CZ I EN I DE

9 / březen / 2015

Možnost zastoupení na shromáždění vlastníků

Dne 23.5.2012 vydal Nejvyšší soud své rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 3399/2010, ve kterém se zabýval právní otázkou zastoupení vlastníka jednotky na shromáždění. Nejvyšší soud v předmětném rozhodnutí dospěl k závěru, že ze zákona neplyne oprávnění vlastníka jednotky nechat se na shromáždění vlastníků jednotek zastoupit. Takovéto oprávnění by mohly založit pouze stanovy společenství.

Více na: http://www.epravo.cz/top/clanky/moznost-vlastnika-jednotky-nechat-se-zastoupit-na-shromazdeni-vlastniku-97093.html