CZ I EN I DE

30 / březen / 2016

Evropská komise dokončila průvodce obecným nařízením o blokových výjimkách

Evropská komise dokončila průvodce nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách, GBER). První část průvodce, obsahující výklad k článkům 1 až 35 nařízení, byla zveřejněna již v minulém roce. Nyní byl průvodce doplněn o výklad k čl. 36 až 58 nařízení. Komise však výslovně upozorňuje, že se jedná o pracovní dokument, který není závazný. Průvodce tedy může sloužit spíše jako určité interpretační vodítko.

Průvodce je dostupný pouze v anglickém jazyce, a to pod následujícím odkazem http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf