CZ I EN I DE

2 / prosinec / 2014

Neexistující závazek nemůže být nahrazen závazkem ze směnky

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky uzavření dohody o privativní novaci předpokládá existující dluh, který má být takovou dohodou nahrazen. Neexistuje-li závazek dlužníka, který by měl být takovou dohodou nahrazen závazkem ze směnky, nemůže ani uzavřená dohoda o placení směnkou vyvolat zamýšlené právní účinky. Nastane-li taková situace, je směnečný věřitel povinen směnku, kterou obdržel za účelem uspokojení neexistující pohledávky, vrátit zpět dlužníkovi.

- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 1363/2011, ze dne 27.2.2014, dostupný na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E83ED78FC7905DC2C1257D3B0034E0E8?openDocument&Highlight=0,