CZ I EN I DE

30 / říjen / 2015

Nová pravidla střetu zájmů v obchodních korporacích

V čísle 9 a 10 měsíčníku Rekodifikace & praxe vyšel článek s názvem Nová pravidla střetu zájmů v obchodních korporacích, jehož spoluautorem je společník naší kanceláře Mgr. David Fyrbach, LL.M.