CZ I EN I DE

10 / říjen / 2016

K používání jména fyzické osoby coby obchodní firmy

Usnesení Vrchního soudu v Praze z 1.2.2016, sp. zn. 7 Cmo 203/2015

Prvoinstanční soud zamítl návrh na zápis společnosti s ručením omezeným, kdy jako obchodní firma bylo navrhováno jméno a příjmení fyzické osoby. Proti tomuto podal navrhovatel odvolání, ve kterém mimo jiné argumentoval tím, že obdobné firmy byly ve stejném období soudy zapisovány. Odvolací soud dal za pravdu soudu prvního stupně, když potvrdil, že pokud není dána věcná či logická souvislost s podnikatelem, tak jméno fyzické osoby nelze užít v obchodní firmě podnikatele. V současné chvíli se dá očekávat dovolání proti takovému rozhodnutí, jelikož se odvolací soud vůbec nevypořádal právě s argumentací rozdílné soudní praxe při zapisování takových firem.

Odkaz na celý článek zde: http://bit.ly/2dVPR3y