CZ I EN I DE

29 / leden / 2020

Brexit – aktuální stav a budoucí vývoj

Brexit se po letech vyjednávání pomalu chýlí ke konci. Konečné znění tzv. brexitové dohody již bylo schváleno a podepsáno jak ze strany Evropské komise a Rady, tak ze strany Velké Británie. Posledním krokem k tomu, aby Velká Británie opustila o půlnoci 31. 1. 2020 Evropskou Unii je ratifikace dohody Evropským parlamentem, k čemuž má dojít dnes (29. 1. 2020). 

Od 1. 2. 2020 začne tzv. přechodného období, během kterého bude Velká Británie i nadále vázána legislativou EU a fakticky tak setrvá i v celní unii a na jednotném trhu. Pro obchodníky a občany Evropské unie se tedy odchodem Velké Británie z Evropské unie fakticky nic nemění, a to přinejmenším až do konce přechodného období. Velká Británii však již nebude členem politických institucí EU, a to včetně Evropského parlamentu. 

Přechodné období bude trvat do konce roku 2020 s možností jeho prodloužení, a to až o dva roky. Přechodné období si klade za cíl jednak umožnit pozvolný odchod Velké Británie z EU, jednak poskytnout prostor pro vyjednání podoby budoucích vztahů mezi stranami. Stěžejním pro Velkou Británii bude vyjednání obchodní dohody s EU, aby její výrobky a služby měly co největší přístup na unijní trh. Vedle obchodní dohody bude třeba vyjednat formy spolupráce mezi Velkou Británií a EU zejména pro oblasti bezpečnosti a práva. 

Pokud budou vyjednávání mezi Evropskou unií a Velkou Británií v přechodném období úspěšná a dohoda o budoucím partnerství s EU bude schválena a ratifikována do konce roku 2020, začnou se od 1. 1. 2021 vztahy mezi stranami řídit sjednanými pravidly. Pokud ke sjednání pravidel nedojde a Velká Británie zároveň nepožádá o prodloužení přechodného období, nastane pro Velkou Británii obávaný scénář tvrdého brexitu. Obchod mezi stranami by se v takovém případě začal řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a mohlo by tak dojít mimo jiné i k zavedení dovozních cel do Evropské unie. 

Jedním z podstatných aspektů vystoupení Velké Británie z EU je i problematika ochrany osobních údajů. V průběhu přechodného období bude ve Velké Británii i nadále platit GDPR a související předpisy a předávání osobních údajů do Velké Británie tedy nebude problematické. Po skončení přechodného období brexitová dohoda předpokládá, že Velká Británie zajistí úroveň ochrany osobních údajů, která je v zásadě rovnocenná úrovni ochrany poskytované podle práva EU, což Evropská komise konstatuje formálním rozhodnutím o odpovídající ochraně dle čl. 45 GDPR. I po skončení přechodného období by tedy mělo být možné předávat osobní údaje do Velké Británie bez zvláštních opatření. 

Text brexitové dohody je dostupný pod tímto odkazem. Zároveň Evropská komise publikovala na svých stránkách QaAs, kde shrnuje postup po 31. 1. 2020. Odkaz na QaAs naleznete zde.