CZ I EN I DE

23 / březen / 2016

Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výkonů z trestné činnosti a financování terorismu

V průběhu července 2016 by se měla dle odhadů Ministerstva financí stát účinnou připravovaná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kterou bude transponována směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Tato směrnice nově ukládá členským státům povinnost vytvořit centrální registry s informacemi o skutečných vlastnících podnikatelských subjektů a dalších právnických osob. Dále také stanoví pravidla k politicky exponovaným osobám, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, která budou přetrvávat i určitou dobu po skončení výkonu funkce. V rámci této novely by mělo také dojít k transformaci Finančního analytického úřadu, který nově nebude spadat pod Ministerstvo financí, nýbrž bude tvořit samostatný úřad.

Aktuální stav připravovaného zákona lze sledovat zde.