CZ I EN I DE

2 / únor / 2014

K možnosti podání nového návrhu na vklad do KN poté, co byl prvý návrh zamítnut

Dle shodné smlouvy nelze podat nový návrh na vklad do KN, protože závazek stran z této smlouvy zanikl pro nemožnost plnění.

Po pravomocném rozhodnutí katastrálního úřadu, jímž byl zamítnut návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle převodní smlouvy, se nelze (z důvodu zániku závazku pro nemožnost plnění) podle téže smlouvy (opětovně) domáhat splnění závazku prodávajícího převést vlastnické právo na kupujícího. Nejvyšší soud, 32 Cdo 1470/2011, [SR 10/2013 str. 358]