat zachován po desítky let. Občanský zákoník se snaží k budoucímu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby přispět tím, že zavedl vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby. V praxi to znamená, že bude-li chtít  vlastník pozemku, na kterém stojí stavba jiného vlastníka, tento pozemek prodat, bude jej nejprve muset nabídnout vlastníku stavby k odkoupení. A naopak vlastník stavby bude muset stavbu v případě jejího zamýšleného prodeje nejprve nabídnout k odkoupení vlastníku pozemku.  Pokud druhý vlastník svého předkupního práva nevyužije, může být pozemek nebo stavba prodána třetí osobě. Předkupní právo ale bude na pozemku a stavbě ulpívat i nadále, takže nabyvatel pozemku nebo stavby, pokud pozemek nebo stavbu bude chtít v budoucnu prodat, ji bude opět muset nabídnout před jejím prodejem druhému  vlastníkovi. Jestliže druhý vlastník svého předkupního práva využije a koupí pozemek nebo stavbu, stane se vlastníkem jak pozemku, tak stavby na něm stojící, stavba přestane být samostatnou věcí a stane se součástí pozemku. Ke sjednocení vlastnictví ostatně dojde vždy, když se pozemek a stavba stanou vlastnictvím téže osoby. Vedle smluvního nabytí koupí, darováním nebo směnou se může jednat například o dědění nebo nabytí v dražbě.  Zákon řeší i případ, kdy je stavba zřízena na několika pozemcích, přičemž v takovém případě se stane stavba součástí toho pozemku, na kterém je její převážná část. Zbylé části stavby se označují jako přestavky. Jedná se o malé části takové stavby, které zasáhnou na malé části jiných pozemků, nežli je pozemek vlastníka stavby. Tyto malé části cizích pozemků se tak stanou vlastnictvím zřizovatele stavby, pokud stavěl v dobré víře. Původnímu vlastníku takto zastavěného a tím ztraceného pozemku náleží náhrada v podobě obvyklé ceny takového pozemku.  Z každé zásady existují výjimky a i nový občanský zákoník takové výjimky přináší. Samostatnými nemovitými věcmi budou i nadále některé zvláštní druhy staveb. Jedná se například o inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace a energetické či jiné vedení. Právní samostatnost si zachovají i podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jako je metro, podzemní garáže nebo vinné sklepy. K právnímu spojení s pozemkem nedojde ani u staveb dočasných a některých dalších staveb, o kterých tak stanoví zvláštní zákony, například u stožárů, nadzemního a podzemního vedení sítí elektronických komunikací.  V praxi tyto změny pocítí ti, kdo by chtěli na jiného převést pouze stavbu a pozemek si ponechat, jelikož takový postup po sjednocení vlastnictví k pozemku a stavbě již nadále není možný. Namísto stavby samotné je ale možné poskytnout nebo převést tzv. právo stavby. Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/po-sedesati-letech-se-stavby-znovu-staly-soucasti-pozemku/ Neplatnost rozhodčí doložky http://www.akfz.cz/aktuality/neplatnost-rozhodci-dolozky/ Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 174/2014 ze dne 18.3.2014 se závěry o neplatnosti doložky pro nejednoznačné určení rozhodce uplatní také v případě, že sjednaná rozhodčí doložka neobsahuje určení rozhodce ad hoc, nýbrž určení rozhodce svěřuje fyzické osobě, tedy subjektu, který není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona a který tedy ani není povolán vydávat řád, podle něhož má rozhodčí řízení probíhat, ani vést seznam rozhodců, z něhož má být rozhodce vybrán.  Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 +0200 http://www.akfz.cz/aktuality/neplatnost-rozhodci-dolozky/ Náš tým posílil Mgr. Jakub Zvolánek http://www.akfz.cz/aktuality/nas-tym-posilil-mgr-jakub-zvolanek/ Na pozici advokátního koncipienta v brněnské pobočce naší advokátní kanceláře nastoupil Mgr. Jakub Zvolánek. Jakub absolvoval pražskou právnickou fakultu a přišel k nám po čtyřech letech praxe v jedné z největších tuzemských právních firem. V minulosti se věnoval zejména právu veřejných zakázek a problematice veřejné dopravy. Sat, 01 Mar 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/nas-tym-posilil-mgr-jakub-zvolanek/ Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu po indosaci směnky http://www.akfz.cz/aktuality/namitky-proti-smenecnemu-platebnimu-rozkazu-po-indosaci-smenky/ V případě, kdy na straně směnečného dlužníka vystupuje osoba, která s největší pravděpodobností nemá hlubší povědomí o právu směnečném, dochází fakticky k nerovnému postavení zúčastněných stran, i když formálně jsou si směnečný dlužník a věřitel rovni. I přes  zásadu autonomie vůle v oblasti závazkových vztahů je potřebné zohlednit při posuzování vztahu směnečného věřitele a dlužníka jejich možné faktické nerovné postavení. Spotřebitel vystupuje jako slabší strana i v oblasti směnečného práva, a tudíž je třeba poskytnout mu ochranu, nicméně této ochrany nelze docílit prostřednictvím legislativních zásahů do úpravy směnečného práva, ale pomocí výkladu práva obecnými soudy v konkrétních případech jejich rozhodovací praxe. Rozsudek dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=80513&pos=1&cnt=1&typ=result Wed, 19 Feb 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/namitky-proti-smenecnemu-platebnimu-rozkazu-po-indosaci-smenky/ Předkládání návrhů a listin rejstříkovému soudu http://www.akfz.cz/aktuality/predkladani-navrhu-a-listin-rejstrikovemu-soudu/ Návrh na zápis do obchodního rejstříku, jakož i listiny prokazující skutečnosti v tomto návrhu uvedené, lze předkládat v listinné nebo elektronické podobě. Volba je na navrhovateli.Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost účastníka předložit rejstříkovému soudu listinu prokazující skutečnosti uvedené v návrhu jak v písemné, tak i v elektronické podobě.Nález Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2013, sp. zn. I. ÚS 1799/2013 Nález dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=80686&pos=1&cnt=1&typ=result Wed, 19 Feb 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/predkladani-navrhu-a-listin-rejstrikovemu-soudu/ Běh promlčecí doby ohledně obchodního závazku, u kterého nebyla doba splatnosti sjednána ani určena http://www.akfz.cz/aktuality/beh-promlceci-doby-ohledne-obchodniho-zavazku-u-ktereho-nebyla-doba-splatnosti-sjednana-ani-urcena/ Promlčecí doba ohledně obchodního závazku (pohledávky), u kterého nebyla doba splatnosti sjednána ani určena právním předpisem nebo rozhodnutím, začne běžet (v souladu s § 391 odst. 1 ObchZ) již dnem, kdy věřitel mohl dlužníka o plnění obchodního závazku poprvé požádat; okolnost, že věřitel dlužníka o toto plnění následně též požádal (§ 340 odst. 2 ObchZ), není důvodem ke změně jejího počátku (tedy k použití § 392 odst. 1 věty první ObchZ). Úprava obsažená v § 392 odst. 1 větě první ObchZ předpokládá, že splatnost závazku je určena dohodou, právním předpisem nebo rozhodnutím.I vztah z bezdůvodného obohacení může být obchodním závazkovým vztahem (obchodním závazkem), pro který se rovněž uplatní úprava promlčení obsažená v obchodním zákoníku.Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 10. 2013, sp. zn. 31 Cdo 3881/2009Rozsudek dostupný na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4FCA9096DD4E5B17C1257C070056754D?openDocument&Highlight=0 Wed, 19 Feb 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/beh-promlceci-doby-ohledne-obchodniho-zavazku-u-ktereho-nebyla-doba-splatnosti-sjednana-ani-urcena/ K možnosti vyloučení odpovědnosti za vady předmětu koupě dle OBZ http://www.akfz.cz/aktuality/k-moznosti-vylouceni-odpovednosti-za-vady-predmetu-koupe-dle-obz/ Vyloučení odpovědnosti za vady předmětu koupě předchozí dohodu stran je neplatné.Ujednání, kterým účastníci kupní smlouvy o převodu věci individuálně určené sjednali vyloučení odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu koupě, je dohodou, kterou se strana smlouvy vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, a tu pod sankcí neplatnosti zakazuje ustanovení § 574 odst. 2 obč. zák. Jde o případ bezvýjimečného vyloučení uplatnění práva z odpovědnosti za vady - vzdání se práva z odpovědnosti za vady jako celku; takové ujednání je ve smyslu § 574 odst. 2 obč. zák. neplatné. Celé rozhodnutí k dispozici na:http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/88AF462EDB830F3FC1257C2300435476?openDocument&Highlight=0 Sun, 02 Feb 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/k-moznosti-vylouceni-odpovednosti-za-vady-predmetu-koupe-dle-obz/ K možnosti podání nového návrhu na vklad do KN poté, co byl prvý návrh zamítnut http://www.akfz.cz/aktuality/k-moznosti-podani-noveho-navrhu-na-vklad-do-kn-pote-co-byl-prvy-navrh-zamitnut/ Dle shodné smlouvy nelze podat nový návrh na vklad do KN, protože závazek stran z této smlouvy zanikl pro nemožnost plnění. Po pravomocném rozhodnutí katastrálního úřadu, jímž byl zamítnut návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle převodní smlouvy, se nelze (z důvodu zániku závazku pro nemožnost plnění) podle téže smlouvy (opětovně) domáhat splnění závazku prodávajícího převést vlastnické právo na kupujícího. Nejvyšší soud, 32 Cdo 1470/2011, [SR 10/2013 str. 358] Sun, 02 Feb 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/k-moznosti-podani-noveho-navrhu-na-vklad-do-kn-pote-co-byl-prvy-navrh-zamitnut/ Ke koncentraci řízení a poučovací povinnosti soudu http://www.akfz.cz/aktuality/ke-koncentraci-rizeni-a-poucovaci-povinnosti-soudu/ Dle Nejvyššího osudu ČR se koncentrace řízení vztahuje pouze na skutečnosti, ohledně kterých nese dotčený účastník řízení břemeno tvrzení či důkazní břemeno Poté, co nastaly účinky tzv. koncentrace řízení, nemohou účastníci (nejde-li o výjimky stanovené zákonem) uvádět jen takové rozhodné skutečnosti o věci samé, ohledně nichž mají povinnost tvrzení, a nemohou označovat jen takové důkazy, jimiž plní svou důkazní povinnost; účinky tzv. koncentrace řízení proto nebrání účastníkům popírat správnost tvrzení protistrany o skutečnostech významných pro rozhodnutí o věci samé nebo se vyjadřovat k důkazům označeným druhou stranou sporu. Koncentrace řízení nenastává, jestliže účastníci nebyli o tzv. koncentraci řízení a o jejích účincích poučeni jak v předvolání k přípravnému jednání, jednání nebo dalšímu jednání, tak i před skončením přípravného jednání, jednání nebo dalšího jednání, má-li v této době nastat tzv. koncentrace řízení. Celé rozhodnutí k dispozici na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0A0E6FA3A5987E51C1257BF800243B6D?openDocument&Highlight=0 Sat, 01 Feb 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/ke-koncentraci-rizeni-a-poucovaci-povinnosti-soudu/ Otevřeli jsme pobočku v Praze http://www.akfz.cz/aktuality/otevreli-jsme-pobocku-v-praze/ Od 1. 2. 2014 naše advokátní kancelář upevnila své působení v Praze otevřením stálé pobočky. Zřízení trvalého zastoupení v hlavním městě je dalším krokem k naplnění naší strategie poskytovat špičkové právní služby pro náročnou klientelu. Novou pobočku naleznete v blízkosti Václavského náměstí na adrese Římská 12. Vedením pobočky byl pověřen společník kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M. Sat, 01 Feb 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/otevreli-jsme-pobocku-v-praze/ Vedením agendy veřejných zakázek a PPP byl pověřen Mgr. Jakub Stránský http://www.akfz.cz/aktuality/vedenim-agendy-verejnych-zakazek-a-ppp-byl-poveren-mgr-jakub-stransky/ Naše advokátní kancelář pověřila vedením agendy veřejných zakázek a PPP (public private partnership) Mgr. Jakuba Stránského. Jakub je expertem v oblasti veřejných investic a spoluautorem předního komentáře k aktuálnímu zákonu o veřejných zakázkách. Veřejným zakázkám se ve své praxi věnuje dlouhodobě a podílel se rovněž na realizaci významných PPP projektů. Jeho příchodem naše advokátní kancelář posílila svoji pozici mezi špičkovými poradenskými společnostmi v oblasti veřejného investování. Mon, 20 Jan 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/vedenim-agendy-verejnych-zakazek-a-ppp-byl-poveren-mgr-jakub-stransky/ Mgr. David Fyrbach, LL.M. byl zapsán do seznamu rozhodců London Court of International Arbitration http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m-byl-zapsan-do-seznamu-rozhodcu-london-court-of-international-arbitration/ Společník advokátní kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M. byl zapsán do seznamu rozhodců London Court of International Arbitration. LCIA se sídlem v Londýně je jednou z předních mezinárodních institucí pro řešení obchodních sporů prostřednictvím arbitráže, mediace a dalších metod ADR (alternative dispute resolution). Thu, 09 Jan 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/mgr-david-fyrbach-ll-m-byl-zapsan-do-seznamu-rozhodcu-london-court-of-international-arbitration/ Spustili jsme nové internetové stránky http://www.akfz.cz/aktuality/spustili-jsme-nove-internetove-stranky/ Webová prezentace naší advokátní kanceláře získala novou podobu. Nyní naleznete na jednom místě informace o odborném zaměření kanceláře a našich právníků, naplánujete cestu do některé z našich poboček nebo se přihlásíte k odběru novinek. Stránky jsou optimalizovány i pro většinu mobilních zařízení. Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/spustili-jsme-nove-internetove-stranky/ Brněnská pobočka kanceláře se přestěhovala do nových prostor http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-kancelare-se-prestehovala-do-novych-prostor/ Od Nového roku jsme brněnskou pobočku naší advokátní kanceláře přestěhovali na novou adresu na tř. Kpt. Jaroše 13. Nové prostory naleznete v centru města v sousedství Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naším cílem je vytvořit reprezentativní prostor, který poskytne zázemí pro jednání s klienty i pro rostoucí tým našich právníků. Adresa brněnské pobočky se zároveň stala novým zapsaným sídlem advokátní kanceláře. Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/brnenska-pobocka-kancelare-se-prestehovala-do-novych-prostor/ Dobrá víra a neplatnost převodní smlouvy http://www.akfz.cz/aktuality/dobra-vira-a-neplatnost-prevodni-smlouvy/ Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 4684/12 dne 20.11.2013 rozhodl, že názor NS, že je-li některá ze smluv v řetězci převodů vlastnického práva absolutně neplatná, činí to absolutně neplatnými i všechny následující dispozice s předmětnou věcí, nemůže z hlediska ústavněprávního obstát. Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/dobra-vira-a-neplatnost-prevodni-smlouvy/ Rozhodčí doložky v doménových sporech podle pravidel CZ.NIC jsou neplatné http://www.akfz.cz/aktuality/rozhodci-dolozky-v-domenovych-sporech-podle-pravidel-cz-nic-jsou-neplatne/ Pravidla správce CZ.NIC, obsahují tzv. „rozhodčí veřejnou nabídku“, kterou se držitel doménového jména „.cz“ podrobuje pravomoci rozhodčího soudu v případě, že se třetí osoba, domnívající se, že registrací doménového jména byla dotčena její práva, rozhodne řešit spor před rozhodčím soudem.Nejvyšší soud dospěl k závěru, že se jedná o rozhodčí doložku neplatnou, neboť danou veřejnou rozhodčí nabídku nelze považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy. Pouhé veřejné prohlášení držitele doménového jména ve smlouvě s registrátorem vůči neurčitému počtu třetích osob totiž není adresným vyjádřením vůle rozhodčí smlouvu uzavřít. V rozporu se zákonem byla navíc neodvolatelnost rozhodčí veřejné nabídky. Dále je pro uzavření smlouvy na základě veřejné nabídky třeba potvrzení ze strany navrhovatele, které zde také absentovalo.CZ.NIC reagoval na výše uvedené rozhodnutí představením změny pravidel alternativního řešení sporů. Nově bude spor řešen před tzv. expertem, přičemž se nebude jednat o rozhodčí řízení. I po skončení řízení se tak mohou strany domáhat soudního rozhodnutí, řízení před expertem tedy nemusí být finální. (Rozsudek NS, sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 ze dne 17. 12. 2013) Tue, 17 Dec 2013 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/rozhodci-dolozky-v-domenovych-sporech-podle-pravidel-cz-nic-jsou-neplatne/ JAKÝM ZPŮSOBEM SE DÁ PODLE DAŇOVÉHO ŘÁDU BRÁNIT PROTI SOLÁRNÍMU ODVODU http://www.akfz.cz/aktuality/jakym-zpusobem-se-da-podle-danoveho-radu-branit-proti-solarnimu-odvodu/ Obrana proti solárnímu odvodu formou stížností k finančnímu úřadu, stejně tak jako posečkání, nebyla NSS shledána jako efektivní nástroj, kterým by se poplatník solárního odvodu mohl bránit proti jeho samotnému uložení. Jedinou reálnou cestu, jak zabránit možnému rdousícímu efektu daně, je podle NSS institut prominutí daně dle § 260 DŘ, pomocí něhož může ve zvláštních a výjimečných případech exekutiva (v tomto případě konkrétně ministr financí) od vybrání daně upustit. Zavedení solárního odvodu nebylo při přezkumu ÚS samo o sobě shledáno protiústavním, avšak s výhradou, že rdousící efekt odvodu na konkrétního výrobce, který by mohl vést k protiústavnosti, je nutno ve výjimečných a odůvodněných případech připustit. Za stávající zákonné úpravy je prominutí daně jediným institutem, jehož prostřednictvím výkonná moc dostojí tomuto pokynu ÚS a splní tak povinnost uplatnit individuální přístup k jednotlivým výrobcům.(Usnesení rozšířeného senátu NSS sp. zn. 1 Afs 76/2013 ze 17. 12. 2013)    Tue, 17 Dec 2013 00:00:00 +0100 http://www.akfz.cz/aktuality/jakym-zpusobem-se-da-podle-danoveho-radu-branit-proti-solarnimu-odvodu/